*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Категорія часу у мемуарному циклі Симони де Боаур та їїЇ відтворення в українській мові

курсовые работы, переводоведение

Объем работы:

Год сдачи: 2012

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 408

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
Зміст
ВСТУП........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 Функціонування категорії темпоральності у мемуарному туксті
1.1 Історичний аспект категорії часу як «поліфонічної системи»........................5
1.2 Категорія часу як фундаментальне мисленнеєве поняття...............................6
1.3 Особливості темпоральних відносин у типі тексту «мемуари»......................10
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I……………………………………………………..12
РОЗДІЛ II Поняття мемуари і темпоральна структура даного типу тексту
2.1 Особливості мемуарних джерел..........................................................................13
2.2 Функціонально-семантична категорія тексту....................................................15
2.3 Формування темпоральних відносин у типі тексту «мемуари».......................16
ВИСНОВКИ ДО РОЗІЛУ II……………………………………………………...20
ВИСНОВКИ...............................................................................................................22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЖЕРЕЛ.................................................................24

Розвиток лінгвістичної думки останніх десятиліть привів до необхідності більш детального дослідження різноманітних типів текстів як певних структурованих одиниць. Різні типи текстів володіють як спільними так і своїми власними властивостями внутрішньо-текстової організації. Особливу значущість набуває в деяких типах текстів категорія темпоральності як складна структурована система часової орієнтації тексту. Існує чимало досліджень у лінгвістиці, присвячених вивченню категорії темпоральності. Однак, насамперед, інтерес до неї існував у літературознавстві. Категорія темпоральності проявляється найбільш яскраво в такому типі текстів, як мемуари, оскільки є їх фундаментальною, текстотвірною категорією, на основі якої автор-мемуарист вибудовує своє оповідання.
Дані, отримані в результаті аналізу плану вираження категорії художнього часу, тобто тексту в широкому змісті слова, дозволяють розкрити деякі закономірності її плану змісту. Підходів до визначення змістовного наповнення художнього часу досить багато. У ході досліджень різних років, проведених такими вченими, як Д.С. Лихачов, З.Я. Тураєва, Н.Ф. Ржевская, Л. Долежел і іншими, виділені такі аспекти даної категорії, як час авторський і читацький, індивідуальний час персонажів і час оповідача, «відкритий» і «закритий» час і т.п. Нам уявляється доцільним узяти за основу концептуальне розуміння художнього часу. Як неодноразово відзначалося різними дослідниками, категорія художнього часу антропоцентрична. Будь-який художній твір є в першу чергу вираженням особистості свого творця як у плані сукупності ідей, так і на рівні їхньої мовностилістичної реалізації.
Темою курсової роботи є особливості функціонування категорії темпоральності як системи у текстах мемуарного циклу французької авторки-мемуариста Симони де Бовуар (Simone de Beauvoir) та її відтворення в українській мові.
Об'єктом дослідження є мемуарні тексти французької письменниці мемуарної літератури Симони де Бовуар.
Предметом дослідження є...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу