*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Технологический процесс восстановления цапфы поворотной МАЗ-200

дипломные работы, Технология

Объем работы: 50 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 649

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ
1Вихідні дані
1.1 Характеристика деталі
1.2 Технічні вимоги
2. Технологічний процес відновлення деталі
2.1 Карта технічних вимог на дефектування деталі
2. 2 Вибір способів відновлення деталі
2. 3 Вибір установочних баз
2. 4 Технологія усунення кожного дефекту
2. 5 Технологічний маршрут відновлення деталі
2. 6 Вибір обладнання та засобів технологічного оснащення операцій
2. 7 Розрахунок припусків
2. 8 Розрахунок режимів різання та основного часу
2. 9 Розрахунок норм часу
3 Конструкторський розділ
4 Охорона праці та навколишнього середовища
5 Карти технологічного процесу
Література
Постійна незабезпеченість ремонтного виробництва запасними частинами - серйозний фактор зниження технічної готовності автомобільного транспорту.
Дальше розширення виробництва нових запасних частин пов"язане з
необхідністю ще більшого зростання матеріальних і трудових витрат.
Водночас близько 75% деталей, забракованих при першому капітальному ремонті автомобілів, ремонтопридатні або можуть використовуватися взагалі без відновлення.
Альтернативою подальшого зростання тенденції виробництва запасних частин є вторинне використання спрацьованих деталей, відновлених в процесі ремонту автомобілів і агрегатів.
Із ремонтної практики відомої що більшість забракованих через спрацювання деталей втрачають не більше 1-2% вихідної маси. При цьому міцність деталей практично зберігається. Наприклад, 95% деталей двигунів внутрішнього згоряння бракується через спрацювання, що не перевищує 0,3 мм, і більшість з них можна використовувати після відновлення.
З позицій матеріаломісткості відновлення машин економічна доцільність ремонту зумовлена можливістю повторного використання після відновлення більшості деталей як придатних, так і гранично спрацьованих. Це дає змогу проводити ремонт в коротший час і з меншими витратами металу й інших матеріалів порівняно з витратами при виготовленні нових автомобілів.
Проблема досягнення високої якості відремонтованих автомобілів і агрегатів висуває підвищені вимоги перед ресурсом відновлених деталей. Відомо, що в автомобілях й агрегатах після капітального ремонту деталі працюють, як правило, в значно гірших умовах, ніж у нових, що пов"язано
зі зміною базисних розмірів, зміщенням осей в корпусних деталях, умовами подачі мастила та ін. У зв"язку з цим технологія відновлення має базуватися на таких способах нанесення покриття і наступної обробки, які дали б змогу не тільки зберегти, а й збільшити ресурс відремонтованих деталей. Наприклад, при відновленні хромуванням, плазмовим і детонаційним напиленням, індукційним і лазерним...
2. 8 Розрахунок режимів різання та основного часу

Розрахуємо режими різання на операцію 030 Токарна
1.Точити поверхню під різь , витримавши розмір D=38,68+0,12 та L=40
2.Точити фаску с=2,0х450
3. Точити канавку d=27-0,2 та Н=5
4. Tочити різь, витримавши розміри М39х2,0-6g та L=35
Клас точності відповідає 10-му квалитету, шорсткість поверхні Ra 2,5. Матеріал деталі чавун Сталь 40Х , НВ 241, σв= 98
Верстат токарний 16К20.Резець прохідний Т5К10

І перехід
1. Визначаємо глибину різання:
мм [ 16 с.420] (2.6 )
де D- диаметр до обробки D= 40 мм
d -диаметр після обробки D= 38,68 мм
тоді
t = 0,66 мм

2.Визначаємо подачу:
З [ 16 с.420] приймаємо S= 0,4 - 0,5 мм/об
Коефіцієнт подачі для даного виду обробки k= 0,8 [ 9,прим 1]
Тоді S=(0,4-0,5)х0,8 = 0,32 - 0,4 мм/об
Приймаємо по паспорту верстата S= 0,35 мм/об

3. Визначаємо стійкість різця
З [ 16 с.422] приймаємо Т= 60 хвилин
4. Визначаемо швидкісь різання
м/хв [ 16 с.420] (2.7 )

Коефіцієнти Cv,x,m,y беремо з [ 16 с 422]
Cv= 350 x= 0,15 m= 0,35 y= 0,2
Допоміжний коефіцієнт на швидкість різання
[ 16 с. 421] (2.8 )

Knv= 0.35 [ 16 с.426]
Kv= 0,9 [ 16 с.427]
Kuv= 0,65 [ 16 с.426]З [ 16 с. 424]

(2.9)Тоді


5. Визначаємо кількість обертів шпинделя верстата nд
= 274 об/хв (2.10 )

Згідно паспорту верстата приймаємо n=250об/хв.

6. Дійсна швидкість різання Vд

7 Визначаємо основний час на операцію То
[9 с. 5] (2.11 )
де L –довжина обробки;"
n- кількість обертів деталі (шпинделя); n= 250 об/хв
s – подача мм/об; s= 0,35 мм/об
i – кількість проходів обробки i= 1
В свою чергу довжина обробки L складається
мм...
1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, Т.1. М.:Машиностроение, 1979, 728 с.
2. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. М.: Высшая школа,1980,230с.
3. Горбацевич А.Ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения, Минск: Вышейна школа, 1975, 288 с.
4. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник.- К: КНЕЧ .2000.-200 с
5. Крсаков B.C. Основы конструирования приспособлений. М.: Машиностроения.1983,278с.
6. Методичний посібник на допомогу студентам денного та заочного відділення при виконанні розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" дипломного проекту,
7. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта.Справочник. М.: Транспорт, 1986, 272 с.
8. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управлуння.К: Знання,2004.- 478 с.
9. Методичні вказівки "Вимоги до оформлення курсового та дипломного проекту з предмету TEA".
10. Малышев Г.А. Справочник технолога авторемонтного предприятия.М: 1987,432с.
11. Нефёдов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанью металлов и режущему инструменту. М.: Машиностроение, 1990, 446 с.
12. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на
обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного на работы,выполняемые на металлорежущих станках. Среднесерийное и крупносерийноепроизводство. М.: НИИ труда, 1984.
13. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на металлорежущих станках (единичное, мелкосерийное исреднесерийное производство). Ч 1-6. М.: НИИ труда, 1986-1988.
14. Общемашиностроительные нормативы режимов резанья для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Часть1 М.: Машиностроение.1974,416с.
15. Общемашиностроительные нормативы режимов резанья для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Ч. 2. М.: Машиностроение, 1974,200с.
16. Покропивний С.В. Економика праці. – К: КНЕЧ,2000.- 528 с
17. Методичний...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу