*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Техологический процесс востановления якоря стартера

курсовые работы, Технология

Объем работы: 36,карты техпроцесса

Год сдачи: 2012

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 333

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ
1Вихідні дані
1.1 Характеристика деталі
1.2 Технічні вимоги
2Технологічний процес відновлення деталі
2.1 Карта технічних вимог на дефектування деталі
2. 2 Вибір способів відновлення деталі
2. 3 Вибір установочних баз
2. 4 Технологія усунення кожного дефекту
2. 5 Технологічний маршрут відновлення деталі
2. 6 Вибір обладнання та технологічного оснащення операцій
2. 7 Розрахунок припусків
2. 8 Розрахунок режимів різання та основного часу
2. 9 Розрахунок норм часу
3 Конструкторський розділ
4 Охорона праці та навколишнього середовища
Література
Деталь “Якір стартера ” за номером СТ130Б-3708200 призначен для передачі крутного моменту на маховик двигуна.

Рис 1.1
Аналізуючи деталь можна зробити слідуючі висновки:
1) деталь має просту конфігурацію, ротошування поверхонь не викликає труднощів при відновленні;
2) деталь має повехню 2 під вулку з сторони колектора 8-го квалітету точності та шорсткістю Ra 0,63;
3) деталь має поверхні 11 під вулку з сторони приводу 8-го квалітету точності та шорсткістю Ra 0,63;
4) деталь має поверхні 4 під втулку шестерні приводу 9-го квалітету точності та шорсткістю Ra 0,63;
5) виходячи з точності воготовлення поверхонь під втулки необхідно при відновленні проводити не менше двох стадій обробки ( попередне та остаточне шліфування)
6) вал якоря має точні центрові отвори, які можливо вв якості установчих баз
7) відновлення валу якоря бажано проводити окремо від обмотки
Основні дефекти деталі вказані на Рис. 1.1.
Згідно завдання деталь має такі дефекти : биття колектора відносно шийок валу, знос шийки вала з сторонни коллектора, знос шийки вала з сторонни приводу.
Вал якоря виготовлено з Сталі 45 ГОСТ 1050-88
Матеріал валу проходить термічну обробку:
Твердість: валу- HRC 48…52
Деталь відноситься до классу «круглі стержні».
Масса валу якоря :2,48 кг.
Габаритні розміри: довжина- 340 , найбільший діаметр ( по обмотці) -80
1.2 Технічні вимоги

Деталь “ Якір стартера ” має відповідати таким технічним вимогам:
1. Сумарне биття сердечника відносно шийок не більш 0,25 мм.
2. Сумарне биття колектора відносно шийок не більш 0,05 мм
3. Осьовий люфт якоря не більш 0,15 мм
Вал якоря повине відповідати таким технічним вимогам


Рис 1.2

1. Шорсткість поверхні А повинна відповідати Ra 0,63
2. Шорсткість поверхні Б повинна відповідати Ra 0,63
3. Шорсткість поверхні В повинна відповідати Ra 1,25
4. Шорсткість поверхніГ повинна відповідати Ra 0,63
5. Несоосність поверхонь А та Б не більш 0,05...
Постійна незабезпеченість ремонтного виробництва запасними частинами - серйозний фактор зниження технічної готовності автомобільного транспорту.
Дальше розширення виробництва нових запасних частин пов"язане з
необхідністю ще більшого зростання матеріальних і трудових витрат.
Водночас близько 75% деталей, забракованих при першому капітальному ремонті автомобілів, ремонтопридатні або можуть використовуватися взагалі без відновлення.
Альтернативою подальшого зростання тенденції виробництва запасних частин є вторинне використання спрацьованих деталей, відновлених в процесі ремонту автомобілів і агрегатів.
Із ремонтної практики відомої що більшість забракованих через спрацювання деталей втрачають не більше 1-2% вихідної маси. При цьому міцність деталей практично зберігається. Наприклад, 95% деталей двигунів внутрішнього згоряння бракується через спрацювання, що не перевищує 0,3 мм, і більшість з них можна використовувати після відновлення.
З позицій матеріаломісткості відновлення машин економічна доцільність ремонту зумовлена можливістю повторного використання після відновлення більшості деталей як придатних, так і гранично спрацьованих. Це дає змогу проводити ремонт в коротший час і з меншими витратами металу й інших матеріалів порівняно з витратами при виготовленні нових автомобілів.
Проблема досягнення високої якості відремонтованих автомобілів і агрегатів висуває підвищені вимоги перед ресурсом відновлених деталей. Відомо, що в автомобілях й агрегатах після капітального ремонту деталі працюють, як правило, в значно гірших умовах, ніж у нових, що пов"язано
зі зміною базисних розмірів, зміщенням осей в корпусних деталях, умовами подачі мастила та ін. У зв"язку з цим технологія відновлення має базуватися на таких способах нанесення покриття і наступної обробки, які дали б змогу не тільки зберегти, а й збільшити ресурс відремонтованих деталей. Наприклад, при відновленні хромуванням, плазмовим і детонаційним напиленням, індукційним і лазерним...
1. Автомобиль ГАЗ Руководство по капитальному ремонту. М.: Минавтотранс РСФСР, 1961. 193 с.
2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, Т. 1. М.: Машиностроение, 1979, 728 с.
3. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. М.: Высшая школа, 1980,230 с.
4. Горбацевич А.Ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения, Минск: Вышейна школа, 1975, 288 с.
5. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник. М.: Машиностроение, 1979, 304 с.
6. Дехтеринский В. Капитальный ремонт автомобилей. Справочник. М.: Транспорт, 1989, 335 с.
7. Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету "Технология машиностроения", М.: Машиностроение, 1985, 184 с.
8. Канарчук В.С, Чигиринець А.Д., Голяк О.Л., Шоцький П.М. Технолопя та обладнання для вщновлення автомобшьних деталей. К.: 1нститут системних дослщжень освіти України, 1993.
9. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. М: "Министерство", 2001.
10. Клебанов Б.В., Кузьмин В.Г., Маслов В.И. Ремонт автомобилей. М.: Транспорт, 1974. 328 с.
11. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. М.: Машиностроения, 1983, 278 с.
12. Кузнецов Ю.И. Конструкции приспособлений для станков с ЧПУ. М.: Высшая школа. 1988. 304 с.
13. Румянцев СИ., Боднев А.Г., Бойко Н.Г. и др. Ремонт автомобилей. М.: Транспорт, 1988. 328 с.
14. Сварочное оборудование. Каталог-справочник. 4.4. Киев: Наукова думка 1981.467 с.
15. Сварочное оборудование. Каталог-справочник. 4.7. Киев: Наукова думка 1985.467 с.
16. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М.: Машиностроение, 1985, 656 с.,496 с.
17. Справочник технолога авторемонтного производства / под ред. Г.А.Малышева. М.: Транспорт, 1977
18. Нефёдов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанью металлов и режущему инструменту. М.: Машиностроение, 1990, 446 с.
19. Номенклатурный каталог. Металлорежущие станки. М: 1986
20. Общемашиностроительные нормативы...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу