*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Формування виробничого потенціалу підприємства

курсовые работы, менеджмент и маркетинг

Объем работы: 43 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 900 руб.

Просмотров: 582

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………3
1. Техніко-економічна характеристика підприємства……………….5
2. Аналіз використання виробничого потенціалу підприємства
2.1. Аналіз факторів, що впливають на величину і використання виробничого потенціалу……………………………………………….9
2.2. Аналіз використання виробничої потужності й площі…...13
2.3. Аналіз забезпеченості підприємства технологічним устаткуванням…………………………………………………………25
3. Удосконалення використання основних фондів та виробничої потужності підприємства……………………………………………..31
ВИСНОВКИ………………………………………………….……………40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….42
ДОДАТКИ……………………………………………………………...….43
1. Техніко-економічна характеристика підприємства

Будівельне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерстрой» працює на ринку будівельних послуг з 2003 року. З початку свого існування керівництвом поточної діяльності товариства здійснює його виконавчий орган - директор Разбейко Сергій Олександрович.
Підприємство «Інтерстрой» входить до складу "Будівельний Альянс Донбасу" та є приватним підприємством.
За період господарської діяльності підприємство укомплектоване фахівцями й робітниками будівельних спеціальностей для виконання всіх видів робіт з необхідною якістю й обсягами, необхідними для нормальної виробничої діяльності.
Місце знаходження ТОВ «Інтерстрой»: 83050, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 48б.
Характер господарської діяльності ТОВ «Інтерстрой» закріплений в уставі такими положеннями:
- основною метою діяльності товариства є отримання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної та іншої діяльності шляхом використання належного товариству майна, у тому числі цінних паперів та грошових коштів;
- товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, що регулює діяльність підприємств та господарських товариств тощо, іншим законодавством України та статутом;
- товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та символікою, кутовий штамп, знак для товарів і послуг, фірмовий бланк та інші реквізити;
- предметом діяльності товариства є: будівництво будівель та споруд; підготовка будівельних ділянок, у тому числі розбирання та знесення будівель, земляні роботи, розвідувальне буріння; установлення інженерного обладнання будівель та споруд, у тому числі електромонтажні, ізоляційні, санітарно-технічні роботи та інші монтажні роботи; роботи з завершення будівництва, у тому числі штукатурні, столярні та теслярські роботи, покриття підлог та облицювання стін, малярні роботи та скління, інші роботи з завершення будівництва; виробництво...
Вступ
Актуальність дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства пояснюється необхідністю отримання достовірної інформації про результати діяльності підприємства. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
Метою курсової роботи є практичне використання методів менеджменту щодо ефективного використання виробничого потенціалу підприємства. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
1) виконати аналіз використання виробничого потенціалу промислового підприємства:
– можливості комбінації факторів виробництва при даній кількості продукції;
– вартість продукції в умовах зміни масштабів виробництва;
– факторів, що впливають на величину і використання виробничих потужностей;
– факторів підвищення продуктивності машин;
2) розробити рекомендації щодо підвищення використання виробничого потенціалу підприємства.
Виконання курсової роботи надає можливість:
 поглибити і закріпити теоретичні знання;
 придбати навички самостійної роботи з науковою і довідковою літературою, нормативними документами;
 отримати навички самостійного аналізу, обґрунтувати прийняті рішення.
Формування виробничого потенціалу підприємства є важливішою частиною діяльності підприємства.
Щоб зрозуміти особливості формування виробничого потенціалу підприємства, необхідно поглибити аналіз його сутності, відмінності від інших видів потенціалу з точки зору зацікавленого у наслідках такого формування суб'єкта. Слід враховувати, що формувати або реформувати потенціал підприємства може лише його власник, тоді як впливати на цей процес або оцінювати результати може хто завгодно. Саме з цієї точки зору слід розглядати той факт, що виробничий потенціал...
ВИСНОВКИ

Під час виконання курсової роботи була детально розглянута діяльність підприємства ТОВ «Інтерстрой», яке спеціалізується на організації будівництва житлових будинків. Продукція підприємства реалізується на будівельному ринку Донецької області України.
Організаційна структура управління побудована за лінійним принципом.
На основі , техніко – економічного аналізу, фінансового та майнового аналізу підприємства, можна зробити такі висновки, що найбільш значимими факторами, що визначає збільшення або зменшення збуту продукції, є в першу чергу якість і споживчі властивості самих товарів, їхня ціна, загальна кон'юнктурна обстановка на ринку, дії конкурентів і т. і..
ТОВ «Інтерстрой» переживає не найкращі часи, результат господарської діяльності підприємства зменшився у порівняння з 2009 роком, це поясняється економічною нестабільністю, яку переживала держава у цей час.
Підприємство набирає обертів зі збільшення об’єму реалізації продукції та для подальшого розвитку підприємство має стратегічний план розвитку.
Всебічне використання сучасних електронних обчислювальних машин, периферійної техніки) засобів (каналів) зв'язку для збирання, обробки і передачі інформації користувачам істотно впливає на методи виконання функцій управління виробництвом, створює умови для більш оперативного і якісного їх здійснення. Все це сприяє удосконаленню управління об'єктом у цілому і його структурними ланками.
Загальними рекомендаціями по підвищенню діяльності ТОВ «Інтерстрой» можна вважати механізація виробництва; автоматизація виробничих процесів; впровадження нової техніки; проводити заходи з підвищення виробничих потужностей; розширення асортименту продукції; створення нових робочих місць; підвищення культури виробництва; якісний ремонт обладнання.
Основними методами та формами удосконалення виробництвом підприємства є – удосконалення форм і методів збирання первинної (фактичної) інформації Відомо, що основою для прийняття управлінських рішень є інформація. Тому від...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу