*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансові ресурси підприємства і пропозиції щодо формування фінансової стратегії досліджуємого підприємства

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 99 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 345

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА,
СКЛАД ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
1.1. Фінансові ресурси підприємства, їх склад і формування 9
1.2. Нормативно-законодавче регулювання фінансовими ресурсами підприємства 16
1.3. Методика аналізу фінансових ресурсів 22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ
ВАТ «Благодатна»
2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Благодатна» 31
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства
динаміки і структури власного і позикового капіталу
та аналіз структури фінансових ресурсів 40
2.3. Оцінка платоспроможності підприємства 55
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
3.1. Можливі заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства 63
3.2. Напрямки покращення фінансового стану підприємства 79
ВИСНОВОК 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТОКИ
ДОДАТОК А ПЕРЕЛІК КРІ
Основною організаційною ланкою народного господарства будь-якої країни є підприємство. Згідно діючого законодавства в Україні «підприємство – самостійний господарюючий, статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну й комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)» .
Для успішного функціонування будь-якого підприємства вирішальне значення має забезпечення його діяльності необхідним обсягом фінансових ресурсів. В економічній науковій та практичній літературі досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту та ролі у відтворювальному процесі [10].
Значна група авторів (Балабанов І., Балабанов А., Бланк І., Павлова Л., Поддєрьогін А. та інші) трактує, що фінансові ресурси підприємства як кошти, наявні у розпорядженні суб'єкта, що господарює. При цьому вказує на строго цільове використання сукупності коштів, які володіють потенційною можливістю мобілізації або іммобілізації. Бланк І. підкреслює, що дана сукупність коштів формується з метою фінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді .
Актуальність роботи полягає в тому, що в даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Усе це значно збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: наявності, розміщення і використання коштів.
Результати такого аналізу потрібні насамперед власникам, а також кредиторам, інвесторам, постачальникам, менеджерам і податковим службам.
Головна мета даної роботи - дослідження фінансового стану шахти імені Благодатна, виявити основні проблеми фінансової діяльності і дати рекомендації для покращення фінансового стану.
В рамках мети роботи вирішуються наступні питання:
- визначається методика оцінки фінансового стану підприємства;
- проводиться аналіз динаміки власного та позичкового капіталу;
- проводиться аналіз фінансових ресурсів підприємства та оцінюється його платоспроможність;
- розроблені рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
З метою якнайшвидшого виведення вугільної промисловості з того критичного стану, в якому вона опинилася, Мінпаливенерго ініціювало розроблення Програми, яка б визначала Державну стратегію щодо розвитку галузі.
Головними проблемами галузі є збитковість та низька інвестиційна привабливість вугледобувних підприємств, відсутність реальних механізмів приватизації, неплатежі за відвантажене вугілля, дефіцит платіжного балансу, недосконале ціноутворення, значна заборгованість з платежів у бюджет та з виплати заробітної плати, нестача коштів на розвиток, соціально-економічні, екологічні і технічні проблеми, пов'язані з ліквідацією шахт (розрізів), недостатній рівень техніки безпеки та охорони праці.
Деякі позитивні зміни в галузі, які відбуваються за останній рік, є без перебільшення результатом повсякденної уваги Президента України та Уряду до шахтарських проблем, реалізації наданих доручень та підтримки, що надається.
Значну увагу в Програмі приділено створенню інвестиційне привабливого клімату у вугільній галузі, виробленню відповідних правил, вигідних і Державі і інвесторам.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу