*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Лізинговий кредит,як приклад фінансової методики кредитування

курсовые работы, Финансы

Объем работы:

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 296

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ПЛАН

1. ВСТУП……………………………………………………………………….3
2. Сутність лізингу, його види та функції. Банковській лізинг…………….4
3. Сутність лізингу. Суб 'єкти та об 'єкти лізингу……………………………4
4. Види, форми та функції лізингу……………………………………………...6
5. Банковський лізинг……………………………………………………………..9
6. Аналіз існуючої практики проведення лізингових операцій комерційними банками України……………………………………….....................................11
7. Аналіз правової бази проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні…………………………………………………………….11
8. Тапи здійснення лізингового процессу комерційними банками України.12
9. Проблеми та перспективи розвитку проведення лізингових операцій комерційними банками в Україні…………………………………………………14
10. Розрахункова частина……………………………………………………….19
11. ВИСНОВОК…………………………………………………………………28
12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...30
Сьогодні в Україні існує велика потреба у оновленні матеріальної бази та модернізації, розширенні основних фондів вітчизняних підприємств. У зв’язку з цим набуває особливого значення пошук методів, що сприяли б цьому процесові. Одним з найбільш ефективних таких методів в Україні може стати лізинг, зокрема банковський.
Пояснюється це тим, що на сьогодні саме банки з найбільш реальними господарюючими суб'єктами, обсяг кредитних ресурсів яких дозволяв би здійснювати успішне проведення лізингових операцій. Крім того, для банку існує ряд переваг форми лізингового кредитування від звичайного, наприклад, зменшення ризиків по цих операціях, розширення клієнтури банку і т.д.
При активному втіленні в практику лізинг внаслідок властивих йому можливостей може стати потужним імпульсом технічного переозброєння виробництва та структурної перебудови української економіки.
Ефективність лізингових угод полягає у інтенсифікації інвестиційного процесу, покращенні фінансового стану підприємств-лізингоодержувачів, прискоренні розвитку малого та середнього бізнесу.
Таке зміцнення виробничої бази, у свою чергу, стало б додатковим джерелом прибутків банківської сфери, слугуючи базою для розширення цих операцій та формуючи позитивну практику співробітництва фінансово-кредитні установ і підприємств. Крім того, операції лізингу могли б стати важливим джерелом надходження коштів на підприємства-виробники об’єктів лізингу, що теж мало б позитивний вплив на розвиток економіки, формування доходів бюджету, покращення загальної соціальпо-екопомічпої ситуації в країні.
У даній розрахунково графічній роботі я провела розрахунки амортизаційних відрахувань, собівартості та прибутку підприємства на основі вивченного матеріалу по курсу «Фінанси підприємства».

Розрахунки проводила поступово та отримала:
Амортизаційні відрахування за групами основних виробничих форндів (за рік):
1 група – 0,155 млн. грн;
2 група – 0,714 лн. Грн;
3 група – 1,3 млн. грн.
Загальна собівартість – 4,0402 млн. грн.
Собівартість одиниці виробу – 0,0030151 млн. грн.
Іну одиниці виробу – 0,005404 млн. грн.
Сукупні доходи – 7,13856 млн. грн.
Сукупні витрати – 4,7999 млн. грн.
Величину сукупних витрат я скорегувала згідно з таблицею 1.4, і отримала величину – 4,4999 млн. грн.
Оподаткований прибуток розрахувала використовуючи таблицю 1.3 та всі попередні розрахунки (вихідні данні), та отримала в результаті чистий прибуток у розмірі 0,4120765 млн. грн. (або 412,0765 тис. грн.).
А чистий прибуток склав - 0,4681295 млн. грн.. Це свідчить про те що підприємство є прибутковим, що раціонально розподіляє витрати.

У теоретичній частині я роздивилась таке актуальне питання як «Лізинговий кредит».
За визначенням, що дається у законі України «Про лізинг», лізинг визначається як підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізиигоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу