*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Транснаціональні корпорації та їх роль в економічному розвитку

курсовые работы, Экономическая теория

Объем работы: 46 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 358

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
План
Вступ
І Розділ:
ТНК як економічна категорія, поняття та суть:
1.1. Суть, поняття, історія розвитку ТНК
1.2. Фактори розміщення і причини виникнення ТНК
1.3. Структура і типи ТНК
ІІ Розділ:
Особливості розвитку ТНК в сучасних міжнародних відносинах:
2.1. Вплив НТП на ТНК
2.2 ТНК на сучасному етапі, індекс транснаціоналізації
2.3 Аналіз руху прямих іноземних інвестицій як показник напрямків і масштабів діяльності ТНК
ІІІ Розділ:
Перспективи розвитку ТНК
3.1 Напрямки подальшого розвитку ТНК
3.2 ТНК і глобалізація
IV Розділ:
Інтегрування економіки України у Світове господарство.
Висновки
Додатки
Список використаної літератури
IV Розділ:
Інтегрування економіки України у Світове господарство
Світове господарство -- це сукупність взаємодіючих національних господарств країн світу, яка функціонує на основі міжнародного поділу праці.
Для того, щоб Україна стала рівноправним членом міжнародних економічних відносин, необхідно реалізовувати заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ринку. Реалізація цього завдання об’єктивно вимагає проведення комплексних досліджень і визначає масштаби аналізу та розробок щодо удосконалення механізму державної підтримки українських підприємств і забезпечення їх конкурентоспроможності на світовому ринку. Разом з тим недосконалість наявних методів оцінки товарної та географічної структури експорту знижує результативність заходів зовнішньоторговельної політики країни.
Актуальність теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку світового господарства економічний стан держави визначається такими важливими факторами, як внутрішні ресурси країни і ступінь її інтеграції в світо господарську систему. Одним з найважливіших факторів інтеграції України до світового господарства є створення механізму сталого розвитку експорту, що в сучасних умовах залежить від можливостей вітчизняних підприємств виробляти і реалізовувати товари, які відповідають вимогам світового ринку за якістю, ціною та рівнем сервісу[4].
На сьогоднішній час торговельно-економічні зв’язки здійснюються більш як із 150 країнами в різних регіонах Земної кулі, з неоднаковими масштабами й ефективністю. Балансування зовнішньої торгівлі здійснюється за рахунок товарообігу з країнами Азії, Африки й Америки.
Основними напрямками зовнішньої економічної та інтеграційної діяльності України є: Азіатський вектор (АРЕС, Індія), Східноєвропейський вектор (СНД, Чорноморське товариство), Західноєвропейський вектор (ЄС), Африканський вектор («Велика африканська п’ятірка») та Американський вектор (США, Латинська Америка).
Велике значення для України має Індія...

На рубежі XX – XXI ст. транснаціональним корпораціям (ТНК) приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіці, що відбувався б без участі ТНК. Вони приймають як пряму, так і опосередковану участь у світових економічних, а також політичних процесах. Хоча ТНК здійснюють свою діяльність у системі світового господарства, їх вплив поширюються і на політичну сферу, що дозволяє розглядати ТНК поряд із державами і міжнародними організаціями.
Загалом дослідження даної теми у різних дослідників є досить суперечливим і неоднозначним, тому феномен ТНК і досі є дискусійним питанням як у спеціалістів, що займаються дослідженням сучасних міжнародних відносин, так і у керівників держав, а також і у політичних діячів.
Сучасна система глобальних корпоративних відносин характеризується наявністю суперечливих стратегій та напрямків розвитку, що виявляються як у жорсткій між фірмовій конкурентній боротьбі, так і в тісних взаємовигідних партнерствах. Практика показує, що в основі цих взаємовідносин здебільшого лежать інтереси інноваційного розвитку. При цьому інновації можуть проявлятися в новому дизайні продукту, у новому процесі виробництва, у новому підході до маркетингу або в новій методиці підвищення кваліфікації працівників.
Проте головним чинником інноваційної спроможності суб’єкта світового господарства стає впровадження принципово нових прогресивних технологій та випуск високотехнологічної наукомісткої продукції. Інформаційні технології є базою сучасної глобальної економіки, бо саме вони сприяють глобалізації виробництва і ринків капіталу, підвищують ефективність, продуктивність та конкурентоспроможність продукції.
За цих умов роль транснаціональних корпорацій (ТНК), їхня могутність визначаються не стільки наявністю в них тих чи інших традиційних виробничих ресурсів, скільки порівнянням інноваційних можливостей та вмінням їх використовувати. Виступаючи основним генератором та носіями інструментів інноваційного розвитку в усьому...

В курсовій роботі було розглянуто світові процеси транснаціоналізації і роль ТНК в міжнародному економічному житті. За результатами дослідження з’ясовується, що процеси транснаціоналізації в світі продовжують прискорюватися і роль ТНК посилилася за останні роки і продовжує посилюватися. Транснаціональні корпорації стали найважливішими дійовими особами в сучасному світовому господарстві, граючи роль, яку важко переоцінити в системі міжнародних економічних відносин. Для ведучих промислово розвинених країн саме закордонна діяльність їх ТНК визначає характер зовнішньоекономічних зв'язків. ТНК володіють великими можливостями дії на економіку країн перебування. Операції між підрозділами ТНК, розташованими в різних країнах, є істотною частиною зовнішньоторговельних оборотів і розрахунків навіть крупних західних країн. Глобалізація діяльності корпорацій дозволяє їм переводити з країни в країну у своїх інтересах величезні ресурси.
Суми прямих іноземних інвестицій, що є показником активності ТНК, за останні три роки продовжували збільшуватися по всіх регіонах. З 2005 по 2007 роки притока ПІІ по всіх країнах світу збільшилася вдвічі досягнувши 1,9 трлн. дол. Основним джерелом і отримувачем інвестицій залишилися заможні країни (США, Західна Європа, Японія).
Основою росту ПІІ були транскордонні злиття і поглинання. Вони забезпечили левову частку загальносвітових ПІІ.
Більшість ТНК (майже 60%) зайняті в сфері виробництва, 37% - в сфері послуг і тільки 3% в сфері видобувної промисловості та сільського господарства.
При розгляді еволюції міжнародних транснаціональних корпорацій в світовому господарстві, а також їх подальших перспектив розвитку можна констатувати, що сьогодні ТНК реально є могутньою силою і локомотивом світової економіки, вони грають величезну роль в міжнародній торгівлі й розповсюдженні передових технологій. Без них сьогодні практично неможливе закріплення на найважливіших світових ринках, особливо продукції з високою доданою вартістю. Досвід показує, що...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу