*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Планування маркетингу

курсовые работы, маркетинг

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 285

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8
1.1 Програма маркетингу як інструмент ринкової діяльності 8
1.2 Ситуаційний аналіз і маркетинговий синтез у процесі розробки програми маркетингу 12
1.3 Стратегічне і тактичне планування маркетингової діяльності підприємства 16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 22
2.1 Загальна характеристика техніко-економічних показників діяльності приватного підприємства «Матекс» 22
2.2 Аналіз мікросередовища та макросередовища ПП «Матекс» та SWOT-аналіз діяльності 27
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 34
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
Процес розробки плану маркетингу потрібно починати з проведення «ситуаційного аналізу». У міжнародній практиці давно вже прийнято періодично (1—2 рази на рік) здійснювати «внутрішню ревізію», тобто «ситуаційний аналіз», робити свого роду «моментальну фотографію» діяльності підприємства в його відносинах із маркетинговим середовищем.
Такий ситуаційний аналіз може принести істотну користь для здійснення управління маркетингом і контролю за результатами господарської діяльності підприємства. Його мета — представити вищому керівництву і керівникам окремих підрозділів повну картину становища, в якому, на момент проведення аналізу, знаходиться підприємство.
Ситуаційний аналіз охоплює в комплексі всю діяльність підприємства і в результаті має привести до висунення нових цілей, оцінки способів їх досягнення, прийняття рішення, вироблення відповідних стратегій і тощо. Він включає визначення: становища підприємства; прогнозу; впливу зовнішнього середовища (тиск).
Такий аналіз дає змогу оцінити діяльність підприємства за минулий період, виявити його досягнення і невдачі, визначити причини тих і інших, встановити компетентність співробітників, розрахувати ефективність їх діяльності і тощо. Цей аналіз потребує певного часу і залучення висококваліфікованих фахівців [1].
Головна мета роботи – визначити аналіз системи планування маркетингу на ПП «Матекс», виявити найбільш оптимальний план маркетингу для даного підприємства, знайти шляхи удосконалення планування маркетингової діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності даного підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках. Запропонований автором план маркетингу та проведене планування бюджету для жіночих трикотажних костюмів ПП «Матекс» допоможе узгодити можливості фірми з можливостями ринку, сформованими внаслідок цілеспрямованих дій досліджуваного підприємства, а також привести можливості ПП «Матекс» у відповідність з тими чинниками ринку, які не піддаються контролю даної фірми.
Тактичне планування для досягнення найближчих цілей підприємства передбачає розробку поточних програм дій, бюджетів і планів прибутку, які доводяться до кожного підрозділу підприємства, і в кожному підрозділі встановлюється оперативний контроль за їх виконанням. Поточні програми і бюджети разом із планом прибутку є орієнтиром для підрозділів у роботі з забезпечення рентабельності поточних заходів.
За допомогою проведеного аналізу основних техніко-економічних показників робимо такі висновки:
- загальний розмір збільшення обсягу продукції становив 3718 тис.грн;
- розмір збільшення середньооблікової чисельності дорівнює 8 осіб;
- прибуток в зріс на 131 тис.грн. в порівнянні з базовим роком;
- збільшення продуктивності праці становило 8,56 тис.шт/люд.;

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу