*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інститути ринкової економіки

курсовые работы, Экономическая теория

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 750 руб.

Просмотров: 252

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ, УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКОНИ РОЗВИТКУ РИНКУ 5
1.1. Ринок як економічна категорія 5
1.2. Функції ринку та умови його функціонування і розвитку 8
РОЗДІЛ 2 РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО І ЙОГО ОСНОВНІ СУБ'ЄКТИ 12
2.1. Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва 12
2.2. Суб'єкти ринкового господарства 19
2.3. Формування соціально-орієнтованої ринкової економіки 21
2.4. Ринкова інфраструктура 26
РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ 31
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
Органічний зв'язок ринку з відносинами економічної власності, а отже, й привласнення, виявляється і в тому, що процес купівлі-продажу товарів і послуг означає водночас наявність відносин відчуження і привласнення (відчуження товару виробником і привласнення споживачем; відчуження грошей споживачем і привласнення виробником).
Опосередковано відносини економічної власності у сфері обміну виражають такі ключові категорії даної сфери, як попит, пропозиція та відповідні закони, а також окремі сторони закону вартості, грошового обміну.
З урахуванням сказаного ринок у політекономічному аспекті можна визначити як певну сукупність відносин економічної власності з приводу вторинного привласнення через механізм різноманітних цін на товари і послуги (передусім, на ціну робочої сили), механізм інфляції, а також державного регулювання цін, попиту і пропозиції. Повніше, тобто системно, економічна сутність ринку та його політекономічний аспект розкривається у виконуваних ринком функціях [21].
Із розвитком суспільного поділу праці постійно розширювалася територія, на якій велася торгівля. Зокрема, у XII ст. починає розвиватись обмін між містами, а у містах відбуваються численні регулярні ярмарки. Тому місце торгівлі розширюється і замість ринкової площі стає все частіше вживатися термін "район торгівлі". Тому невипадково французький економіст А. Курно вперше у науковій літературі визначення поняття "ринок" починає з терміну "район". "Ринок — це всякий район, на якому відносини покупців і продавців один з одним настільки вільні, що ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватись". Позитивним у цьому визначенні є характеристика ринку через відносини суб'єктів ринку.
Ця сторона визначення відтворювалась у працях західних економістів у наступний період. Так, А. Маршалл розглядав ринок як будь-яку групу людей, які вступають у тісні ділові відносини й укладають крупні угоди щодо будь-якого товару. Проте у цьому визначенні, як і в дефініції А. Курно, нема чіткої класифікації самих відносин: Курно називає їх просто відносинами, Маршалл — діловими. Крім того, недоцільно серед суб'єктів ринку виділяти лише різних осіб (групу людей), оскільки до них належать і юридичні особи. Водночас визначення А. Курно є досконалішим, оскільки у ньому акцент початково робиться на відносини, а в А. Маршалла — на групу людей. Такий же недолік властивий характеристиці ринку як сукупності покупців.
Уряд повинен опрацювати і здійснити у 2010-2014 рр. Комплексну програму розвитку внутрішнього ринку, яка має бути спрямованою на Забезпечення випереджаючого зростання внутрішнього споживання, підвищення його частки в структурі ВВП. Слід виходити з того, що в Україні є всі необхідні об’єктивні передумови розв'язання цієї проблеми. Йдеться по суті про реалізацію комбінованої моделі економічного зростання як з внутрішньою, так і з зовнішньою спрямованістю. Бона передбачає систему стимулюючих заходів, спрямованих на випереджаюче зростання внутрішнього споживання, підвищення його частки в структурі ВВП. Переорієнтація значної частки економіки на внутрішній ринок передбачає:
По-перше. Випереджаюче зростання платоспроможного попиту населення, в т.ч. за рахунок погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат. Показово, що зростання відповідних виплат за останній рік не привело до порушення відносної цінової рівноваги.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу