*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація ділового спілкування

курсовые работы, делопроизводство

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 449

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ - ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 9
1.1. Сутність корпоративної культури в організації 9
1.2. Складові корпоративної культури та її рівні 13
1.3. Вплив культури організації на її діяльність 16
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРНЕРАМИ 20
2.1. Техніка ведення ділової бесіди 20
2.2. Характерні особливості спілкування з іноземними парнерами 26
2.3. Форми звертання та титули знаті 31
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 36
3.1.Організаціна структура управління 36
3.2. Розрахунок показників єфективності управлінської праці 39
3.3. Функції менеджменту на підприємстві 40
ВИСНОВОК 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

Актуальність теми дослідження. Активна зовнішньоекономічна діяльність підприємств, яка розгорнулась в останні роки, мала динамічний розвиток, який, на жаль, був погіршений початком економічної кризи. У зв’язку з цим спостерігаються певні проблеми у діяльності підприємств, пов’язані, насамперед, із фінансовою сферою та можливістю підприємства довести свою конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Проблематика ділового спілкування з іноземними партнерами має сугубо прикладний характер, бо вона користується широким попитом при рішенні цілком конкретних ситуацій, у яких спостерігається зіткнення інтересів двох або більшого числа підприємств із різних країн. В умовах кризи на перший план виходить гнучкість у прийнятті рішень та організації діяльності, а також інноваційний характер діяльності підприємства, що, в першу чергу, залежить від обраної керівництвом політики та лінії поведінки. Саме тому важливо використовувати найбільш ефективні важелі впливу на іноземних партнерів, мати дієві конкурентні переваги та ґрунтувати свою діяльність на сучасних механізмах взаємодії у контексті міжнародного економічного простору. Ефективні та бажані результати можуть бути отримані лише за умови опанування працівниками підприємства специфічних технік ділового спілкування, оволодіння певними манерами поведінки та розуміння інноваційних методів управління діловим спілкуванням, заснованих на урахуванні психологічних та національно-культурних особливостей іноземних партнерів.
Отже, варто розуміти, що правильно обраний підхід до кожного окремого випадку або ситуації здатен не тільки поставити підприємство на дуже вигідні позиції в очах іноземного партнера, підвищити повагу, а отже й довіру, але також і змінити на протилежний несприятливий хід переговорів, які зайшли у кут.
Питання управління діловим спілкуванням та його соціально-психологічними аспектами розглядаються багатьма авторами, зокрема В. Н. Лавриненко, В. А. Горяниною, Г. Х. Бакировою, Л. С. Вечером, С. Кові, В. А....

На основі викладеного можна зробити висновки стосовно того, в чому ж полягають особливості ділового спілкування з іноземними парнерами у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
1. Дотримання етичних норм і правил поведінки сприяє успіху в ділових відносинах та обов'язково стає найважливішим елементом планування до процесу ділового спілкування. При співпраці із зарубіжними партнерами корисно знати основні моменти конкретного національного ділового етикету, адже ці знання дозволять легше налагодити контакт і укріпити взаємовигідні відносини, тому бажано ознайомитися з національним діловим етикетом партнера ще до початку спільної діяльності.
2. Знання ділового етикету — це основа успіху. По культурі поведінки співробітника та по його умінню спілкуватися з партнерами можна судити про весь колектив, бо співробітник – це обличчя компанії.
Знання правил ділового етикету допомагає уникати промахів або згладити їх доступними, загальноприйнятими способами.
3. Знання національних особливостей, найбільш поширених особливостей мислення, сприйняття та поведінки може слугувати орієнтиром поведінки партнера з бізнесу. Ознайомившись з національними особливостями ведення переговорів з представниками зарубіжних фірм, можна уникнути помилок, провести переговори на гідному рівні та досягнути взаємоприйнятних рішень.
4. Психологічні аспекти ділового спілкування дуже важливі. Досягнення ефективного результату переговорів вимагає також й аналізу та урахуванню властивостей і якостей партнерів, їх психічного складу, логіки мислення, маніпулювання та управління ними у процесі спілкування. Важливо розуміти загальні закономірності ділового спілкування, що дозволять аналізувати ситуацію, враховувати інтереси партнера, говорити «спільною» мовою. Майстерність у будь-якій справі приходить з практикою, і ділове міжнародне спілкування не є виключенням – йому треба навчатися.
Сьогодні рамки ділового спілкування з іноземними партнерами значно розширюються. Невід'ємною складовою стають...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу