*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Марфалогія

контрольные работы, Разное

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 443

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
1.Знайдзіце і запішыце публіцыстычны тэкст (прыкладна 400 слоў) любога жанра.
II. 1. Вызначце граматычнае значэнне 20 слоў, пазначце сродкі яго выражэння. Якімі формамі (сінкрэтычнымі ці аналітычнымі) выражаецца граматычнае значэнне?
2. Што такое словаформа? Прааналізуйце ўсе словаформы ў першых двух сказах
3. Якія часціны мовы найбольш частотныя ў тэксце? Знайдзіце ў тэксце словы беларускай безэквівалентнай лексікі.
ІІІ. 1. Знайдзіце ў тэксце назоўнікі, якія назвы яны абазначаюць?
2. 20 назоўнікаў пастаўце ў формы меснага і творнага склонаў адзіночнага ліку
3. Назоўнікі мужчынскага роду пастаўце ў форму роднага склону адзіночнага ліку.
4. Знайдзіце формы назоўнікаў, якія з’яўляюцца варыянтнымі ці якія, на вашу думку, парушаюць літаратурную норму.
5. Якія назоўнікі адносяцца да канкрэтных ці абстрактных?
IV. 1. Вызначце лексіка-граматычны разрад прыметнікаў, ужытых у тэксце.
2. Утварыце магчымыя ступені параўнання прыметнікаў.
3. Ад якой часціны мовы і якім спосабам утварыліся адзначаныя прыметнікі?
4. Якія з прыметнікаў выступаюць у тэксце як эпітэты.
V. 1. Выпішыце ўсе лічэбнікі з тэксту, пазначце іх разрад. Запішыце з імі аўтарскія сказы, замяняючы лічбы словамі.
2. Патлумачце, што ўяўляюць сабой колькасныя, зборныя і парадкавыя лічэбнікі. Якімі членамі сказа з’яўляюцца лічэбнікі ў выбраным тэксце.
VI. 1. Выпішыце ўсе займеннікі. Вызначце іх разрад, марфалагічныя прыметы. Сінтаксічную функцыю ў тэксце.
2. Запішыце правільна словазлучэнні, раскрыўшы дужкі:
VII. 1. Выпішыце дзеясловы, якія лексічныя значэнні яны абазначаюць
2. Вызначце ў дзеясловах пераходнасць-непераходнасць.
3. Пазначце склонавыя значэнні назоўнікаў пры пераходных дзеясловах.
4. Знайдзіце зваротныя дзеясловы:
5. Запішыце асобна дзеясловы закончанага і незакончанага трывання. Вызначце спосаб ўтварэння трывання гэтых дзеясловаў.
6. Пазначце лад дзеясловаў. Ад дзеясловаў абвеснага ладу ўтварыце загадны і ўмоўны.
7. Змяніце час дзеясловаў.
8. Пазначце тып...


1. Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. Ч. 1. Фаналогія. Марфаналогія. Марфалогія / навук. рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск: Беларус. навука, 2007. – 351 с.
2. Сучасная беларуская мова / пад рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Беларус. навука, 2010. – 352 с.
3. Сямешка, Л. І. Курс беларускай мовы / Л. І. Сямешка, І. Р. Шкраба, З. І. Бадзевіч. – Мінск: Універсітэцкае, 1996. – 654 с.
4. Шкраба, І. Р. Слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі (у рускамоўным дачыненні / І. Р. Шкраба – Мінск: “Беларус. Энцыклапедыя імя П. Броўкі”, 2008. – 320 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу