*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз прибутку приватного підприємства та оцінка фінансових результатів

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 285

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Нормативно-правова база щодо оцінки
фінансової діяльності підприємств в Україні 9
1.2. Показники та значення оцінки фінансового стану в
господарській діяльності підприємства 19
1.3. Методика оцінки фінансових результатів діяльності
малого підприємства 27
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВАВІЛОН"
2.1. Організаційно-фінансова характеристика діяльності
ПП "Вавілон" 38
2.2. Оцінка структури витрат та доходів підприємства
ПП «Вавілон» за 2007-2009 роки 43
2.3. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності
підприємства ПП "Вавілон" 51
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ЗРОСТАННЯ
ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Виявлення факторів, що впливають на результати
діяльності підприємства 68
3.2. Пропозиції щодо зростання прибутку підприємства
ПП "Вавілон" 79
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101
ДОДАТКИ
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства — акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.
Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передовсім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є процес формування прибутку приватного підприємства та фінансових ресурсів підприємства.
Суб’єктом дослідження виступає приватне підприємство «Вавілон».
Предмет дослідження - методика аналізу фінансової діяльності і практика застосування її в управлінській діяльності.
Мета даної дипломної роботи полягає у вивченні методів аналізу фінансової діяльності підприємства, як інструментів прийняття управлінського рішення і вироблення, на цій основі, практичних рекомендацій і висновків.
Для виконання зазначеної мети необхідно виконати наступні завдання:
— розглянути теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства;
— розглянути методи, прийоми та основні алгоритми аналізу фінансового стану підприємства;
— проаналізувати аналіз фінансового стану підприємства, що є об’єктом дослідження;
— зробити висновки та запропонувати шляхи покращення фінансового стану підприємства.
Актуальність роботи полягає в тому, що будь-якому підприємству необхідна оцінка фінансового стану в мінливій економічній ситуації, як для власника підприємства так і для потенційних інвесторів та ділових партнерів. Оцінка фінансового стану будь-якого господарюючого суб'єкта є найважливішою характеристикою його діяльності і фінансово-економічного благополуччя, характеризує результат його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвестора, а також відображає здатність підприємства відповідати по своїх боргам і зобов'язанням.
В дипломній роботі використані наступні методи:
— метод порівняння, який припускає зіставлення досліджуваного явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень (зіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня виконання плану; зіставлення фактичних показників з нормативними, що дозволяє проконтролювати дотримання різних нормативів; порівняння фактичних показників з показниками минулих років (звітних періодів) для визначення...
Дипломне дослідження було проведене на матеріалах приватного підприємства «Вавілон». У першому розділі роботи були визначені основні задачі фінансового аналізу підприємства та окреслено основні його напрямки. Методика фінансового аналізу являє собою дослідження цих показників з метою прийняття найбільш виправданих рішень в ринкових умовах. При цьому важливим є дотримання логічної послідовності аналізу, спроба дати найбільш об’єктивну оціну отриманим результатам. Багато фінансистів вважають за доцільне розпочати аналіз фінансового стану з попередньої оцінки діяльності підприємства за допомогою побудови аналітичного балансу, далі розглянути структуру майна підприємства та джерела його формування, ліквідність та платоспроможність, рентабельність в її різноманітних аспектах, а також визначити тип фінансової стійкості суб’єкта господарювання. Саме така методика аналізу була взята за основу у даному дослідженні.
Аналіз фінансового становища підприємства закінчують комплексною його оцінкою. При аналізі фінансового становища свого підприємства після комплексної оцінки розробляють заходи щодо поліпшення фінансового становища, звертаючи особливу увагу на розробку фінансової стратегії підприємства на перспективу і в найближчі періоди.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу