*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Виробнича програма підприємства на прикладі ВАТ “Завод Палмаш”

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 82 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 421

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ЯК ОСНОВНА ЛАНКА
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ВИКОНАННЯ 8
1.1. Основні компоненти та економічні
показники виробничої програми 8
1.2. Визначення потреби в трудових, матеріальних і
фінансових ресурсах для виконання виробничої програми 16
1.3. Оцінка виконання виробничої програми 22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ (на прикладі ВАТ “Завод Палмаш”) 34
2.1. Загальна техніко-економічна
характеристика підприємства 34
2.2. Аналіз виробництва і реалізації продукції підприємства 39
2.3. Оцінка ефективності використання основних засобів 45
2.4. Визначення якісних характеристик
трудових ресурсів підприємства 50
РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ
НА ОСНОВІ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА 56
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Виробнича програма – основний розділ перспективного і річного бізнес-плану розвитку підприємства, у якому визначаються обсяг виготовлення і випуску продукції по номенклатурі, асортименту і якості в натуральному і вартісному вираженнях.
Важливе значення при аналізі виробничої програми приділяється аналізу ритмічності виробництва. Ритмічність характеризує рівномірність випуску продукції, встановлену планом виробництва. Для виміру ритмічності випуску продукції використовується коефіцієнт ритмічності, обумовлений розподілом суми фактично випущеної продукції, що зараховується у виконання плану, на плановий випуск продукції за аналізований проміжок часу. При цьому у виконання плану з ритмічності зараховується фактичний випуск продукції, який не перевищує рівень плану.
У системі планів підприємства його ресурсні потреби для виконання виробничої програми відбиваються у формах:
- плану з праці і заробітній платі;
- плану матеріально-технічного постачання;
- плану собівартості, прибутку і рентабельності.
План з праці і заробітної плати містить у собі розрахунок чисельності основного персоналу з урахуванням змінності його роботи, на основі якого визначається розмір планового фонду оплати праці працівників.
Основними і допоміжними матеріалами завод забезпечувався в основному по бартерному обміні від фірм і підприємств України, хоча і з затримками через відсутність коштів.
Збільшення собівартості відбулося по наступним причинах: у зв'язку з підвищенням курсу долара виросли ціни на енергоносії - газ, електроенергія, матеріали. У розрахунок собівартості закладені енергоресурси, матеріали і розрахунки курсу долара 3,5, а під кінець року він склав 5,5.
Виторг від реалізації продукції (товарів, послуг) склав 16098 тис. грн.. Податок на додаткову вартість дорівнює 2522 тис. грн. Витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) - 10725 тис. грн. Результат від реалізації - 2851 тис. грн. Інші операційні доходи і витрати склали 7892 і 8418 тис. грн. відповідно.
Аналіз виробничої програми підприємства в умовах ринкової економіки здобуває важливе значення. Це зумовлюється тим, що з допомогою виробничої програми можна оцінити роботу підприємства і виявити резерви підвищення ефективності використання ресурсів. Відомо, що будь-які ресурси обмежені і, домогтися максимального ефекту їхнього використання можна не тільки за рахунок збільшення обсягу, але і шляхом оптимального співвідношення різних видів ресурсів.
Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі проблема розробки виробничої програми підприємства постає дуже гостро перед промисловими підприємствами, потрібно дбайливо підходити до її розробки та чітко аналізувати всі фактори, які впливають на рівень ефективності виробництва.
Об'єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство «Завод «Палмаш»».
Предметом дослідження є господарська діяльність промислового підприємства і його виробнича програма.
Метою даної випускної роботи фахівця є проведення аналізу виробничої програми діяльності ВАТ «Завод «Палмаш»» і пропозиція заходів щодо поліпшення ефективності його діяльності.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботи фахівця зважуються наступні задачі: оцінка господарської діяльності підприємства; вивчення методологічних основ аналізу виробничої програми підприємства; аналіз фінансово-господарської діяльності промислового підприємства (на прикладі ВАТ «Завод «Палмаш»»). Розробка виробничої програми підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності.
У роботі розглянуті загальні підходи до розробки виробничої програми підприємства з метою поліпшення ефективності його діяльності. Вивчено схему основних складових виробничої програми і її розробки. Також, з метою поліпшення ефективності діяльності підприємства, розроблена виробнича програма на 2007–2009 рр. для ВАТ «Завод «Палмаш».
Упровадження цієї виробничої програми приведе до поліпшення всіх економічних показників діяльності підприємства, підвищенню його фінансової стійкості і рентабельності реалізованої продукції, а також збільшенню обсягу чистого прибутку підприємства.
Таке збільшення чистого прибутку буде викликано цілим поруч факторів:
- зниження матеріалоємності виробництва за рахунок поступового його переозброєння;
- підвищення якості продукції і тим самим збільшення її конкурентноздатності;
- зниженням частки адміністративних витрат, шляхом виведення неактивної частини адміністративних основних фондів з балансу підприємства;
- проведення гнучкої податкової політики по зниженню інших податків і зборів (зниження інших адміністративних витрат);
- упровадження системи логістики для зниження транспортних витрат;
- підвищення якості обслуговування клієнтів (скорочення персоналу по збуті продукції з одночасним підвищенням його кваліфікації) і ін.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу