*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік виробничих запасів на підприємстві

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 411

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНА БАЗА З ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ТА ЇХ АУДИТУ 7
1.1. Визначення, склад і класифікація виробничих запасів 7
1.2. Порядок оцінки запасів 11
1.3. Законодавче регулювання обліку виробничих запасів 15
РОЗДІЛ 2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ АУДИТ 18
2.1. Первинний і складський облік виробничих запасів 18
2.2. Аналітичний і синтетичний облік виробничих запасів та їх аудит 25
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додаток А Класифікація виробничих запасів
Додаток Б Документальне відображення в бухгалтерському
обліку наявності і руху виробничих запасів
Запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе місце у складі його майна, а також у виробничій сфері та у торгівлі і відносяться до оборотних активів.
Під виробничими запасами розуміють активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Це придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. У процесі виробництва виробничі запаси використовуються неоднаково. Деякі з них повністю споживаються у технологічному процесі (сировина і матеріали), інші – змінюють тільки свою форму і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті – входять до складу виробу без будь-яких змін (запасні частини), четверті – лише сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх маси або хімічного складу (МШП) [9].
У бухгалтерському словнику даються такі визначення виробничих запасів:
а) це сукупність всіх матеріалів, які має підприємство;
б) це придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві;
в) це частина оборотних засобів на підприємстві, ще не залучених до процесу виробництва і таких, що не надійшли на робочі місця;
г) це матеріальні елементи виробництва, які одноразово та повністю переносять свою вартість на новостворений продукт.
Актуальність теми дослідження в тому, що різноманіття форм власності в період ринкової економіки, розширення прав підприємств у керуванні економікою, галузеві особливості виробництва вимагають альтернативних, а часом і різноманітних підходів при рішенні конкретних питань методики й техніки ведення обліку виробничих запасів.
Мета дослідження – дослідження порядку організації обліку виробничих запасів на підприємствах.
Завдання курсової роботи – облік виробничих запасів підприємства та їх аудит.
Об’єкт дослідження – законодавча база і методика організації обліку виробничих запасів.
Предмет дослідження – порядок організації обліку та аудиту виробничих запасів на підприємстві.
Методи дослідження: огляд законодавчої та нормативної бази, аналіз літературних та періодичних видань, схематичний опис процесів.
Практичне значення роботи полягає в дослідженні існуючого на даний момент законодавчо врегульованого порядку здійснення обліку виробничих запасів на підприємствах та порядку проведення їх аудиту.
Під виробничими запасами розуміють активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» запаси - активи, які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання при виробництві продукції, виконання робіт і наданні послуг, а також при керуванні підприємством.
Запаси визнаються активами, якщо:
1) існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням;
2) та їх вартість може бути достовірно визначена.
Придбані, отримані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю (П (С)БО 9 «Запаси»). Визначення первісної вартості запасів залежить від способу їх надходження на підприємство. П(С)БО 9 розглядає такі способи надходження запасів на підприємство: придбані за плату; виготовлені на підприємстві; внесені до статутного фонду; одержані безоплатно; придбані в результаті обміну.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу