*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Художні порівняння в романі Чівера "Пловець"

курсовые работы, Филология

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 413

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. СПЕЦИФІКА МОВИ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ…………..……....5
1.1 Провідні особливості художньої мови - індивідуальність та образність…………………………………………......…………………...5
1.2 Ієрархія образів у художньому творі……….………...………………...11
РОЗДІЛ 2. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ПРИРОДА ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ НОВЕЛИ ДЖОНА ЧІВЕРА «ПЛАВЕЦЬ»…………...…….16
2.1 Якісно-кількісні характеристики аналізованих художніх порівнянь…...…………………………………………………..…...…...16
2.2 Лінгвостилістичні особливості художніх порівнянь…………………18
ВИСНОВКИ..........................................................................................................26
БІБЛІОГРАФІЯ..........................................…..………………………………...27
Актуальність дослідження. Актуальність теми зумовлена низкою сучасних освітніх реалій. Лінгвістів і літературознавців хвилює питання «мови художньої літератури». Цим терміном позначаються різні речі:
а) та система мовних засобів, котра обслуговує художню літературу і котра ледве помітно відрізняється від загальної системи літературної мови;
б) той структурно-функціональний варіант мови, котрий співвідноситься з художньою діяльністю людей;
в) та система видів мовлення, котру створюють зразкові митці слова у своїх поетичних творах. [5, с. 235]
Курсова робота виконана з позиції стилістичного прийому, котрий вивчає художні порівняння як лексико-синтаксичні моделі оформлення вторинної естетичної стилістичної інформації тексту.
Зазначені чинники зумовили об’єкт, предмет та мету дослідження.
Об’єктом дослідження виступає стилістичний аналіз новели Джона Чівера «Плавець».
Предметом дослідження є художні порівняння новели Джона Чівера «Плавець».
Мета дослідження полягає в тому, щоб дати всебічний лінгвістичний опис та аналіз художнім порівнянням, які були використані в новелі Джона Чівера «Плавець».
Реалізація означеної мети передбачає вирішення наступних завдань:
1) розгляд теорії категорій індивідуальності та образності художньої прози;
2) визначення якісно-кількісних характеристик художніх порівнянь аналізованого твору;
3) опис лінгвостилістичних особливостей художніх порівнянь новели «Плавець».
Матеріалом для аналізу є 52 одиниці художніх порівнянь, відібраних з новели методом суцільного вибору.
Актуальність теми полягає у виявленні взаємодії художнього порівняння у створенні ритму художньої прози на основі новели.
Методи дослідження: у праці були використані гіпотетично-дедуктивний метод, метод лінгвістичного опису і метод симптоматичного якісно-кількісного аналізу.
Практичне значення праці полягає у тому, що вона надає конкретний лінгвостилістичний опис провідного стилістичного прийому і...


1. Художня виразність мови новели Джона Чівера «Плавець» забезпечується розвиненою системою лексично-стилістичних прийомів, серед яких художні порівняння є складовими елементами індивідуального стилю письменника. Методом суцільного вибору було виявлено, що на 19 сторінках тексту використано 52 художні порівняння, що складає десь близько 2,7 одиниць на сторінку тексту.
2. Художні порівняння використовуються в усіх п’яти композиційно- мовленнєвих видах оповідання новели. Найбільша кількість приходиться на авторська розповідь від третьої особи - 50 одиниць, наприклад: In the west there was a massive stand of cumulus cloud so like a city seen from a distance –from the bow of an approaching ship – that it might have had a name. (p. 264)
потім опис героїв та їхніх дій - 27 одиниць, наприклад: In the west there was a massive stand of cumulus cloud so like a city seen from a distance –from the bow of an approaching ship – that it might have had a name. (p. 264), на третьому місці опис предметів та явищ - 11одиниць, наприклад: Overhead a red de Havilland trainer was circling around and around and around in the sky with something like the glee of a child in a swing. (p. 268), наступне місце посідає опис природи та природних явищ - 10 одиниць, наприклад: He seemed to see with a cartographer’s eye, that string of the swimming pools, that quasi – subterranean stream that curved across the country. (p. 265), в прямій мові персонажів - 2 одиниці, наприклад: « I’m terribly sorry to break in on you like this but I’ve taken a chill and I wonder if you’d give me a drink. » (p. 277)
3. В залежності від характеру відношень між понятійно-предметним змістом порівнювальних лексичних одиниць, повний склад художніх порівнянь поділяється на 4 групи:
- конкретні – 14 одиниць, наприклад: The day was lovely, and that he lived in a world so generously supplied with water seemed like a clemency, beneficence. (p.267)
- конкретно-абстрактні – 8 одиниць, наприклад:...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу