*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Американські мовні реалії в романі Дж.Стейнбека "Зима тривоги нашої"

курсовые работы, Филология

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 482

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. АМЕРИКАНСЬКІ МОВНІ РЕАЛІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ РОМАНУ…..……………………………..5
1.1 Особливості структури композиції……………………………………5
1.2 Вертикальний контекст і реалія…………….…………………………6
1.3 Якісно-кількісний аналіз американських мовних реалій розповіді від третьої особи роману Дж. Стейнбека «Зима тривоги нашої»…….……… 12
РОЗДІЛ ІІ. СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АНАЛІЗОВАНИХ РЕАЛІЙ В КОНТЕКСТІ РОМАНУ ДЖ. СТЕЙНБЕКА «ЗИМА ТРИВОГИ НАШОЇ».27
2.1 Теорія стилістичної функції…………………………………………27
2.2 Стилістична функція зображення колориту американської дійсності 1950х років…………………………………………………………………………28
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..32
ЛІТЕРАТУРА……………………………..……………………………………….34
Актуальність дослідження.
Відомо, що мова, як одна з найбільш характерних складових національної культури, представляє собою самостійне суспільне явище, вона відображає і виражає і загальнолюдські, і національно-специфічні риси культури даного народу. Звідси і фонові знання, які включають насамперед загальнолюдські знання, регіональні відомості і, нарешті, відомості, які мають всі члени певної етнічної і мовної спільності, і вертикальний контекст в творах зарубіжних авторів, в якому також відображуються всі елементи суспільного життя, але не з точки зору перекладу, а з точки зору світосприйняття. В цих випадках мова виступає, як частина культури того чи іншого народу.
При зіставленні мов і культур можна виділити розбіжності значень тих чи інших слів, словосполучень, понадфразових єдностей, та одиниці, які не підлягають дослівному перекладу, або не перекладаються взагалі. І основну групу таких одиниць формують мовні реалії. При читанні того чи іншого твору читач, не знайомий в достатній мірі з культурою тієї чи іншої країни, зіштовхуючись з мовними реаліями останньої, може сприймати першоінформацію не на належному рівні, тому при читанні зарубіжних творів необхідно бути обізнаним з суспільно-політичним, релігійним, освітнім устроєм тієї чи іншої країни. Саме це і зумовило тему нашого дослідження: «Американські мовні реалії в романі Джона Стейнбека «Зима тривоги нашої».
Об’єкт: американські мовні реалії.
Предмет: якісно-кількісні показники американських мовних реалій в романі Стейнбека «Зима тривоги нашої».
Мета дослідження: знайти та проаналізувати американські мовні реалії в романі «Зима тривоги нашої».
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:
1. Розкрити теоретичні засади вертикального контексту.
2. Проаналізувати загальне поняття реалії.
3. Дослідити особливості структури композиції роману.
4. Зробити якісно-кількісний аналіз реалій даного роману
5. Довести, що реалії допомагають в більш повній мірі розкрити...
Тож, проаналізувавши американські мовні реалії та теорію вертикального контексту і т.д., ми дійшли висновку, що при зіставленні мов і культур можна виділити розбіжності значень тих чи інших слів, словосполучень, понад фразових єдностей, та одиниці, які не підлягають дослівному перекладу, або не перекладаються взагалі. І основну групу таких одиниць формують мовні реалії. При читанні того чи іншого твору читач, не знайомий в достатній мірі з культурою тієї чи іншої країни, зіштовхуючись з мовними реаліями останньої, може сприймати першоінформацію не на належному рівні, тому при читанні зарубіжних творів необхідно бути обізнаним з суспільно-політичним, релігійним, освітнім устроєм тієї чи іншої країни.
Ми відмичаємо, що у контексті загальної проблематики національно-культурної специфіки мови та мовленнєвої діяльності загалом особливого теоретичного і практичного інтересу в перекладознавстві набуває проблема реалій, які щільно пов'язані з виразом національної форми в перекладі. Ці, так би мовити, неперекладні одиниці - найцікавіші: невід'ємні, від місця та епохи, вони дають найбільше для пізнання побуту й історії носіїв мови, - джерела, найщільніше зв'язані з підтекстом твору. Основні труднощі при їх перекладі - це, по-перше, відсутність у мові переймачів відповідника; і, по-друге, необхідність водночас із денотативним значенням реалії, передати колорит і конотації її історичного та емоційно-експресивного забарвлення. Справа ускладнюєтьсятакож потребою враховуватицілу низку умов, якінадаютьпевнимявищамжиттярізнесловесневідображення.
При визначенні статусу "реалії"" як перекладознавчого терміна доречно, на наш погляд, виходити з лінгвокраїнознавчої теорії слова Є.Верещагіна та В.Костомарова, з їхнього вчення про фонові знання, про національно культурний інформаційний потенціал лексичного значення мовних одиниць, а також з перекладознавчих поглядів В.В. Виноградова на природу слова. За його визначенням, слово - основна одиниця мови, яка вміщує традиційно закріплений...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу