*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Школи нового типу в Україні

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 521

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКЛАДІВ НОВОГО ТИПУ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 5
1.1. Зміст освіти, сучасна загальна освіта в Україні 5
1.2. Нови типи загальноосвітніх навчальних закладів, їх характеристика 12
1.3. Умови конкурсного приймання дітей до навчальних закладів 15
2. МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ НОВОГО ТИПУ 19
2.1. Використання нових технологій навчання 19
2.2. Методи навчання у школах нового типу 22
ВИСНОВОК 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
ВСТУП
Освіта являє собою вагомий соціальний інститут, покликаний готувати молоде покоління до життя. Виконувані нею функції не вичерпуються передачею знань з основ наук, формуванням умінь і навичок. Розвиток і функціонування освіти визначаються усіма чинниками й умовами існування суспільства. Потрібна побудова нової моделі школи в соціальному й культурному контексті як соціального інституту, що постійно змінюється й оновлюється, як вагомого чинника суспільних змін. Від початку 90-х років ХХ століття освіта України переживає складний і суперечливий процес переходу від стану, коли вона зводилась до жорсткої однотипності за цілями, змістом і формами організації навчально-виховного процесу в середній загальноосвітній школі, до демократичної національної системи організації навчання й виховання. Нині основними принципами розвитку освіти стають її пріоритетність, демократизація, гуманізація, гуманітаризація, національна спрямованість, відкритість, безперервність, багатоукладність і варіативність. Реалізація цих принципів повинна здійснюватися в кожній освітянській установі, в кожній загальноосвітній школі.
Актуальність теми полагає в тому, шо Школа України як навчальний заклад, що функціонує у демократичному суспільстві, повинна стати школою особистісно орієнтованою, школою життєтворчості, головна мета якої – розвиток і формування соціально й духовно зрілої творчої особистості, працелюбного, компетентного громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, культурного, економічного потенціалу держави, людини вільної, професіональної, високоморальної, спроможної відповідати за долю держави і цивілізації, захищати загальнолюдські цінності, творити цілісний гуманний світ.
Мета курсової роботи – дослідження сучасної системи загальної освіти в Україні, а саме - нових типів навчальних закладів.
Завдання курсової роботи:
1) розглянути сучасну систему загальної освіти,
2) виявити місце та роль нових шкільних...
ВИСНОВОК
Отже, сьогодні освіта не може бути вдосконалена без принципового переосмислення ролі вчителя та навчального закладу в навчально-виховному процесі. Не меньш важливого значення набуває використання сучасних педагогічних технологій.
Педагогічна технологія — це педагогічно і економічно обгрунтований процес досягнення гарантованих, потенціально відтворюваних, запланованих педагогічних результатів, який включає формування знань і умінь учнів.
На сучасному етапі пріоритетними напрямами вдосконалення навчально-виховного процесу є розвиток індивідуальних форм навчання, упровадження інтегрованих курсів, розвиток інформаційної бази навчального процесу, оптимальне насичення її автоматизованими системами, дослідження на основі комп'ютерної техніки.
Сучасна освіта в Україні має складну структуру європейського типу і включає дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту.
Серед закладів загальноосвітнього типу віділяються школи як стандартний тип, ліцеї та гімназії як новий тип закладу. Дільш детальному їх вивченню і була присвячена курсова робота.
Особливість таких закладів, як ліцеї та гімназії полягає в тому, що в них використовуються сучасні технології та методи навчання, приймання до таких закладів зазвичай здійснюється на конкурсій основі.
Основний задум навчання в таких закладах може бути сформульований як диференційована технологія за основними етапами навчання і побудована на продуктивному і творчому методах навчання.


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу