*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Процес формування фінансових ресурсів підприємства

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 294

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 8
1.1. Фінансові відносини суб’єктів господарювання та
організація їх фінансової діяльності 8
1.2. Політика формування власних фінансових ресурсів 19
1.3. Управління дебіторською та кредиторською
заборгованістю підприємства 26
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ ВАТ „Дніпросервіс” 34
2.1. Загальна техніко-економічна характеристика
підприємства 34
2.2. Аналіз структури формування фінансових
ресурсів підприємства 40
2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства,
структури дебіторської та кредиторської заборгованості 57
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 69
3.1. Визначення впливу наявності фінансових ресурсів на
фінансовий стан підприємства 69
3.2. Шляхи покращення використання фінансових ресурсів 82
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.
Процес цієї оптимізації ґрунтується на таких критеріях:
а) забезпеченні мінімальної сукупної вартості залучення власних фінансових ресурсів. Якщо вартість залучення власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел істотно перевищує плановану вартість залучення позикових засобів, то від такого формування власних ресурсів варто відмовитися;
б) забезпеченні збереження управління підприємством його засновниками.
Ефективність розробленої політики формування власних фінансових ресурсів оцінюється за допомогою коефіцієнта самофінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді.
Успішна реалізація розробленої політики формуванню власних фінансових ресурсів зв'язана з вирішенням таких основних завдань:
- забезпеченням максимізації формування прибутку підприємства з урахуванням припустимого рівня фінансового ризику;
- формуванням ефективної політики розподілу прибутку (дивідендної політики) підприємства;
- формуванням на підприємстві ефективної амортизаційної політики;
- формуванням і ефективним здійсненням політики додаткової емісії акцій (емісійної політики) чи залучення додаткового пайового капіталу [11].
Актуальність роботи полягає в тому, що сьогодні приватні підприємства повинні дуже дбайливо ставитися до аналізу показників своєї фінансової діяльності, приділяти увагу дослідженню зміни в динаміці показників фінансової роботи підприємства, розробці заходів, щодо поліпшення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.
Мета роботи – аналіз фінансових ресурсів підприємства, а також розробка заходів, щодо поліпшення ефективності їх використання.
Завданням даної роботи є дослідження теоретичних та методичних основ організації фінансових ресурсів підприємства, аналіз формування фінансових ресурсів ВАТ "Дніпросервіс", аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, розробка заходів, щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.
Предметом дослідження даної роботи є вивчення фінансових ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання.
Об'єкт дослідження – процес формування фінансових ресурсів підприємства.
Суб’єкт дослідження – ВАТ "Дніпросервіс".
Для розв’язання проблем формування й використання фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова стратегія держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб’єктів підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розв’язанні основних соціально-економічних проблем у країні.
1. На основі загальної оцінки майна підприємства і джерел його формування можна зробити висновок, що валюта балансу збільшується, але структура активу і пасиву балансу незадовільна. Підприємство має „тяжку” структуру активів, що свідчить про значні накладні витрати і високу чуттєвість підприємства до зміни виручки.
Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах зменшується, це можна оцінювати як негативне явище для майнового стану підприємства. Частка основних засобів в активах зменшується, це можна розцінювати як позитивний результат. Спостерігається збільшення коефіцієнту зносу основних засобів, це негативний результат роботи підприємства. Основні засоби майже не відновлюються. Частка оборотних виробничих фондів в активах підприємства збільшується (на відміну від частки оборотних виробничих фондів в оборотних активах), це можна оцінювати як позитивне явище для майнового стану підприємства. Отже, загальний стан активів підприємства незадовільний.
У структурі пасивів переважає власний капітал.
Підприємство збільшує чистий дохід від реалізації головним чином за рахунок поліпшення використання майна і підвищення його інтенсивності роботи, а не за рахунок його збільшення, і це можна віднести до позитивного результату роботи підприємства, але в цілому це негативний показник.
Необоротні активи на початок і кінець року були сформовані за рахунок власних коштів. З оборотних активів на початок року тільки запаси були сформовані за рахунок власних коштів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу