*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Законодавча база і методика організації обліку витрат на оплату праці на підприємстві

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 320

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 7
1.1. Огляд законодавчої бази щодо обліку витрат підприємства на оплату праці 7
1.2. Класифікація витрат підприємства на оплату праці 11
РОЗДІЛ 2 СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 19
2.1. Первинний облік витрат підприємства на оплату праці 19
2.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат підприємства на оплату праці 26
РОЗДІЛ 3 ПРПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 31
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1] визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, які зобов’язані вести бухгалтерський облік і фінансову звітність.
П(С) БО № 26 „Виплати працівникам” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності. Виплати працівникам включають поточні виплати, виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності, виплати інструментами власного капіталу підприємства, інші довгострокові виплати.
Планом рахунків бухгалтерського обліку [12] для обліку розрахунків за всіма видами оплати праці призначений рахунок № 66 "Розрахунки з оплати праці". Згідно Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, на рахунку № 66 ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці, а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).
На сьогоднішній день існує ряд нормативних актів, за допомогою яких держава регулює питання оплати праці. Це відбувається шляхом встановлення мінімального рівня заробітної плати, рівня оподаткування доходів, встановлення умов і розмірів оплати праці. Законодавча база оплати праці потребує до себе постійної уваги у зв’язку з частими її змінами.
Актуальність теми дослідження в тому, що низка питань, які стосуються обліку та аналізу оплати праці, її організації, потребують поглибленого дослідження, особливо за умов створення автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера, економіста-аналітика, переходу на національні стандарти.
Мета дослідження – дослідження порядку організації обліку витрат на оплату праці на підприємствах.
Завдання курсової роботи – облік підприємства на оплату праці.
Об’єкт дослідження – законодавча база і методика організації обліку оплати праці.
Предмет дослідження – порядок організації обліку витрат на оплату праці на підприємстві та його вдосконалення.
Методи дослідження: огляд законодавчої та нормативної бази, аналіз літературних та періодичних видань, схематичний опис процесів.
На підприємствах з умов сьогодення використовуються різні форми заробітної плати. Але виникає необхідність повсякчасно приділять значну увагу питанню оплати праці, знаходити нові джерела на збільшення фонду оплати праці. Вишукувати та створювати резерви для збільшення додаткової оплати у вигляді премій, різного роду заохочень, що в свою чергу підвищує заінтересованість працівників до кінцевого результату своєї роботи, а отже і підвищення та поліпшення фінансового стану ведення господарської діяльності на підприємстві в цілому.
Основними показниками праці та заробітної плати, що підлягають обліку, є чисельність працівників, їхні професії, кваліфікація, витрати робочого часу в людино-годинах, людино-днях, кількість виготовленої продукції, розмір фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами нарахувань, нарахування премій, відпускних, розмір відрахувань за їх видами та ін. Ці дані потрібні для обчислення таких економічних показників, як рівень забезпеченості робочою силою, середнього заробітку, рівня продуктивності праці та ін.
Облік використання робочого часу, а також контроль за станом трудової дисципліни на підприємстві реалізується табельним обліком.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу