*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік грошових коштів підприємства у касі

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 230

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 7
1.1. Огляд законодавчої бази щодо організації обліку коштів підприємств у касі 7
1.2. Вимоги щодо організації збереження грошових коштів на підприємстві 11
РОЗДІЛ 2 ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ТА ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ З ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 16
2.1. Первинний облік грошових коштів підприємства 16
2.2. Облікові регістри щодо відображення руху грошових коштів підприємства 19
2.3. Методика аудиту грошових коштів у касі підприємства 23
РОЗДІЛ 3 АНАЛІТИЧНИЙ ТА СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК КОШТІВ У КАСІ ПІДПРИЄМСТВА 30
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
Додаток А Виписка з поточного рахунку 42
Розрахунки підприємств за допомогою готівкових грошових коштів (касові операції) здійснюються за певними правилами, встановленими чинним законодавством в області організації готівкового обігу. Основний документ, який регулює порядок ведення касових операцій –це Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене ухвалою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 [10].
Порядок організації готівкових розрахунків підприємств включає, зокрема, організацію зберігання наявних коштів в касі підприємства, порядок встановлення ліміту каси, порядок оформлення касових документів, у тому числі видачу готівки під звіт, ведення касової книги.
Актуальність теми дослідження полягає в необхідності вивчення необхідної послідовності та правильності відображення операцій, щодо обліку коштів підприємств.
Мета дослідження – порядок організації обліку коштів підприємства.
Завдання роботи – огляд нормативної бази, щодо організації порядку обліку коштів підприємства у касі, дослідження порядку зберігання грошових коштів.
Об’єкт дослідження – облік грошових коштів підприємства у касі.
Методи дослідження – огляд нормативної бази, огляд періодичних видань, схематичний опис процесів, оцінка, подвійний запис, інвентаризація.
Практичне значення – дані курсової роботи можуть застосовуватися у практичній діяльності підприємства з метою правильного відображення обліку та руху коштів в касі.
В результаті проведеного дослідження, можна зробити висновок, що підприємство вступає в розрахункові взаємовідносини з іншими господарськими органами, юридичними чи фізичними особами - за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги та інше. Розрахунки являють собою систему грошових відносин, яка ґрунтується на господарському розрахунку, суворому виконанні договорів та додержанні фінансової дисципліни. розрахунки здійснюються готівкою і в безготівкових формах. Розрахунки готівкою здійснюються при купівлі дрібних господарських речей, виплаті заробітної плати, оплаті витрат на відрядження тощо.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу