*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Порядок формування інформації про біологічні активи у фінансовій звітності сільськогосподарськими підприємствами

рефераты, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 13 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 350 руб.

Просмотров: 499

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Поняття біологічних активів 5
2. Порядок формування інформації про біологічні активи у фінансовій звітності сільськогосподарськими підприємствами згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи». 7
3. Застосування методики визначення фінансових результатів від виробництва й використання сільськогосподарської продукції на практиці. 10
Висновок 12
Список використаної літератури. 13
Згідно П(С)БО 30, біологічний актив – тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. [3] Пасенко В.В. ввів власне визначення цьому поняттю: «Біологічний актив - це сукупність природних (біологічних) ресурсів, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або поточні і додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди». [9]
Принциповими змінами, які вносяться П(С)БО 30 до існуючої практики обліку в сільському господарстві є виділення рослин і тварин, які є об’єктами сільськогосподарської діяльності, в окрему облікову категорію – «біологічні активи», оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції, визначення фінансових результатів. Було запроваджено принципово нову методику визначення фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності, яка грунтується на розрахунку доходів та витрат при первісному визнанні біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції, незалежно від того чи будуть вони реалізовані в майбутньому. Оскільки останнім часом внесено чималу кількість змін до чинних нормативно – правових актів, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, потрібно обов’язково дослідити проблеми відображення інформації про біологічні активи у фінансовій звітності [5] .
У результаті вивчення даної теми встановлено, що застосування методики визначення фінансового результату, введеної до П(С)БО 30, спричиняє підвищення суб'єктивності облікової інформації про результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.
Для уникнення проблем при відображенні біологічних активів у фінансовій звітності та удосконалення цього процесу,потрібно здійснювати такі напрями в діяльності: удосконалення нормативно - правової бази, створення методології галузевого обліку; впровадження спеціалізованих форм первинного обліку, удосконалення регістрів синтетичного і аналітичного обліку та інших носіїв обліково-економічної інформації, розробка внутрігосподарської (управлінської) звітності; удосконалення методики обліку витрат і визначення собівартості продукції, робіт і послуг агропромислових підприємств; застосування новітніх інформаційних технологій в системі організації обліку та звітності.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу