*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Автоматизація обліку виробництва сої (на матеріалах сільгосппідприємства)

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 74 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 352

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Огляд літератури. 6
2. Організаційно-економічна характеристика сільгосппідприємства підприємства. 13
3. Порядок автоматизації обліку виробництва сої.
3.1. Можливості і структура програми «1С:Підприємство 7.7» 19
3.2. Нормативно-довідкова інформація з обліку виробництва сої. 24
3.3. Оперативна інформація з обліку виробництва сої. 29
3.4. Вихідні машинограми з обліку виробництва сої. 39
4. Удосконалення обліку виробництва сої. 47
Висновки і пропозиції. 51
Список використаної літератури. 54
Додатки. 59
Механізація обліку витрат на виробництво включає три взаємопов’язані етапи роботи:
1) списання матеріалів у виробництво, складання попередньої калькуляції на підставі вартості списаних матеріалів та приблизної вартості інших витрат (заробітна плата, послуги сторонніх організацій, знос основних засобів виробничого призначення тощо).
2) занесення інформації про незавешене виробництво. На цьому етапі вказується сума витрат, які повинні бути віднесені на собівартість продукції у майбутніх періодах. Для цього етапу у типовій конфігурації передбачен документ «Незавешенное производство».
3) розрахунок кінцевої собівартості продукції на підставі даних щодо суми витрат та про незавешене виробництво. Для цього етапу у типовій конфігурації передбачен документ «Калькуляция» у режимі «окончательная». Кожну попередню калькуляцію необхідно закрити кінцевою калькуляцією. [35]
Спосіб обліку витрат визначається підпунктом Использовать счета расходов (меню Операции/Константы). ТОВ «Трайгон Фарминг Харків» відображає витрати тільки на рахунках 9 класу за певною схемою (мал. 3.4.1.).
Аналітичний облік на рахунку 231 "Рослинництво" має давати можливість вирішити два завдання - можливість калькулювати собівартість окремого виду продукції (для цього використовується субконто Види дейтельности) і визначати структуру собівартості за економічними елементами, як вимагає п. 21 ПСБО 16 (це дозволяє зробити субконто Види затрат). В програмі передбачено документи для методу нормативної калькуляції. Всі прямі, змінні загальногосподарські та розподілені постійні загальногосподарські витрати збираються на рахунку 231 на один вид діяльності "Рослинництво" і звідти списуються на конкретну номенклатуру продукції за нормами, вказаними у калькуляції. Наприкінці місяця з урахуванням незавершеного виробництва собівартість продукції доводиться до фактичної.
Головним призначенням бухгалтерської програми є полегшення рутинної роботи бухгалтера зі складання різних відомостей, журналів та звітів. [32]

Спеціалізовані бухгалтерські програми дозволяють:
1) складати оборотну відомість і баланс в будь-який момент часу при будь-якій кількості введених господарських операцій. Це надає можливість в процесі обліку складати кілька проміжних оборотних відомостей для визначення собівартості продукції з врахуванням незавершеного виробництва, обороту по реалізації, прибутку, окремих податків, тощо;
2) в будь-який момент часу коригувати введені операції:
- змінювати суму, дату, зміст і коментарі;
- доповнювати журнал операцій новими операціями в будь-якому місці і порядку;
- цілком та безслідно знищувати будь-які операції;
3) будувати різноманітні звіти на підставі журналу операцій. [31]
За умови правильного рознесення сум первинних документів по синтетичних рахунках, точного зазначення аналітичних об'єктів зведені дані розраховуються комп'ютером автоматично. До того ж, вкрай низькою є ймовірність припущення арифметичних помилок, а також помилок, пов'язаних з неправильним перенесенням тієї чи іншої цифри. Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему точності і оперативності інформації. Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, необхідні для прийняття ефективних рішень. До того ж, правильний вибір засобів автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, які часто змінюються. [33]
В умовах електронної обробки інформації методологія обліку перетворюється у різних напрямках:
o змінюється система бухгалтерського обліку;
o перебудовується методологія обліку;
o трансформується обліковий процес;
o підвищується рівень управління;
відбувається якісна та кількісна зміна облікового апарату та його функцій. [34]
Використання комп`ютерних облікових програм дозволяє підвищити...
На підприємстві використовується автоматизована система обліку зі складанням первинної документації вручну. Програма 1С: Бухгалтерія версії 7.7 використовується у товаристві з 2007 року. Ця програма є компонентом програмного забезпечення 1С: Підприємство 7.7.
1С: Бухгалтерія версії 7.7 є програмою для ведення бухгалтерського обліку, що може застосовуватися на підприємствах різних форм власності та видів діяльності. У програмі також реалізовані можливості ведення на одному робочому місці бухгалтерського обліку декількох підприємств, ведення обліку паралельно в декількох робочих планах рахунків, багатовимірного та багаторівневого аналітичного обліку, кількісного та валютного обліку. Програма має однокористувацьку і мережеву версії.
Нормативно-довідкова інформація у програмі представлена константами і довідниками, які використовуються для чіткої організації аналітичного обліку на тих рахунках, де це потрібно. Довідниками, що відносять конкретно до обліку виробництва сої, є довідники «Номенклатура», «Статьи калькуляции» та довідник «Виды затрат». Дещо відокремленим у 1С:Бухгалтерії є План рахунків, який теж можна було б назвати довідником, якби не його виняткова важливість для організації бухгалтерського обліку. План рахунків – це програма бухгалтерських рахунків, що передбачає їх кількість, групування і цифрове позначення залежно від об’єктів і мети обліку.
Процес автоматизації обліку виробництва сої складається з трьох етапів:
1) складання первинних документів, що стосуються процесу виробництва сої та складання документа «Предварительная калькуляция».
2) занесення інформації про незавешене виробництво у документ «Незавешенное производство».
3) розрахунок кінцевої собівартості продукції на підставі даних щодо суми витрат та про незавешене виробництво та складання документа «Окончательная калькуляція».
Результатом обліку виробництва сої є закриття витрат виробництва на фінансові результати за допомогою документа «Финансовые результаты» та складання...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу