*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Визначення фінансових потреб підприємства та їх зв`язок зі стратегією його розвитку

рефераты, анализ хозяйственной деятельности

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 350 руб.

Просмотров: 588

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ. 3
1. Фінансова стратегія та її зв`язок зі стратегією розвитку. 5
2. Визначення фінансових потреб підприємства. 8
3. Балансовий метод та метод прогнозування обсягу фінансових ресурсів. 13
Висновок. 15
Список використаної літератури. 17
Питанням оцінки формування та використання фінансових ресурсів присвятили свої праці такі вітчизняні науковці, як І. Бланк [1], В. Савчук, А. Загородній, Г. Партин [8], М. Коробов, А. Поддєрьогін [10], Л. Коваленко, О. Гетьман, В. Шаповал та ін. Над питаннями сутності, принципів формування і практичної реалізації фінансових стратегій працювали такі вітчизняні економісти, як І.А. Бланк [1], З.В. Герасимчук [3], А.В. Гриньов [5], Ю.В. Лукіна, Д.Г. Лук'яненко, Л.Д. Радова, А.В. Череп, В.М. Шелудько, О.М. Ястремська [9] та ін.
Оскільки ринкові можливості підприємства не завжди відповідають його фінансовим можливостям, стратегічні цілі, якщо вони будуть визначатися без врахування фінансових обмежень, можуть виявитися недосяжними. Тому забезпечення відповідності потенціалу формування фінансових ресурсів підприємства його ринковим, виробничим та іншим можливостям є вагомою складовою стратегічного управління, а довгострокове прогнозування необхідного обсягу фінансових ресурсів – одним із найважливіших завдань розробки стратегії фінансування. [6]
Враховуючи те, що розробка стратегії фінансування є етапом складного інтеграційного процесу формування всього комплексу стратегій підприємства, а також з огляду на взаємообумовленість головних показників довгострокових фінансових планів підприємства, очевидно, що обґрунтованість та точність прогнозування необхідного обсягу фінансових ресурсів, які досягаються, зокрема, використанням адекватних методів прогнозування, безпосередньо впливають на визначення та досяжність корпоративних стратегічних цілей.
В міру розвитку економіки керівники підприємств, головні бухгалтери та менеджери різних рівнів мають дедалі більше уваги приділяти розв’язанню стратегічних проблем, які зумовлюються перспективами розвитку підприємства. Підприємство, яке працює в умовах ринкової економіки не може існувати без чітко розробленої стратегії. Фінансова стратегія є економічною категорією, яка характеризує різноманітні відносини між суб'єктами ринку в...
На підставі проведених досліджень з даної теми було з`ясовано:
1. Діагностування стану забезпеченості фінансовими ресурсами розвитку підприємства є своєрідним інструментом контролю ефективності використання наявних коштів.
2. Аналізу належить важлива роль у досягненні стабільного фінансового стану підприємства. Тому, дані такого аналізу є вирішальними у розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства, використовуються керівниками для вдосконалення управління фінансовими ресурсами, а також для максимізації прибутку. За допомогою цієї діагностики стає можливим не тільки відстежувати стан об'єкта на кожному інтервалі часу, ідентифікувати його стан.
3. Своєчасна діагностика дозволяє виявити не тільки стан, але й причини, що перешкоджають успішному розвитку підприємства, а самі результати діагностики є основою прогнозування альтернатив розвитку об'єкта дослідження. Тому у практичній діяльності підприємства з метою ефективного управління розвитком підприємства доцільно використовувати комплексний підхід до формування системи показників діагностики стану забезпеченості фінансовими ресурсами, що є дуже важливим в умовах конкурентної боротьби.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу