*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оцінка фінансових результатів діяльності та формування, розподілу та використання прибутку виробничого підприємства.

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 97 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 279

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ 9
1.1. Економічна суть та значення прибутку
в умовах ринкової економіки 9
1.2. Формування, розподіл і використання прибутку 13
1.3. Методологічні підходи до визначення різних видів прибутку 25
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ РОБОТИ ДБУ №5 ЗАТ «Павлоградбуд» 35
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності
Дорожньо-будівельного управління №5 ЗАТ “Павлоградбуд” 35
2.2. Вплив трудових ресурсів ДБУ№5 ЗАТ “Павлоградбуд”
на прибутковість підприємства 43
2.3 Дослідження прибутковості та рентабельності підприємства 50
РОДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДБУ №5
ЗАТ «Павлоградбуд» 63
3.1. Загальна характеристика напрямків підвищення
рентабельності та прибутковості підприємства 63
3.2. Обґрунтування раціональності запровадження нового
виробництва, як напрямку підвищення прибутковості підприємства 71
ВИСНОВКИ 94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
Аналіз результатів досліджень вітчизняних вчених-економістів свідчить, що теоретичні та практичні розробки щодо обліку та аналізу прибутку підприємства мають сучасний характер та відображають ґрунтовне розуміння проблем, пов’язаних з трансформацією вітчизняної системи обліку. Поряд з цим, важливі аспекти теорії і практики обліку та аналізу прибутку, потребують проведення подальших досліджень та розробок в напрямку їх удосконалення. До них слід віднести: відсутність єдиного підходу до визначення класифікації видів діяльності при формуванні фінансових результатів; оптимізацію обліку фінансових результатів як важливого джерела інформації для прийняття управлінський рішень; необхідність розробки нових підходів до аналізу результативності роботи підприємств, що відповідають сучасним інформаційним потребам користувачів та можливостям інформаційних технологій.
В умовах ринкової економіки значення прибутку величезні. Прагнення до її одержання орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачу, зниження витрат на виробництво. При розвитий конкуренції цим досягається не тільки мета підприємництва, але і задоволення суспільних потреб.
Актуальність роботи полягає в тому, що сьогодні приватні виробничі підприємства повинні дуже дбайливо ставитися до аналізу прибутку, аналізу фінансової діяльності та проблем формування і використання прибутку. У комплексі проблем, пов’язаних з підвищенням ролі прибутку у національній економіці, велике значення має удосконалення методів аналізу фінансових результатів господарюючих суб’єктів. Важливі аспекти теорії та практики аналізу прибутку та збитків потребують проведення нових досліджень та розробок підходів до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.
Метою даної дипломної роботи є дослідження формування, розподілу та використання прибутку ДБУ №5ЗАТ «Павлоградбуд» та його комплексна оцінка.
В першому розділі роботи висвітлені теоретичні засади формування прибутку підприємства, фактори, що впливають на управління прибутком підприємства, принципи законодавчого регулювання діяльності підприємств.
В другому розділі "Аналіз прибутковості ДБУ№5 ЗАТ "Павлоградбуд" проводиться факторний аналіз фінансово-економічної діяльності виробничого підприємства ЗАТ "Павлоградбуд", принципи формування прибутку на даному підприємстві, взаємозв’язок прибутку з іншими показниками діяльності підприємства, розраховані економічні показники діяльності: рентабельність, продуктивність праці, фондомісткість, фондоємність та інші.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу