*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розвиток ринку інтернет-маркетингу в Україні

дипломные работы, маркетинг и реклама

Объем работы: 86 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 410

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ:
СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
1.1 Інтерактивний і прямий маркетинг 10
1.2 Переваги та недоліки інтерактивного маркетингу
для маркетологів та споживачів 17
1.3 Канали інтерактивного маркетингу 25
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ BTL – РЕКЛАМИ
В УКРАЇНІ
2.1. Застосування Інтернет – маркетингу на прикладі
транспортної галузі 38
2.2 Стан використання блогів 48
2.3 SMS в маркетинговій діяльності підприємства 53
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО
РИНКУ INTERNET – ПОСЛУГ
3.1 Розвиток Inte
et-послуг у США та Франції 61
3.2 Майбутнє ринку Inte
et – послуг в Україні 65
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
В певні часи маркетингу був властивий лише прямий підхід: продавці були персонально знайомі з усіма покупцями. Поступово дана техніка була замінена масовим маркетингом, коли маркетологи розповсюджували стандартні повідомлення поміж мільйонів покупців, використовуючи засоби масової інформації, газети, журнали, радіо, а згодом і телебачення. Іншими словами, компанії, зазвичай, використовували однакове звернення до всіх споживачів підчас просування своїх товарів, сподіваючись, що мільйони людей по всій країні прислухаються та куплять товар даної марки. В маркетингових комунікаціях використовувався односторонній зв’язок.
Економічно розвинуті країни постійно вдосконалюють методи прямого маркетингу як одного з найефективніших засобів продажу товарів. Найсучаснішими формами прямого маркетингу фахівці вважають телевізійний маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.
Актуальність даної роботи полягає у необхідності вивчення інноваційних процесів у маркетингу, насамперед у визначенні поняття інформаційного маркетингу, стану його розвитку у світі, в цілому, та Україні, зокрема, особливостей та перспектив розвитку на українському ринку.
Мета роботи полягає у вивченні поняття інформаційного маркетингу та стану його розвитку в Україні.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд задач:
- дати визначення прямого та інтерактивного маркетингу;
- окреслити переваги та недоліки інтерактивного маркетингу для маркетологів та споживачів;
- охарактеризувати канали інтерактивного маркетингу;
- проаналізувати розвиток BTL - реклами в Україні;
- вивчити можливості застосування Інтернет – маркетингу;
- дати характеристику стану використання блогів;
- спрогнозувати перспективи розвитку світового ринку Інтернет – послуг та його майбутнє в Україні.
Удосконалення інформаційної техніки та технологій, розширення сфер застосування їх, індустріалізація виробництва інформаційних продуктів та послуг спричинили бурхливий розвиток інформаційного ринку. Процеси концентрації інформаційних ресурсів у комерційних автоматизованих системах, приватизація державних джерел інформації особливо яскраво проявляються у високорозвинених країнах. Комерційні засади інформаційного обслуговування вимагають від керівників інформаційних служб розроблення певної ринкової стратегії. Тому закономірним наслідком поширення інформаційного бізнесу стало виокремлення із загальної концепції маркетингу товарів масового попиту та товарів виробничого призначення самостійного напряму — маркетингу інформаційних продуктів і послуг.
Перш ніж визначити поняття інформаційного маркетингу, наведемо одне з численних визначень загального маркетингу, яке, на наш погляд, стисло і повною мірою відображає його сутність.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу