*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Виховання в учнів 5-8 класів культури спілкування засобами мовного етикету

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 323

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ В УЧНЯХ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ…………………………………………………6
І.1 Загальні поняття та зміст культури спілкування……………………….6
І.2 Особливості мовного етикету з точки зору спілкування………….……7
РОЗДІЛ ІІ. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ 5-8 КЛАСІВ……………………………………………………...14
ІІ.1Формування культури спілкування засобами іноземної мови…………………………………………………………………...………….14
ІІ.2 Роль класного керівника в процесі формування культури спілкування……………………………………………………………………16
ВИСНОВКИ………………………………………………………………..……21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….23
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….26

Актуальність дослідження.
Сучасна цивілізація переживає світоглядну кризу, яка є причиною, з одного боку глобальних проблем: неконтрольоване використання зброї (тероризм), екологічні катастрофи, які швидко руйнують біосферу Землі, зростаюче відставання держав, які розвиваються, від держав з високим розвитком економіки тощо; з другого боку соціальних та індивідуальних проблем: зростання алкоголізму, наркоманії, злочинності, соціального сирітства та безбатьківщини, вільний ранній секс, грабунки, матеріальний і духовний занепад суспільства, руйнування старих цінностей без формування нових тощо.
Людина – продукт соціалізації і, перш за все, людина стає людиною через спілкування з іншими людьми. Людство знає чимало прикладів, коли дитина, потрапляючи в ранньому віці у середовище тварин, виживала, але не ставала людиною. Причина, як відомо, полягала у відсутності можливості наслідувати і, особливо, спілкуватись з людьми. Отже, спілкування має величезне значення як для становлення людини, так і для її подальшого життя в суспільстві, бо спілкування відіграє у нашому житті визначальну роль.
Дитинство, підлітковий вік і юнацтво — важливіші періоди людського життя. Від того, як пройшло дитинство, отроцтво, юність, хто вів дитину за руку в ці періоди життя, що увійшло в її розум і серце з оточуючого світу залежить, якою людиною вона стане.
Отже, актуальність дослідження стосовно школи полягає у тому, що світ миттєво змінюється і більшість людей не встигає усвідомити причину і суть тих змін, які відбуваються в світі протягом життя одного покоління. Це визиває почуття психологічного дискомфорту, невпевненості, остраху перед майбуттям, особливо, в силу вікових особливостей у молоді та дітей, і суттєво впливає на їх поведінку. Тому суспільству вкрай необхідна нова система ціннісно-світоглядних орієнтирів, нове світорозуміння, яке прийде в свідомість дитини через систему освіти і виховання.
Саме тому ми обрали тему тема нашого дослідження: «Виховання в учнів...
Тож тепер, розкрившитеоретичні засади виховання в учнях культуриспілкування, стає можливим сказати, що культура спілкування – це невід’ємна складова людини, як елемненту соціуму та здорового мислючого організму людства. Для культури спілкування характерною є нормативність, яка визначає, як мають спілкуватися люди в певному суспільстві, у конкретній ситуації. Сьогодні проблема культури спілкування набуває, як ніколи, великого значення. Відбувається становлення України як самостійної держави, інтенсивно розвиваються міжнародні та міжособистісні зв'язки з різними країнами, союзами країн і т.д.Спілкування людей – невід’ємна складова сучасного життя. Спілкування підпорядковується не лише логіці, а також впливають різноманітним правилам, які залежать від етнічних особливостей, ситуацій, а також від від віку, статі, професійної належності. Всі ці аспекти спілкування регулюються як формальними правилами, так і неписаними нормами, тобто етикетом.
Проаналізувавши загальніпоняття та зміст культури спілкування, ми говоримо про мовний етикет як про предмет культири спілкування,в той час коли культура – об’єкт. Без використання правил етикету спілкування людина буде неспроможня існувати і полноцінно використовувати всі ресурси сучасного життя. Особливої уваги мовний етикет потребує при ділових зустрічах, перговорах, дебатах, суперечках і т.д. Виходячи з цього, ми можемо зробити висновки, що в залежності від ситуації людина використовує різні типи (тональності) спілкування.Культура мовлення проявляється в умінні не тільки говорити, а й в умінні вислуховувати свого співрозмовника; навчання тому, що дотримуючись правил мовлення учні засвідчать свою доброзичливість, приязнь, тактовність, ввічливість, шанобливе ставлення до співрозмовників.
Особливості мовного етикету з точки зору спілкування полягають у тому, що існує 5 тональностей спілкування:
• висока (спілкування у сфері суто формальних суспільних структурах);
• нейтральна (функціонує у сфері офіційних установ);
•...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу