*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Технологический процесс восстановления ступицы переднего колеса МАЗ-200

дипломные работы, Технология

Объем работы: 50 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 523

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ
1Вихідні дані
1.1 Характеристика деталі
1.2 Технічні вимоги
2Технологічний процес відновлення деталі
2.1 Карта технічних вимог на дефектування деталі
2. 2 Вибір способів відновлення деталі
2. 3 Вибір установочних баз
2. 4 Технологія усунення кожного дефекту
2. 5 Технологічний маршрут відновлення деталі
2. 6 Вибір обладнання та технологічного оснащення операцій
2. 7 Розрахунок припусків
2. 8 Розрахунок режимів різання та основного часу
2. 9 Розрахунок норм часу
3 Конструкторський розділ
4 Охорона праці та навколишнього середовища
5 Карти технологічного процесу
Література
При роботі автомобіля під дією зовнішніх факторів та технологічних навантажень вузли, агрегати та деталі автомобіля зношуються, автомобіль з часом втрачає свої технічні, експлуатаційні та економічні характеристики. Для підтримання технічного стану автомобіля та для відновлення його технічних характеристик, автомобіль час від часу ремонтують. При ремонті автомобіль деякі деталі його вузлів повністю зношені, деякі можуть ще працювати як мінімум до наступного ремонту, а деякі економічно вигідно не замінювати а обновити – різними способами відтворивши їхні поверхні до первинних розмірів або шляхом переведення однієї з контактуючих деталей до наступногоремонтного розміру (як правило більш складної та коштовної), і застосувавши нову контактуючу деталь ремонтного розміру.
В даний час прийнято розглядати деталі, які можна відновити, по сдідуючим признакам. Деталі які мають механічні пошкодження, такі що мають зношену поверхню, та такі що мають пошкодження антикорозійних покрить. В залежності від виду пошкодження даної деталі для її відновлення застосовують і різні методи. Так для деталей що мають механічні пошкодження застосовують для відновлення методи – пластичне деформування, зварювання, паяння, застосовують синтетичні матеріали для нарощування поверхні та усунення нерівностей. Якщо ми маємо справу з деталями з зношеною по верхньою то застосовуємо – слюсарно-механічну обробку, пластичне деформування, наплавлення, напилення, гальванічне та хімічне покриття, нанесення синтетичних матеріалів, електрофізичні методи обробки. При пошкодженні антикорозійних покрить найчастіше застосовують – фарбування, гальванічні покриття, хімічну обробку та обробку напиленням.
Якщо брати до уваги, що крім сказаного, до реставрації деталі необхідно очистити, помити, продефектувати та відсортувати, то даний комплекс робіт можна організувати тільки на спеціальному заводі, що і робиться в даний час. А все це дає нам змогу отримати відновлені деталі якісними з...
2. 2 Вибір способів відновлення деталі

Необхідно провести вибір раціонального способу відновлення корпусу водяного насосу виготовленого з чавуну КЧ 37-12.
Потенційно можливими способами відновлення деталі можуть бути [19 табл. 2.2]:

Дефект № 1 - Знос отвору під зовнішнє кільце зовнішнього підшипника
Дефект № 2 - Знос отвору під зовнішнє кільце внутрішнього підшипника

Для даного дефекту способами відновлення можуть бути:

1. Вібродугове наплавлення
2. Постановка ДРД
3. Залізнення
Значення коефіцієнта довговічності Кд [ 19табл. 2.3] для даних способів такі:
1. Вібродугове наплавлення-0,98
2. Постановка ДРД- 0,81
3. Залізнення -0,91
Значення коефіцієнта техніко-економічної ефективності КЕ
[ 19 табл. 2.4]
Вібродугове наплавлення -0,256
Постановка ДРД- 0,350
Залізнення -0,837
Найбільше значення коефіцієнта техніко-економічної ефективності КЕ =0,837 має залізнення , яке ми приймаємо для усунення даного дефекту


Дефект № 3 - Знос отворів під шпильки коліс
Дефект № 4 - Знос отворів під болти кріплення гальмівного барабану

Для даних дефектів способом відновлення є постановка ремонтних втулок

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, Т.1. М.:Машиностроение, 1979, 728 с.
2. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. М.: Высшая школа,1980,230с.
3. Горбацевич А.Ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения, Минск: Вышейна школа, 1975, 288 с.
4. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник.- К: КНЕЧ .2000.-200 с
5. Крсаков B.C. Основы конструирования приспособлений. М.: Машиностроения.1983,278с.
6. Методичний посібник на допомогу студентам денного та заочного відділення при виконанні розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" дипломного проекту,
7. Кузнецов Ю.М. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта.Справочник. М.: Транспорт, 1986, 272 с.
8. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управлуння.К: Знання,2004.- 478 с.
9. Методичні вказівки "Вимоги до оформлення курсового та дипломного проекту з предмету TEA".
10. Малышев Г.А. Справочник технолога авторемонтного предприятия.М: 1987,432с.
11. Нефёдов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанью металлов и режущему инструменту. М.: Машиностроение, 1990, 446 с.
12. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на
обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного на работы,выполняемые на металлорежущих станках. Среднесерийное и крупносерийноепроизводство. М.: НИИ труда, 1984.
13. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на металлорежущих станках (единичное, мелкосерийное исреднесерийное производство). Ч 1-6. М.: НИИ труда, 1986-1988.
14. Общемашиностроительные нормативы режимов резанья для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Часть1 М.: Машиностроение.1974,416с.
15. Общемашиностроительные нормативы режимов резанья для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Ч. 2. М.: Машиностроение, 1974,200с.
16. Покропивний С.В. Економика праці. – К: КНЕЧ,2000.- 528 с
17. Приходько Т.М....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу