*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік грошових коштів підприємства у касі та на рахунках у банку

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 233

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ У КАСІ ТА НА РАХУНКАХ У БАНКУ
1.1. Огляд законодавчої бази щодо організації обліку коштів підприємств у касі та на рахунках у банку 7
1.2. Вимоги щодо організації збереження грошових коштів на підприємстві 11
РОЗДІЛ 2 ОБЛІК КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ У КАСІ ТА НА РАХУНКАХ У БАНКУ
2.1. Первинний облік грошових коштів підприємства 16
2.2. Облікові регістри щодо відображення руху грошових коштів підприємства 25
РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА АУДИТУ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ У КАСІ ТА НА РАХУНКАХ У БАНКУ 29
ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
ДОДАТОК А Виписка з поточного рахунку
Розрахунки підприємств за допомогою готівкових грошових коштів (касові операції) здійснюються за певними правилами, встановленими чинним законодавством в області організації готівкового обігу. Основний документ, який регулює порядок ведення касових операцій –це Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене ухвалою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 [10].
Порядок організації готівкових розрахунків підприємств включає, зокрема, організацію зберігання наявних коштів в касі підприємства, порядок встановлення ліміту каси, порядок оформлення касових документів, у тому числі видачу готівки під звіт, ведення касової книги.
Розрахунки готівковими коштами підприємства між собою і з громадянами можуть здійснювати як за рахунок коштів, отриманих з кас банків, так і за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг) і інших касових надходжень. Якщо розрахунки проводяться шляхом внесення готівки до установ банків для подальшого переліку їх на рахунки підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки є для покупців (платників засобів) готівкою, а для підприємств – продавців (одержувачів засобів) –безготівковими.
Прийом, зберігання і витрачання наявних грошових коштів на підприємстві здійснюється тільки через касу.
Актуальність теми дослідження полягає в необхідності вивчення необхідної послідовності та правильності відображення операцій, щодо обліку коштів підприємств та методики їх аудиту.
Мета дослідження – порядок організації обліку коштів підприємства.
Завдання роботи – огляд нормативної бази, щодо організації порядку обліку коштів підприємства у касі та на рахунках у банку, дослідження порядку зберігання грошових коштів, опис методики проведення аудиту грошових коштів.
Об’єкт дослідження – облік грошових коштів підприємства у касі та на рахунках у банку.
Методи дослідження – огляд нормативної бази, огляд періодичних видань, схематичний опис процесів, оцінка, подвійний запис, інвентаризація.
Практичне значення – дані курсової роботи можуть застосовуватися у практичній діяльності підприємства з метою правильного відображення обліку та руху коштів в касі та на рахунках у банку.
Отже, майже весь платіжний оборот, як по товарних, так і по всіх інших операціях, охоплюється безготівковими розрахунками. Установи банку здійснюють безготівкові розрахунки у формах, встановлених Національним банком України, а також прийнятих у міжнародній банківській практиці.
Необхідно наголосити на тому, що система безготівкових розрахунків сприяє зміцненню договірної дисципліни, прискоренню оборотності оборотних засобів, ефективному використанню коштів і посиленню контролю за фінансовою діяльністю підприємства.
Підприємство для здійснення розрахунків готівкою має касу, яку можна було б застрахувати страховою організацією.
Важливим моментом є те, що всі готівкові розрахунки підприємства та індивідуальних підприємців між собою, а також з громадянами проводяться як за рахунок коштів, одержаних у касі банку, так і за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг).

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу