*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік в бюджетних установах

шпаргалки, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1061

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
Бюджетна система України – це об’єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах. Правові засади бюджетної системі становлять Конституція України, виданий на її основі Закон “Про бюджетну систему України”, інші законодавчі акти. Основним законодавчим актом, що регулює процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, є Бюджетний кодекс України, основні положення якого набули чинності з 25 липня 2001 р. Згідно з цим Кодексом до складу бюджетної системи України як самостійні складові частини входять: республіканський (державний) бюджет України, зведений бюджет АР Крим, зведені бюджети областей, зведені бюджети міст централізованого підпорядкування (Києва і Севастополя). У свою чергу зведені бюджети областей складаються з обласних бюджетів, зведених бюджетів міст обласного підпорядкування, зведених бюджетів районів і т. ін. .
Така будова бюджетної системи, при якій усім місцевим адміністраціям надано право мати власний бюджет, забезпечує найбільш повний облік джерел формування бюджету та їх раціональне використання. Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою, використанням єдиної бюджетної класифікації, єдністю форм бюджетної документації, поданням необхідної статистичної та бюджетної інформації з одного рівня бюджетної системи на інший для складання консолідованого бюджету території (району, міста, області) і держави в цілому, погодженням принципів бюджетного процесу, єдиною грошовою системою, створенням і функціонуванням єдиного казначейського рахунка і системи Державного казначейства.

2.Особливості організації обліку в установах бюджетної сфери.
Об’єктом бюджетного обліку є: 1)доходи і видатки бюджету;2) фонди і резерви, які створюються в бюджеті в процесі його виконання; 3)витрати на утримання бюджетних установ;4)матеріальні цінності бюджетних організацій
інвентаризації і свої висновки та пропозиції відображає у Протоколі інвентаризаційної комісії, що заповнюється після закінчення інвентаризації.
Не пізніше ніж за десять днів після закінчення інвентаризації протоколи інвентаризаційної комісії затверджуються керівником установи; в централізованих бухгалтеріях протоколи центральної інвентаризаційної комісії затверджуються керівником установи, при якій утворена централізована бухгалтерія.
Термін зберігання документів з інвентаризації (інвентарні описи, акти, протоколи засідань інвентаризаційних комісій) в установах, становить три роки.
Матеріальні цінності зверх норм природного убутку списує бухгалтерія самостійно або з дозволу вищого розпорядника грошових коштів залежно від суми нестачі:
- на суму до 2500 грн включно — з дозволу керівника установи;
- на суму 2500-5000 грн включно — з дозволу керівника вищестоящої установи;
- на суму понад 5000 грн — з дозволу керівника центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів, голови місцевої державної адміністрації.
Якщо комісія встановила, що нестача і втрати матеріальних цінностей виникли внаслідок зловживання, то відповідні матеріали інвентаризації протягом п'яти днів з моменту встановлення недостач і втрат підлягають переданню до слідчих органів, а на суму виявлених недостач і втрат подається цивільний позов.
У відповідності з рекомендаціями ДКУ (лист від 12.05.2004 р. № 07-04/959-3875) у випадках, коли винні особи не встановлені, справи за цими нестачами знаходяться в правоохоронних органах, то суми списаного майна обліковуються на позабалансовому рахунку 05 „Гарантії та забезпечення" до моменту встановлення винних осіб або до отримання висновку слідчих органів з цієї справи.
Зміст господарської операції
Дт Кт
1. Оприбутковано лишки: -основних засобів (тумбочки тощо)
- медикаментів та перев'язувальних матеріалів 106
233 401
702
2. Списано нестачу: - основних засобів (офісних столів)
- знос 401
131 106...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу