*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Відповідальність за порушення законодавства в комерційній діяльності

дипломные работы, предпринимательское право

Объем работы: 111 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 483

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК
ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7
1.1 Характер і зміст процесів, що виконуються в торгівлі 7
1.2 Роль і задачі розвитку комерційної роботи
на сучасному етапі 10
1.3 Поняття комерційної інформації і комерційної таємниці,
забезпечення їх захисту 14
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 29
РОЗДІЛ 3. ГОСПОДАРСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 46
3.1 Поняття та ознаки господарсько-
правової відповідальності 46
3.2 Види господарсько-правової відповідальності 50
3.3 Функції та підстави господарсько-правової
відповідальності 52
3.4 Принципи, межі та строки застосування
господарсько-правової відповідальності 55
РОЗДІЛ 4 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 61
ВИСНОВОК 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76
Аналізуючи зарубіжний і вітчизняний досвід щодо створення механізму захисту комерційної таємниці, можна виділити наступні основні блоки, з яких він складається:
─ норми права, направлені на захист інтересів її власників;
─ норми, що встановлюються керівництвом підприємства, фірми і т.п. (накази, розпорядження, інструкції);
─ спеціальні структурні підрозділи, що забезпечують дотримання цих норм (підрозділи режиму, служби безпеки і т.п.).
При порушенні норм податкового права правопорушник може бути притягнутий до адміністративної, кримінальної, дисциплінарної чи цивільно-правової відповідальності, до нього також можуть бути застосовані санкції, передбачені фінансово-правовими нормами.
Способи ухилення від сплати обов'язкових платежів можуть бути різними, основні з них були безпосередньо вказані в диспозиції ст.148-2 КК 1960 р. в редакції від 28 січня 1994 р.: 1) неподання податкових декларацій та розрахунків; 2) приховування об'єктів оподаткування; 3) заниження об'єктів оподаткування. Способи ухилення від сплати обов'язкових платежів залежать від виду не сплачуваного податку, збору, іншого обов'язкового платежу, видів платників відповідних податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Наприклад, способом ухилення фізичних осіб від сплати прибуткового податку з громадян може бути подання до податкових інспекцій чи до бухгалтерії джерела одержання доходу підроблених довідок про наявність пільг по сплаті вказаного податку (підробленої довідки про наявність на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років чи довідки про те, що інший з батьків не користується такою пільгою, в той час як він фактично теж користується нею; підробленої довідки про те, що особа була учасником війни, тощо).
Ведення з порушенням встановленого порядку бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних із ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна і зобов'язань юридичної особи та складання ліквідаційного балансу, що здійснюється відповідальними за це...
Актуальність роботи полягає в тому, що насамперед необхідним є дотримання законодавства в галузі здійснення всіх видів комерційної діяльності, забезпечення рівних прав для усіх учасників підприємницької діяльності.
Мета дослідження – вивчення сучасного стану законодавства про комерційну діяльність в Україні, діяльність контролюючих органів.
Задачі дослідження – дослідити існуючу систему відповідальності в комерційній діяльності.
Предмет дослідження – відповідальність за порушення законодавства в комерційній діяльності.
Об’єкт дослідження – правове забезпечення комерційної діяльності.
Методи дослідження - загальнотеоретичну і методологічну базу дослідження складають труди вітчизняних вчених в області правового забезпечення організації комерційної діяльності в Україні.
Інформаційну базу дослідження склали законодавчі і нормативні матеріали з питань комерційної діяльності в Україні, законодавчого регулювання її здійснення.
Дипломна робота містить: вступ, 4 основних розділи, висновок, список використаних джерел, додатки.
Таким чином, відповідальність у підприємницькому праві базується на загальнотеоретичних засадах і визначається як обов'язок суб'єктів підприємництва за допущені ними правопорушення притерпівати негативні обтяжливі для них наслідки, як правило, майнового або немайнового характеру, які передбачені санкцією норми права. Інакше кажучи, відповідальність - зафіксована в нормативних актах, чи передбачена договором міра примусу, що застосовується до особи, яка вчинила правопорушення. Хоча відповідальність як юридична категорія широко розкривається в правовій науці, але легальне визначення майже не дається, а вказуються тільки її підстави та конкретні санкції. Тому така відповідальність хоча і передбачається у підприємницькому праві, але як всяка юридична відповідальність має перспективний характер і настає лише в разі правопорушення. Цей обов'язок не існує до скоєння правопорушення. В такому сенсі вона має додатковий характер.
В основі відповідальності в підприємницькому праві кореняться загальноправові принципи, які передбачають:
- населення України має право на гідний людини рівень забезпечення;
- на ринку України повинна реалізовуватись продукція, виконуватись роботи та надаватись послуги, що відповідають імперативно встановленим до них законодавством вимогам (стандартам, технічним умовам і т.д.) незалежно від того, передбачено це договором чи ні. Відповідно санкції за їх порушення встановлюються незалежно від того, передбачені вони договором чи ні;
- потерпіла сторона має завжди право на відшкодування збитків у повному обсязі незалежно від того, застережено це в договорі чи ні. Така майнова відповідальність є основною;
- сплата штрафу за порушення умов договору, а також відшкодування заподіяних збитків не звільняють правопорушника без згоди іншої сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань в натурі. Якщо законодавством передбачено додатково відповідальність перед державою то, відповідно, від неї правопорушник також не звільняється;
- в договорі...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу