*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оцінка фінансових результатів діяльності комунального підприємства

дипломные работы, Финансовый анализ

Объем работы: 95 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 385

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Управління фінансами підприємства
1.2. Управління прибутком підприємства
1.3. Комплексна оцінка фінансової діяльності підприємства
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА УЖКГ (на прикладі КП «Павлоградське ЖКП)
2.1. Організаційно-економічна характеристика КП «ПЖКП»
2.2. Оцінка майнового стану, ліквідності та платоспроможності КП «ПЖКП»
2.3.Оцінка фінансової стійкості і прибутковості підприємства
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ УЖКГ
3.1. Теоретичні засади реформування житлово-комунального господарства
3.2. Створення Павлоградського ОСББ, як напрямок покращення фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Для подальшої мінімізації затратної частини комунального підприємства «ПЖКП» доцільно впроваджувати такі заходи:
- комплекс заходів щодо більш раціонального використання матеріальних ресурсів та зниженню матеріаломісткості надаваємих послуг, впровадження нової техніки, що дозволяє більш економніше використовувати паливо та енергію;
- заходи, які пов’язані з поліпшенням організації виробництва та праці (поліпшення обслуговування процес виробництва послуги; своєчасне матеріально-технічне забезпечення, зниження витрат на транспортування необхідної техніки та матеріалів);
- заходи, що пов’язані з поліпшенням використання робочої сили (підтримка оптимальної чисельності персоналу, забезпечення випередження росту продуктивності праці порівняно з середньою заробітною платнею, поліпшення умов праці, механізація й автоматизація всіх процесів при наданні послуг; забезпечення мотивації високопродуктивної праці та робітників).
Актуальність роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день ЖКГ залишається одним з найбільш проблемних секторів економіки країни. Прорахунки в підходах та зволікання з реформуванням комунальної інфраструктури, складність накопичених у попередні роки проблем та відсутність комплексного системного підходу до їх вирішення призвели до істотного зниження якості житлово-комунальних послуг та незадоволення населення рівнем обслуговування. Тому так важливо визначити напрямки розвитку житлово-комунального комплексу та розробити заходи щодо вдосконалення системи управління цією галуззю.
Метою даної дипломної роботи є дослідження фінансового стану КП «ПЖКП» та його комплексна оцінка.
Завдання дипломної роботи – особливості управління фінансами підприємств УЖКГ.
Об’єкт дослідження – оцінка фінансових результатів діяльності комунального підприємства.
Предметом дослідження даної роботи є сукупність фінансово-економічних відносин, які складаються на підприємстві та особливості організації його фінансово-господарської діяльності.
Суб’єкт дослідження – комунальне підприємство «Павлоградське житлово-комунальне підприємство».
Методи аналізу –структурного аналізу; порівняльного аналізу з метою визначення динаміки фінансових показників.
Аналіз ліквідності та платоспроможності КП «ПЖКП» свідчить, що дане підприємство має неліквідний баланс, значення відносних показників ліквідності нижчі за нормативні значення. тобто за аналізом ліквідності його фінансовий стан близький до банкрутства.
Одним з визначальних завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування має стати забезпечення комплексного виконання Програми реформування ЖКГ. Позитивним кроком в організаційному забезпеченні цього завдання є створення Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України.
У світлі вищенаведеного принципово важливим є коректне визначення пріоритетів та послідовності реалізації завдань щодо реформування українського ЖКГ, радикального підвищення якості послуг, ефективності використання державних капіталовкладень у цей сектор та диверсифікації джерел інвестицій, запровадження сучасних дієвих інструментів регулювання діяльності природних монополій у цій сфері.
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) є порівняно новою організаційною формою суб’єктів господарювання в Україні, виникнення якої пов’язано перш за все з питаннями права власності на житло, управління та обслуговування житла.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу