*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік та аудит товарів і фінансових результатів на підприємствах роздрібної торгівлі

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 369

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
1.1. Огляд законодавчої бази щодо організації діяльності підприємств роздрібної торгівлі 7
1.2. Огляд законодавчої бази щодо організації обліку на підприємствах роздрібної торгівлі 13
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
2.1. Облік товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі 17
2.2. Облік формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі 25
РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 30
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
Роздрібна торгівля - сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового договорів купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.
Виходячи з вимог чинного законодавства у сфері патентування під роздрібною торгівлею розуміють торгівлю за готівкові кошти (хоча за готівку товари можуть придбаватися суб'єктами господарської діяльності і для подальшого перепродажу). Таке розуміння недосконале, оскільки, згідно з „Інструкцією про облік роздрібного товарообігу і товарних запасів” №389, до складу роздрібного товарообігу має включатися, наприклад, вартість проданих за безготівковим розрахунком дрібним гуртом продуктів харчування окремим закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення й освіти.
Отже, під роздрібною торгівлею слід розуміти здійснення суб'єктом господарювання операцій, які, згідно з Інструкцією №389, включаються до складу роздрібного товарообігу, наприклад продаж товарів у кредит з розстроченням платежу за готівковий розрахунок, продаж товарів подарункового асортименту до свят і для новорічних подарунків дітям з оплатою за безготівковим розрахунком тощо.
Суб'єкт роздрібної торгівлі мусить подбати про невід'ємну і головну складову процесу торгівлі - товар.
Товарами є матеріальні і нематеріальні активи, цінні папери і деривативи, які використовуються в будь-яких операціях, крім їх емісії і погашення. Таке трактування дещо спотворює економічну суть товарів, яка полягає в тому, що товарами є будь-які об'єкти (матеріальні і нематеріальні активи, послуги, земля, праця тощо), які мають споживчу вартість і пропонуються для продажу.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що організація обліку на підприємствах роздрібної торгівлі на даному етапі є досить складним процесом, що спричиняє певні труднощі в практичній діяльності бухгалтерів і суб’єктів малого підприємництва, так як саме вони частіше обирають цю форму діяльності.
Мета дослідження – вивчення організації обліку товарних процесів, обліку фінансових результатів діяльності та аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі.
Завданням курсової роботи є:
1. Дослідження облікових процесів підприємств роздрібної торгівлі при здійсненні ними господарської діяльності;
2. Огляд законодавчої бази щодо діяльності підприємств роздрібної торгівлі;
3. Вивчення методики проведення аудиту діяльності підприємств роздрібної торгівлі.
Об'єкт дослідження – процеси обліку та аудиту товарів і фінансових результатів на підприємствах роздрібної торгівлі.
Предмет дослідження – товари та фінансові результати торгівельних підприємств роздрібної торгівлі.
Методи дослідження – огляд нормативної бази, огляд періодичних видань, схематичний опис процесів, оцінка, інвентаризація, подвійний запис, зустрічна перевірка.
Практичне значення – проаналізовані в курсовій роботі законодавчі та нормативні акти, а також методика обліку товарних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі можуть бути використані в практичній діяльності торгівельного підприємства.
Однією з особливостей організації обліку в торгівлі є те, що облік роздрібного товарообігу ведеться, як правило, у грошовому вимірнику за продажними (роздрібними) цінами, за винятком товарів, які вимагають особливого контролю (ювелірні вироби із дорогоцінних металів, товари, прийняті на комісію, та ін.).
Певна частина головних бухгалтерів роздрібних торговельних підприємств до цього часу не зрозуміла як правильно за Інструкцією вести бухгалтерський облік, і, в першу чергу, податкових розрахунків.
Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо регламентується.
Необхідно підкреслити, що при значному ускладненні в останній час бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі, пересічному головному бухгалтеру торговельного підприємства розібратись в теорії і практиці обліку надходження товарів дійсно вельми трудно.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу