*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація обліку фінансових результатів на підприємстві „Придніпровська залізниця”

дипломные работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 90 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 339

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 9
1.1. Нормативне забезпечення обліку і аудиту фінансових результатів підприємства 9
1.2. Особливості організації обліку затрат, доходів та фінансових результатів діяльності 21
1.3. Основи аудиту фінансових результатів 33
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 38
2.1 Загальна характеристика підприємства
«Придніпровська залізниця» 38
2.2 Аналітичний та синтетичний облік фінансових результатів 41
2.3 Аналіз прибутку та фінансового результату діяльності підприємства «Придніпровська залізниця» 51
РОЗДІЛ 3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 59
3.1. Організація аудиту фінансових результатів 59
3.2. Аналіз і аудит фінансових результатів в умовах комп’ютеризованих систем 74
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88
ДОДАТКИ
На сьогоднішній день Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, Автономну республіку Крим та окремі райони ще п’яти областей України. Загальна протяжність її становить понад 3250 км, з них 58,3% електрифіковано, 83,5% колій обладнано автоматичним регулюванням руху, 90% станцій мають електричну централізацію. До складу залізниці входять чотири дирекції залізничних перевезень, перевізна робота виконується 244 станціями, з них чотири - сортувальні, сім - пасажирські, 67 – вантажні та 19 - дільничні.
Придніпровська залізниця у 2010 р. виконала зобов’язання перед державним бюджетом та цільовими фондами.
До бюджету і державних цільових фондів перераховано 2 785,4 млн.грн (для порівняння: у 2009 році було перераховано 2 305,1 млн.грн).
Зокрема, до держбюджету перераховано 1 467,6 млн.грн (для порівняння: у 2009 році платежі до держбюджету склали 1 203,6 млн.грн), у тому числі: податок на прибуток перераховано у розмірі 299,3 млн.грн (у 2009 році - близько 110 млн грн), податок на додану вартість - 1 153,2 млн.грн (у 2009 році – близько 1 100 млн.грн).
До пенсійного фонду сплачено майже 816,5 млн грн (у 2009 році – 666 млн.грн) та ін.
Стабільна робота Придніпровської залізниці у 2010 році дозволила виконати усі зобов’язання перед бюджетом та державними цільовими фондами і своєчасно виплачувати працівникам заробітну плату.
Бухгалтерія підприємства "Придніпровська залізниця" має централізовану організаційну структуру, тобто бухгалтерія підприємства складається з декількох відділів, кожний з яких відповідає за окрему сферу обліку, при цьому усіх відділи безпосередньо підпорядковані Головному бухгалтеру підприємства.
Загальна організаційна структура бухгалтерії підприємства «Придніпровська залізниця» зображена на рисунку 2.1.
Структура бухгалтерії підприємства складається з наступних відділів та облікових груп:
- група обліку основних засобів;
- група обліку виробничих запасів;
- група обліку розрахункових і...
Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі, коли у більшості підприємств існують питання стосовно правильності і необхідності обліку фінансових результатів, здатність підприємства виживати напряму залежить від уміння управляти фінансовими показниками. До останнього часу управлінню фінансовими результатами у вітчизняній практиці не приділялося достатньої уваги. Але цей вид показників є найобмеженішим в сучасних умовах, і управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і формування кінцевих результатів його господарської діяльності. Тому фінансові результати потребують посиленої уваги до себе з боку керівних органів підприємства. Управління ними ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами.
Метою дипломної роботи є більш детальне вивчення природи фінансових результатів підприємства, а саме з’ясування поняття, принципи, систему фінансових результатів; організації обліку фінансових результатів в організації; здійснити аналіз нормативної бази, яка регламентує питання фінансових результатів підприємства, дослідити питання контролю та аудиту фінансових результатів, а також аналізу фінансових результатів підприємства на прикладі «Придніпровської залізниці».
Для досягнення цієї мети вирішуються, зокрема, такі задачі:
- вивчено правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні;
- наведено схему та описано етапи проведення аудиту фінансових результатів;
- визначено порядок формування фінансових результатів та відображення їх у звітності;
Перший розділ роботи був присвячений визначенню теоретичних засад бухгалтерського обліку фінансових результатів. В цьому розділі була розкрита економічна сутність та зміст результату діяльності підприємства, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку була наведена класифікація та визначені задачі обліку фінансових результатів.
У другому розділі дипломної роботи був приведений докладний опис обліку фінансових результатів та його відображення в регістрах бухгалтерського обліку інформації відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У цьому розділі також були наведені загальні відомості про підприємство «Придніпровська залізниця» і описана структура відділу бухгалтерії підприємства, розкриті особливості синтетичного та аналітичного обліку відповідно до форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві. Наприкінці другого розділу був зроблений аналіз практики бухгалтерського обліку на підприємстві та запропоновані заходи щодо вдосконалення обліку.
В третьому розділі роботи розглянути питання аудиту фінансових результатів на підприємстві, а також висвітлено вплив застосування комп’ютеризованих систем при проведенні аналізу та аудиту фінансових результатів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу