*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стылістычныя функцыі варварызмаў у СМІ

курсовые работы, Статистика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 443

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
УВОДЗIНЫ……………………………………………………………………….
ГЛАВА 1 ЗАПАЗЫЧАНАЯ ЛЕКСIКА Ў СУЧАСНЫМ МОЎНЫМ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСІ……………………………………………
1.1 Стылістычная ацэнка запазычаных слоў……………………..
1.2 Стылістычныя функцыі барбарызмаў……………………….
ВЫВАДЫ ПА ПЕРШАЙ ГЛАВЕ……………………………………………….
ГЛАВА 2 БАРБАРЫЗМЫ І ІХ РОЛЯ Ў СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСКІХ СМІ
2.1 Калькаванне…………………………………………………….
2.2 Барбарызмы ў СМI…………………………………………….
2.3 Ужыванне не перапрацаваных барбарызмаў………………...
ВЫВАДЫ ПА ДРУГОЙ ГЛАВЕ………………………………………………
ЗАКЛЮЧЭННЕ ………………………………………………………………….
БIБЛIЯГРАФIЧНЫ СПIС………………………………………………………..
Мова любога народа не жыве ізаляванай, замкнёнай жыццём, а з'яўляецца элементам сістэмнага адзінства, пярэстай садружнасці моў народаў, якія жывуць побач, па суседстве і ў аддаленні. Паміж рознымі мовамі, у якіх бы роднасных адносінах яны ні знаходзіліся, адбываюцца інтэнсіўныя працэсы ўзаемавыгаднага абмену, асабліва ў галіне лексікі.
За апошнія 15-20 гадоў культурныя вектары нашай краіны шмат змянілася: шырока ўжываюцца запазычаныя словы сучасных слаёў Захаду. Прыкладам таму з'яўляюцца радыёстанцыі, тэлебачанне, газеты і часопісы, якія выкарыстоўваюць словы, запазычаныя з розных краін Еўропы, у асноўным з Амерыкі і Англіі. Многія з іх з'яўляюцца засвоенымі, гэта значыць нармальна ўспрымаюцца на слых, не выклікаючы здзіўлення у астатніх (эксклюзіў на радыё «Мелодыі стагоддзя», снікерс, рэйтынг, супермэн, інтэрнэт, мачо, допінг і інш.)
Мова журналістыкі ў сілу сваёй спецыфікі з'яўляецца прадметам пастаяннага навуковага даследавання лінгвістаў, гісторыкаў, культуролагаў, сацыёлагаў і псіхолагаў. Яна адлюстроўвае палітычны, эканамічны і духоўны бок жыцця соцыўма. Вывучаючы газетныя і часопісныя тэксты, можна скласці дакладнае ўяўленне пра час. Мова СМІ дынамічна, яна знаходзіцца ў пастаянным развіцці.
Узмацненне ўплыву гутарковай мовы на літаратурную, змена маўленчага этыкету ў сучасных СМІ, маштабы ўплыву гутарковай мовы, адэкватнасць выкарыстоўваюцца гутарковых уключэнняў камунікатыўнага стандарту канкрэтнай сітуацыі зносін - круг гэтых пытанняў ставіць яшчэ больш агульную праблему: як варта ацэньваць эвалюцыю маўленчага стандарту ў мове СМІ? Ці ідзе гаворка пра крызіс сучаснай маўленчай культуры ці аб заканамерна абумоўленай тэндэнцыі, якая мае сваю рэальную гістарычную перспектыву?
На наш погляд, у першую чаргу трансфармацыя СМI звязана з разбурэннем межаў паміж высокім і нізкім стылямі, кніжнай і гутарковай прамовай. Дзякуючы якаснаму павелічэнню лексічнай базы, перацяканне зніжаных элементаў гутарковай мовы з перыферыйных сфер мовы ў яе цэнтр, адбылося...
1. Андреев Е. А. научная работа: «Варваризмы в СМИ», 2002 г.
2. Аксенова А.Т. Семантико-стилистическая адаптация новейшей иноязычной лексики (на материале сми) // Вестн. Рос. Ун-та дружбы народов. Сер. Рус. и иностр. яз. и методика их преподавания. - 2009. - № 2. - С. 22-29.
3. Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. ВНУ / У.В.Анічэнка [і інш.]. - Мінск: Універсітэцкае, 1992. – 255 с. Головин, Б. Н. Основы культуры речи: учеб. пособие / Б.Н. Головин. - М.: Высш. школа, 1980. - 335 с
4. Бушев А.Б. Макаронический язык в современном российском социуме // Язык и культура. – 2009. - № 4. – С. 5-12 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/download/48508126.pdf (05.12.11)
5. Бушев А.Б. Наука о языке и вульгаризация речи в СМИ // Российская наука и СМИ : сб. ст. / под. ред. Ю.Ю. Черного. - М., 2004. – С. 121-129.
6. Бушев А. Русский язык и современный социум // Октябрь. – 2007. – № 11 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:http://magazines.russ.ru/october/2007/11/bu8.html (05.12.11)
7. Бушев А.Б. Cовременные особенности языка российских СМИ (социолингвистические заметки) // Вестн. ЦМО МГУ. - № 5, Ч. 1/2. Филология. Культурология. Методика. - М. : Ред. Изд. Совет МОЦ МГ, 2005. - С. 67-72.
8. Бушев А.Б. Язык, говорящий о социуме: русский медийный и художественный дискурс об экономике // Полит. лингвистика. - 2009. - № 29. - С. 87-100; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/download/45534951.pdf (05.12.11)
9. Варваризм [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ : свобод. энцикл. - [Майами]: MediaWiki, 2011. - URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%F0%E2%E0%F0%E8%E7%EC (05.12.11)
10. Белоусов В. Иноязычные слова в русском языке//Наука и жизнь.- 1993.- №8
11. Белоусов В.Н. Русский язык в ближнем зарубежье и русская речь в российских средствах массовой информации.-М.:Наука,2000
12. Бельчиков Ю. А. научная работа: «Лингвистическая экспертиза по документационным и информационным спорам и словари»....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу