*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Законодавча база і методика організації обліку короткострокових кредитів банків на підприємстві

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 329

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНА БАЗА З ОБЛІКУ КОРОТКОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ БАНКУ 7
1.1. Сутність кредиту та принципи кредитування 7
1.2. Законодавче регулювання кредитування підприємств та обліку кредитів 11
РОЗДІЛ 2 ДОКУМЕНТУВАННЯ КРЕДИТІВ БАНКУ ТА ВИДИ КРЕДИТІВ 14
2.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій 14
2.2. Порядок отримання кредитів, їх синтетичний та аналітичний облік 19
2.3. Аудит банківських та кредитних операцій 25
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ВИПЛАТИ ВІДСОТКІВ ПО КРЕДИТАХ 36
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
Для поповнення нестачі власних коштів для операційної діяльності підприємство оформляє в банку позику строком до одного року. Для її одержання з банком укладається договір, в якому передбачається: цільове використання позикових коштів, строк користування позикою, сума і плата за позику (процент, що сплачується підприємством). Після оформлення кредитного договору банк відкриває для підприємства кредитний рахунок, на якому і обліковуються надані та погашені кредити.
За своєю економічною природою кредит є зобов'язанням підприємства, тобто заборгованістю, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсів підприємства, що містять у собі економічні вигоди.
Відображення інформації про отримані банківські кредити на рахунках бухгалтерського обліку залежить від того, до якого виду зобов'язань підприємства може бути віднесено заборгованість щодо таких кредитів.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства неминуче пов'язаний з оцінкою. Під оцінкою часто розуміють вартісне вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку, зокрема, господарських засобів, джерел їх утворення та результатів діяльності. Одним з найменш досліджених є питання оцінки поточних зобов'язань. Проблема оцінки поточних зобов'язань набуває актуальності у зв'язку з фінансовою кризою та зростаючою проблемою неплатежів. Саме тому вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду оцінки зобов'язань є необхідним для запровадження на практиці.
Найсуттєвішою проблемою ми бачимо те, що питома вага пролонгованих кредитів суттєво фактично за економічним змістом операцій зростає, а в бухгалтерському обліку такий стан активів не знаходить відображення, оскільки операції з продовження строку дії (пролонгації) кредитних договорів відображаються у бухгалтерському обліку за такими ж відповідними рахунками з обліку короткострокової або довгострокової заборгованості Плану рахунків банків України залежно від строку, що визначається від дати пролонгації договору до дати їх погашення. Тобто у обліку пролонговані кредити відображаються як строкові, тим самим збільшений потенційний ризик неповернення кредитів скритий від користувачів, які бажають проаналізувати звітність банку і отримати інформацію про його кредитний ризик.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу