*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Правове регулювання спортивної діяльності

курсовые работы, Хозяйственное право

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 401

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ 8

1. Засади спортивної діяльності.

1.1. Поняття спортивної діяльності.
10
1.2. Державне регулювання спортивної діяльності.
11
1.3. Правова основа спортивної діяльності. 15

2. Здійснення спортивної діяльності.

2.1. Умови здійснення

2.2. Майнова база спортивної діяльності.

2.3. Договори при здійсненні спортивної діяльності.

19

21

25

Висновки 28

Список використаних джерел 29
ЗАСАДИ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Поняття спортивної діяльності
"Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності"[1, ст.1].
Але він не зводиться лише до фізичного виховання, спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення. Це особливо стосується "великого спорту". Крім того, ряд видів спорту взагалі не є дійовим засобом фізичного виховання, або має до нього лише опосередковане відношення (наприклад, шахи). 3 іншого боку, фізичне виховання не може обмежуватись лише спортом, і він не може розглядатись як універсальний засіб фізичного виховання, тому що ставить підвищені, часто граничні вимоги до функціональних можливостей організму людей, їх віку, стану здоров'я і рівня підготовленості
Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і духовній культурі суспільства Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні соціальні функції [2, с. 28].
Визначальною функцією спорту є змагальна функція. Змагальній діяльності у спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій, умов їх виконання і способів оцінки досягнень. Все це обумовлено відповідними (локальними, національними, міжнародними) спортивними класифікаціями та правилами змагань.
Безпосередня мета змагальної діяльності в спорті — досягнення найвищого результату, вираженого в умовних показниках перемоги над суперником або в Інших показниках, прийнятих умовно за критерій досягнень Змагальна діяльність допомагає виявляти резервні можливості людини.
Сучасний етап розвитку характеризується тенденцією до появи нових видів спорту. Вони є наслідком технічного прогресу (наприклад, водно-лижний спорт, фристайл тощо).
Сьогодні у світі функціонує багато видів спорту, які не піддаються точному обліку. Головними з них є...

Фізична культура і спорт останнім часом стала однією з найважливіших сфер людської діяльності; величезні досягнення в цій області лягли в основу багатьох соціальних і науково-технологічних перетворень в суспільстві. Місце фізичної культури і спорту в житті суспільства багато в чому визначається тією роллю, яку грають в суспільному розвитку фізичне здоров'я, знання людей, їх фізична дієздатність, уміння і навики, можливості розвитку своїх професійних і особових якостей.
У XX столітті спортивний рух в світі безперервний розширювалося, не дивлячись на песимістичні оцінки ряду соціологів і філософів, що передрікали поступовий захід спорту вищих досягнень у зв'язку з окремими негативними тенденціями, що супроводжували його розвиток. У нашій країні після економічної і політичної кризи 90-х років спорт знов відроджується, стає все більш і більш масовим. До міжнародних змагань притягуються все більше так званих спортсмени-любителів, тобто тих, хто хто не займається спортом на професійній основі.
Спорт в нашій країні був визнаний повноправною професією порівняно недавно, хоча вже задовго до цього стало очевидним, що для досягнення високих спортивних результатів спортсмен повинен приділяти тренуванням і змаганням надто багато часу, щоб мати можливість одночасно ще де-небудь працювати. У зв'язку з цим багато відомих спортсменів, тренери і учені неодноразово говорили про необхідність соціального захисту спортсменів і поширення трудового законодавства на стосунки між між спортсменами і фізкультурно-спортивними організаціями.
В даний час піднімається питання про те, що такі стосунки доцільно регулювати нормами цивільного права, оскільки стосунки між спортсменами і фізкультурно-спортивними організаціями мають свою специфіку і не завжди узгоджуються із загальними положеннями трудового законодавства.
З появою професійного спорту виникли і продовжують розвиватися суспільні стосунки в даній сфері. У міру розвитку професійної спортивної діяльності усе більш значимою стає...

В заключенні слід зазначити те, що з появою професійного спорту виникли і продовжують розвиватися суспільні стосунки в даній сфері. У міру розвитку професійної спортивної діяльності усе більш значимою стає проблематика механізму її правового регулювання, у тому числі в рамках цивільного права
В даний час потрібно акцентувати увагу на дієвому контролі за виконанням всіх законодавчих актів і нормативів, в тій або іншій мірі, що регламентують фізкультурно-спортивну діяльність в Україні.
Звичайно, спорт як професія має ряд особливостей, які можна було б регулювати за допомогою окремого закону про професійний спорт. У цьому законі можна врахувати особливості спорту як професії, детально регламентувати стосунки між спортсменами і фізкультурно-спортівними організаціями, вирішити питання про вік, з якого буде можлива спеціалізація в спорті з врахуванням медичних і правових аспектів, закріпити правила обліку індивідуальних даних кожного конкретного спортсмена з врахуванням віку і медичних свідчень при визначенні тренувальних навантаженьз врахуванням віку і медичних свідчень при визначенні тренувальних навантажень. Необхідно також передбачити дієву систему, що дозволяє контролювати дотримання норм права, у тому числі правил безпеки, всіма фізкультурно-спортивними організаціями. Поки такий закон не ухвалений, слід керуватися загальними нормами трудового законодавства, а всі особливості звести в колективному і індивідуальному договорах, які допускають певну свободу сторін в регламентації трудових і пов'язаних з ними стосунків.
Вагомих успіхів у розвитку фізичної культури можна досягти лише за умови його надійного правового, програмового та нормативного забезпечення, що виражається у конкретних документах і матеріалах, розроблених державними органами управління у сфері фізичної культури і спорту.


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу