*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Процес виявлення та обґрунтування резервів продуктивності праці та можливість їх використання

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 99 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 295

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
1.1 Поняття та економічний зміст категорії «продуктивність праці»
1.2 Класифікація показників вимірювання продуктивності праці
1.3 Методика визначення та розрахунку показників продуктивності праці
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Загальна техніко – економічна характеристика підприємства шахта «Благодатна» ВАТ «Павлоградвугілля»
2.2 Аналіз використання трудових ресурсів на вугільному підприємстві
2.3 Аналіз динаміки продуктивності праці на шахті «Благодатна» ВАТ «Павлоградвугілля»
РОЗДІЛ3 НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЕ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1 Виявлення резервів зростання продуктивності праці
3.2 Розрахунок економічної ефективності підвищення продуктивності праці на шахті «Благодатна» ВАТ «Павлоградвугілля»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Кожне підприємство характеризується певним рівнем продуктивності праці, який може зростати або знижуватися під дією різноманітних чинників.
Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції (обсягом робіт чи послуг), що виробляє один працівник за одиницю робочого часу (годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік), або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (виконання роботи чи послуги).
Підвищення рівня продуктивності праці є безперечною умовою прогресу і розвитку виробництва.
На рівень продуктивності праці на підприємстві впливають рівень екстенсивного використання праці, інтенсивність праці та техніко-технологічний стан виробництва.
Рівень екстенсивного використання праці показує ступінь її продуктивного використання та тривалість протягом робочого дня при незмінності інших характеристик. Чим повніше використовується робочий час, тим менше простоїв та інших втрат робочого часу і чим триваліший робочий день, тим вищий рівень екстенсивного використання праці і відповідно продуктивності праці. Однак зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивних характеристик має чіткі межі: законодавче встановлену тривалість робочого дня і робочого тижня. Якщо протягом законодавче встановленої тривалості робочого часу останній цілком витрачається на продуктивну працю, то це і є верхня межа рівня екстенсивного використання праці.
Інтенсивність праці характеризує ступінь її напруженості і визначається кількістю фізичної та розумової енергії людини, витраченої за одиницю часу. Підвищення інтенсивності праці також має свої межі, а саме: фізіологічні та психічні можливості людського організму. Нормальна інтенсивність праці означає таку витрату життєвої енергії людини протягом робочого часу, яку можна повністю поновити до початку наступного робочого дня при реально доступній для цієї людини якості харчування, медичного обслуговування, використання вільного часу тощо.
Аналізуючи питання забезпеченості робочою силою, потрібно пам'ятати, що в сучасних умовах внаслідок помітних скорочень обсягів виробництва підприємства більше стикаються не з проблемою недостачі, а з наявністю зайвої робочої сили, необхідністю скорочення робочих місць і водночас — збереження кваліфікованих кадрів на майбутнє. При цьому треба позитивно оцінювати вимушені заходи щодо скорочення тривалості робочого тижня, впровадження додаткових відпусток, сприймати з відповідним розумінням регулювання рівня заробітної плати і навіть затримки її сплати.
Предметом дослідження виступає продуктивність праці вугільного підприємства.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що на підприємствах виробничої сфери, особливо на великих, приділяється не достатня увага аналізу трудових показників, в тому числі і продуктивності праці. Це призводить до збільшення штату працівників, росту фонду оплати праці, що в свою чергу призводить до збільшення собівартості продукції. Тому основним завданням є проведення комплексного аналізу трудових факторів і розробка заходів, щодо поліпшення трудових показників та організація ефективного використання трудових ресурсів.
Об’єкт дослідження – процес виявлення резервів підвищення продуктивності праці та обґрунтування можливостей їх використання.
Під час аналізу було встановлено:
- на підприємстві планується підвищення фонду оплати праці в 2010 році: основного фонду заробітної плати на 114%, фонду додаткової заробітної плати на 112,8%. Також розрахунки показують, що доля фонду основної заробітної плати і додаткової заробітної плати в обидва періоди по підприємству залишаються незмінними;
- середньомісячна виробка робітника підприємства вище запланованої на 391,9 грн. (2824,43 – 2432,53 ). Вона зросла на 7,78 грн. у зв’язку із збільшенням частки працівників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу і на 229,8 грн. за рахунок збільшення середньогодинної виробки працівників;
- приріст спискової чисельності працівників склав – 249 чол., що викликало зменшення питомої ваги працівників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу;
- найбільше відхилення продуктивності праці по підприємству виникло з причини збільшення чисельності робітників у зв’язку з низькою списковою чисельністю працівників;
- питома вага заробітної плати в загальній собівартості збільшилась з 18% до 20%, в грошовому виразі приріст заробітної плати в структурі собівартості становив +11,3 грн. фактично порівняно з планом 2009 року (або 34%) та +12,14 грн. в порівняні з фактом 2008 року (або 37,5%) на 1тн. вугільної продукції.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу