*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Екологічний контроль

курсовые работы, Экологическое право

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 850 руб.

Просмотров: 436

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ


ВСТУП ……………………………………………........................ 9

1. Загальні положення екологічного контролю …………………... 11
1.1. Правова основа екологічного контролю …………………… 11
1.2. Поняття та види екологічного контролю ………………….. 14
1.3. Класифікація видів екологічного контролю ………………. 16
1.4. Суб‘єкти та порядок здійснення екологічного контролю ….. 19
2. Правове регулювання здійснення окремих видів екологічного контролю ................................................................................

22

2.1. Державний контроль ………………………..........................
2.2. Виробничий, відомчий контроль …………………………… 22

26
2.3. Громадський контроль ………………................................. 29
2.4. Прокурорський нагляд ……………. .....................................
33
ВИСНОВКИ…….. ............................................................................ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……................................. 38
Оновлення екологічного законодавства, створення принципово нових еколого-правових положень та чинників, запровадження ефективного механізму природокористування, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки - це ті структурні елементи, які покликані зрушити з місця свідомість всього українського суспільства в напрямку вирішення екологічної проблеми.
Багато чого залежить і від належного виконання екологічного законодавства України всіма його суб'єктами. Практиці застосування екологічного законодавства відома низка чинників, які впливають на стан і характер його реалізації. Це організаційні, економічні, політичні, ідеологічні, правові гарантії. Серед цих гарантій чільне місце посідають екологічний контроль в цілому, а також його різновиди – державний, виробничий, відомчий, громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також прокурорський нагляд за додтриманням екологічного законодавтсва, які є одним з найбільш ефективних інструментів забезпечення належної реалізації еколого-правових норм.
Проблема збереження довкілля є однією з доленосних проблем, від розв'язання якої значною мірою залежить майбутнє нашої планети. Вплив екологічних реалій на всі без винятку аспекти політичного, економічного, демографічного, соціального та духов¬ного розвитку нашого суспільства є настільки масштабним, що нехтування ним виглядає недалекоглядним і безвідповідальним. Екологічний контроль є тим інструментом, який за певних умов дозволяє ефективно вирішувати екологічні проблеми і попереджати виникнення нових.
Це зумовлює потребу в дослідженні загальнотеоретичних аспектів організації та здійснення екологічного контролю на загальнодержавному (національному) рівні. Зазначене визначає актуальність наукових досліджень проблеми правового регулювання здійснення екологічного контролю в Україні.

Дослідженню проблематики методичних аспектів здійснення екологічного контролю та оцінки впливу на навколишнє середовище України присвячені роботи...Для досягнення ефективного екологічного контролю країни необхідно мати дієвий і ефективний механізм його регулювання, який забезпечує окремі види екологічного контролю: державний, відомчий, виробничий, громадський та прокурорський нагляд за додержанням законності у сфері охорони довкілля. Екологічний контроль є тим інструментом, який за певних умов дозволяє ефективно вирішувати екологічні проблеми і попереджати виникнення нових.
У роботі показано, що екологічний контроль — це діяльність уповноважених державних органів виконавчої влади, метою здійснення якої є забезпечення до¬держання вимог законодавства про охорону навколишнього природно¬го середовища всіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкуван¬ня, а також громадянами.
Запропоновано такі класифікації різновидів екологічного контролю: 1) залежно від суб’єктів і поділ його на державне, громадське, виробниче; 2) залежно від об’єкта контролю у галузі: охорони навколишнього природного середовища; використання і охорони земель; використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; охорони, захисту, використання та відтворення рослинного світу; ведення робіт по геологічному вивченню надр, їх використанню та охороні; охорони, використання і відтворення тваринного світу; додержання режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду; охорони атмосферного повітря; 3) залежно від часу здійснення: попередній (на стадії планування діяльності щодо користування) та поточний (в процесі користування).
У роботі також показано, що суб'єктами екологічного контролю є народ України, держава (яка реалізує свої правомочності через відповідні органи державної влади, наділені компетенцією по регулюванню екологічних відносин), територіальні громади (реалізують свої правомочності безпосередньо або через органи місцевого самоврядування), фізичні і юридичні особи, громадські, міжнародні і релігійні об'єднання, іноземні держави та ін. Суб'єкти...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу