*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Технологический процесс восстановления ступицы коленчастого вала автомобиля ГАЗ

курсовые работы, Технология

Объем работы: 44+9

Год сдачи: 2011

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 321

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ
1Вихідні дані
1.1 Характеристика деталі
1.2 Технічні вимоги
2Технологічний процес відновлення деталі
2.1 Карта технічних вимог на дефектування деталі
2. 2 Вибір способів відновлення деталі
2. 3 Вибір установочних баз
2. 4 Технологія усунення кожного дефекту
2. 5 Технологічний маршрут відновлення деталі
2. 6 Вибір обладнання та засобів технологічного оснащення операцій
2. 7 Розрахунок припусків
2. 8 Розрахунок режимів різання та основного часу
2. 9 Розрахунок норм часу
3 Конструкторський розділ
4 Охорона праці та навколишнього середовища
5. Карти технологічного процесу
Література
Постійна незабезпеченість ремонтного виробництва запасними частинами - серйозний фактор зниження технічної готовності автомобільного транспорту.
Дальше розширення виробництва нових запасних частин пов"язане з
необхідністю ще більшого зростання матеріальних і трудових витрат.
Водночас близько 75% деталей, забракованих при першому капітальному ремонті автомобілів, ремонтопридатні або можуть використовуватися взагалі без відновлення.
Альтернативою подальшого зростання тенденції виробництва запасних частин є вторинне використання спрацьованих деталей, відновлених в процесі ремонту автомобілів і агрегатів.
Із ремонтної практики відомої що більшість забракованих через спрацювання деталей втрачають не більше 1-2% вихідної маси. При цьому міцність деталей практично зберігається. Наприклад, 95% деталей двигунів внутрішнього згоряння бракується через спрацювання, що не перевищує 0,3 мм, і більшість з них можна використовувати після відновлення.
З позицій матеріаломісткості відновлення машин економічна доцільність ремонту зумовлена можливістю повторного використання після відновлення більшості деталей як придатних, так і гранично спрацьованих. Це дає змогу проводити ремонт в коротший час і з меншими витратами металу й інших матеріалів порівняно з витратами при виготовленні нових автомобілів.
Проблема досягнення високої якості відремонтованих автомобілів і агрегатів висуває підвищені вимоги перед ресурсом відновлених деталей. Відомо, що в автомобілях й агрегатах після капітального ремонту деталі працюють, як правило, в значно гірших умовах, ніж у нових, що пов"язано
зі зміною базисних розмірів, зміщенням осей в корпусних деталях, умовами подачі мастила та ін. У зв"язку з цим технологія відновлення має базуватися на таких способах нанесення покриття і наступної обробки, які дали б змогу не тільки зберегти, а й збільшити ресурс відремонтованих деталей. Наприклад, при відновленні хромуванням, плазмовим і детонаційним напиленням, індукційним і лазерним...
Необхідно встановити раціональні способи відновлення деталі виготовленої з Сталі 45

Дефект № 1 - Рисаи, задирки та знос шийки під сальник
1. Наплавлення в середовищі СО2
2. Наплавлення під шаром флюсу
3. Залізнення
Значення коефіцієнта довговічності Кд [16 табл. 2.3] для даних способів такі:
1. Наплавлення в середовищі СО2-0,63
2. Наплавлення під шаром флюсу -0,79
3. Залізнення -0,91
Значення коефіцієнта техніко-економічної ефективності КЕ
[ 16 табл. 2.4]
1. Наплавлення в середовищі СО2-0,403
2. Наплавлення під шаром флюсу -0,4
3. Залізнення -0,837
Найбільше значення коефіцієнта техніко-економічної ефективності КЕ =0,837 має залізнення, яке ми приймаємо для усунення даного дефекту.

Дефект № 2 - Знос шпонкового пазу
Для даного дефекту спосіб відновлення - виготовлення нового шпонкового пазу під кутом 1800

Дефект № 3- Знос різі М8х1,25-7Н
1. Наплавлення в середовищі СО2
2. Наплавлення під шаром флюсу

Значення коефіцієнта довговічності Кд [16 табл. 2.3] для даних способів такі:
1. Наплавлення в середовищі СО2-0,63
2. Наплавлення під шаром флюсу -0,79

Значення коефіцієнта техніко-економічної ефективності КЕ
[ 16 табл. 2.4]
1. Наплавлення в середовищі СО2-0,403
2. Наплавлення під шаром флюсу -0,4
Найбільше значення коефіцієнта техніко-економічної ефективності КЕ =0,403 має наплавлення в середовищі СО2, яке ми приймаємо для усунення даного дефекту.
1. Автомобиль ГАЗ Руководство по капитальному ремонту. М.: Минавтотранс РСФСР, 1961. 193 с.
2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, Т. 1. М.: Машиностроение, 1979, 728 с.
3. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. М.: Высшая школа, 1980,230 с.
4. Горбацевич А.Ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения, Минск: Вышейна школа, 1975, 288 с.
5. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник. М.: Машиностроение, 1979, 304 с.
6. Дехтеринский В. Капитальный ремонт автомобилей. Справочник. М.: Транспорт, 1989, 335 с.
7. Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету "Технология машиностроения", М.: Машиностроение, 1985, 184 с.
8. Канарчук В.С, Чигиринець А.Д., Голяк О.Л., Шоцький П.М. Технолопя та обладнання для вщновлення автомобшьних деталей. К.: 1нститут системних дослщжень освіти України, 1993.
9. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей. М: "Министерство", 2001.
10. Клебанов Б.В., Кузьмин В.Г., Маслов В.И. Ремонт автомобилей. М.: Транспорт, 1974. 328 с.
11. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. М.: Машиностроения, 1983, 278 с.
12. Методичний посібник на допомогу студентам денного та заочного відіення при виконанні розділу "Охорона пращ та навколишнього середовища" дипломного проекту,
13. Кузнецов Ю.И. Конструкции приспособлений для станков с ЧПУ. М.: Высшая школа. 1988. 304 с.
14. Методичні вказівки "Вимоги до оформления курсового та дипломного проекту з предмету ТЕА".
16.. Навчально-методичний посбник для курсового проектування з предмету „Основи технології ремонту автомобілів”,
17. Румянцев СИ., Боднев А.Г., Бойко Н.Г. и др. Ремонт автомобилей. М.: Транспорт, 1988. 328 с.
18. Сварочное оборудование. Каталог-справочник. 4.4. Киев: Наукова думка 1981.467 с.
19. Сварочное оборудование. Каталог-справочник. 4.7. Киев: Наукова думка 1985.467 с.
20. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х томах. Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу