*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оборотні фонди і оборотні кошти підприемства

рефераты, Экономика предприятия

Объем работы: 7 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 397

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Содержание
Заключение
Заказать работу
Оборотні фонди — це частина виробничих фондів підприємства, яка повністю спожи¬вається в кожному технологічному циклі ви¬готовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції.
Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, які в процесі виробництва перетворюються на готову продукцію.

Оборотні фонди підприємства:
1)виробничі запаси (предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства у вигляді запасів);
2)незавершене виробництво (предмети праці, які [ще не пройшли всіх стадій обробки);
3)витрати майбутніх періодів (витрати на підготов¬ку та освоєння нової продукції, що мають місце в [даний період, але будуть погашені в майбутньому);

Найбільшу питому вагу у складі оборотних фондів під¬приємства мають виробничі запаси. До їх складу входять:
 сировина, основні і допоміжні матеріали;
 паливо;
 куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби;
 тара і тарні матеріали;
 запасні частини для ремонту;
 малоцінні та швидкозношувані предмети (господарський інвентар, малоцінні інструменти та ін.).

Поряд з оборотними фондами, які функціонують у сфері виробництва продукції, процес її реалізації забезпечуються фондами обігу. До фондів обігу належать:
На стадії створення виробничих запасів - раціональне використання матеріальних ресурсів, удосконалення норму¬вання, ліквідація наднормативних запасів, налагодження ро¬боти транспорту, оптимальний вибір постачальників та ін.
На стадії незавершеного виробництва — скорочення тривалості виробничого циклу, впровадження прогресивної техніки і технологій, розвиток стандартизації та уніфікації, вдосконалення системи економічного стимулювання тощо.
На стадії обігу - раціональна організація збуту продук¬ції, прискорення документообороту, дотримання договірної платіжної дисципліни, використання маркетингових важе¬лів активізації продажу (реклама) та ін.
У конкретних умовах виробництва і збуту кожне під¬приємство самостійно обирає найбільш прийнятні шляхи прискорення оборотності оборотних коштів, що дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції без залучення додаткових фінансових ресурсів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу