*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління оборотними активами (на матеріалах підприємства)

курсовые работы, Финансовый менеджмент

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 408

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Огляд літератури. 6
2. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 9
3. Управління оборотними активами.
3.1. Сутність і класифікація оборотних активів. 16
3.2. Виробничий, операційний і фінансовий цикл. 25
3.3. Політика управління оборотним капіталом. 32
Висновки і пропозиції. 40
Список використаної літератури. 43
Актуальність теми. Об'єктивною необхідністю подолання кризових тенденцій є вивчення суті, ролі й специфіки оборотних коштів сільськогосподарських підприємств у взаємозв'язку з ринковими перетвореннями в економіці країни. Аналіз оборотних активів виконує важливу роль у ефективності прийняття управлінських рішень. Проведення такого аналізу дозволяє, з одного боку, визначити стабільність окремих джерел формування оборотних активів з точки зору можливості їх використання в майбутньому, з другого – виявити, на фінансування яких операцій витраченні кошти, чи є це використання доцільним та чи збережеться в майбутньому структура використання коштів, що склалася. Особливою актуальністю і прикладною значимістю виділяється сфера управління оборотними активами, яка має тісний взаємозв'язок з іншими аспектами управління сільськогосподарськими підприємствами
Метою написання даної роботи є вивчення сутності і класифікації оборотних активів, здійснення аналізу наявних оборотних активів на досліджуваному підприємстві та політики управління ними, розробка пропозицій щодо удосконалення системи управління оборотними активами....
Управління оборотними активами – це складний процес. Його складність залежить від таких умов, як:
- обсяг оборотного капіталу, що використовується в операційному процесі;
- різні види активів, що формуються за рахунок обсягу оборотного капіталу;
- прискорення обороту капіталу і забезпечення постійної платоспроможності підприємства тощо.
Система управління оборотними активами представляє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає у формуванні необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціоналізації й оптимізації структури джерел їх фінансування.
Система управління оборотними активами підприємства розробляється за такими основними етапами:
1. Аналіз оборотних активів підприємства у попередньому періоді.
2. Визначення принципових підходів щодо формування оборотних активів підприємства.
3. Оптимізація обсягу оборотних активів.
4. Оптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотних активів.
5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів.
6. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів.
7.Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їх використання.
8. Формування принципів, що визначають фінансування окремих видів оборотних активів.
9. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів.
1. Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді.
Результати аналізу дозволяють визначити загальний рівень ефективності управління оборотними активами на підприємстві та виявити основні напрями його підвищення в майбутньому періоді. Даний аналіз був проведений у пунктах 3.1 та 3.2 даної роботи. На досліджуваному товаристві управління оборотними активами немає 100-відсоткової ефективності. Про це свідчить постійне зростання виробничого, фінансового та операційного циклів на підприємстві. Беручи до уваги аналіз показників ефективності використання оборотних активів (мал. 3.2.3), можна визначити, що у 2010 році порвняно з 2009 роком рівень ефективності управління...
Як результат проведеного аналізу оборотних активів можно визначити, що оборотні активи підприємства використовуються недостатньо ефективно. Тому виникають наступні пропозиції щодо удосконалення системи управління оборотними активами:
- розроблення методів управління запасами та грошовими коштами з урахуванням сучасних економічних умов;
- вдосконалення роботи з клієнтами зі стягнення дебіторської заборгованості з урахуванням світового досвіду;
- здійснення розрахунків щодо доцільності та обсягів знижок за передоплату;
-ретельне планування можливості використання кредиторської заборгованості як джерела фінансування поточної діяльності.
В процесі розробки методів управління запасами та грошовими коштами на підприємстві необхідно створити систему фінансових нормативів. Основними з яких є:
• норматив власних оборотних активів підприємства;
• система нормативів оборотності основних видів оборотних активів і тривалості операційного циклу в цілому;
• система коефіцієнтів ліквідності оборотних активів;
• нормативне співвідношення окремих джерел фінансування оборотних активів тощо....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу