*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Рослинництво як галузь сільського господарства

курсовые работы, география

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 582

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Рослинництво як галузь сільського господарства
ВСТУП…………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА:
1.1 еволюція розвитку рослинництва як галузі сільського господарства;…………5
1.2 історіографія дослідження проблеми розвитку агрономічної науки та вкладу вітчизняних вчених;…………………………………………………………….……..7
РОЗДІЛ 2 ГЕОГРАФІЯ РОСЛИННИЦТВА:
2.1 Зернове господарство – найважливіша галузь рослинництва……………...….16
2.2 Технічні культури як сировина для різних галузей промисловості…..………19
2.3 Географія цукроносних сільськогосподарських культур……………….…….20
2.4 Особливості географії тонізуючих культур …………………………………...21
2.5 Овочівництво і плодівництво як важливі галузі рослинництва……………....25
РОЗДІЛ 3 ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ У РОСЛИННИЦТВІ:
3.1 значення біотехнологій для рослинництва……………………………………..23
3.2 особливості використання сучасних біотехнологічних методів………..…….25
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….30
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….……..35
Рослинництво – це галузь сільського господарства, що вирощує зернові, технічні, кормові, баштанні культури, а також овочі і фрукти. Географія рослинництва в першу чергу залежить від природних умов, характеру аграрних відносин і рівня розвитку продуктивних сил. Великий вплив на галузь має чисельність і густота населення, а також його історичні традиції.
Отже, враховуючи все вищезазначене актуальність нашого дослідження полягає в тому, що ми розглядаємо галузь без якої не могло б виникнути сучасне світове господарство як окрема економічна формація, що забезпечує життєдіяльність людського суспільства у цілому. А на сьогоднішній день в умовах постійного збільшення населення планети, проблема рослинництва постає досить гостро, оскільки потрібно все більш раціонально та інтенсивно використовувати дану галузь для повноцінного забезпечення людей необхідним продовольством рослинного походження.
Метою даної роботи є показати, яку роль відіграє рослинництво у світовому сільському господарстві. Визначити особливості географії галузі та висвітлити різноманітність сучасних біотехнологічних методів.
Дослідницькі завдання:
• висвітлити історію дослідження проблеми розвитку світової агрономічної науки
• підкреслити вклад вітчизняних учених у розвиток галузі, що досліджується.
• проаналізувати еволюцію розвитку рослинництва від зародження до періоду сучасності;
• дослідити географічні закономірності поширення сільськогосподарських
культур відповідно до сприятливих природних умов;
• визначити роль біотехнологій для розвитку рослинництва;
• показати глобальне значення рослинництва у світовому аспекті;
Предметом дослідження є рослинництво як галузь світового сільського господарства.
Об’єктом дослідження є особливості сільськогосподарських культур та використання біотехнологій у рослинництві.
Новизна дослідження полягає у спробі здійснити комплексний аналіз рослинництва як галузі світового сільського господарства, починаючи від самого зародження галузі, закінчуючи...
Отже при написанні даної курсової роботи ми розглядали особливості рослинництва як важливої галузі світового сільського господарства. У першому розділі ми розглянули історію розвитку рослинництва, зокрема еволюцію розвитку рослинництва як галузі сільського господарства та історіографію дослідження проблеми розвитку агрономічної науки та внески вітчизняних вчених. Аналізуючи ці питання ми прийшли до висновку, що галузь рослинництва йде в глибину тисячоліть, а безпосередній розвиток відбувався у декілька періодів: перший період— первісне рослинництво мезоліту й неоліту ви¬никло з першим поділом праці, коли людина почала вести осілий спосіб життя; другий період — рослинництво рабовласницько-античного сус¬пільства країн Азії, Єгипту, Месопотамії, слов'янських городищ на території України, Греції, Риму, Візантії і середньовічної феодаль¬ної Європи; третій період розвитку рослинництва охоплює XVIII — ХІХ ст. Це період розвитку мануфактурного капіталізму; четвертий період започаткований так званим «зеленим рухом» — зеленою революцією у 1900-х роках; П’ятий — інтенсивний період розвитку рослинництва розпочався у другій половині ХХ ст. Він по суті є продовженням «зеленої рево¬люції», проте ґрунтується на сучасних досягненнях біології, генети¬ки, селекції, землеробства, агрохімії, молекулярної і генної інжене¬рії, що дало змогу перейти до сучасних інтенсивних технологій ви¬рощування високопродуктивних сортів сільськогосподарських куль¬тур на базі високоефективної механізації і електрифікації виробни¬чих процесів, програмування врожайності, широкого використання електронно-обчислювальної техніки. У другому розділі ми розглядали географію рослинництва, зокрема зернове господарство як найважливішу галузь рослинництва; технічні культури як сировину для різних галузей промисловості; географію цукроносних сільськогосподарських культур; особливості географії тонізуючих культур; овочівництво і плодівництво як важливі галузі рослинництва.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу