*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Техніко - географічні особливості засобів безперервного транспортування в Україні та світі ТРАНСПОРТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

дипломные работы, Транспорт и связь

Объем работы: 52 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1600 руб.

Просмотров: 434

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Аналіз наукової літератури по вивченню засобів безперервного транспортування
2. Засоби безперервного транспортування як особливий вид транспорту
3. Географічні особливості розміщення засобів безперервного транспортування в світі
4. Географічні особливості розміщення засобів безперервного транспортування в Україні
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
На сьогоднішній день є багато досліджень в яких розглядається роль транспорту у соціально-економічному розвитку суспільства; географія транспорту, яка досліджує закономірності просторової організації транспорту на земній поверхні; розвиток і стан світового транспорту і окремих його видів; тенденціїрозвитку транспорту (у цілому і за видами транспорту) у різних регіонах і країнах світу.
Вчені які приділяли значну увагу дослідженням транспорту: Ушаков С.С., Василевський Л.І., Котілко В.В., Костильов І.І., Тархов С. А., Аксьонов І.Я та ін..
Тархов С.А. у своїй роботі «Географія транспорту і транспортні мережі» розробив топоморфологічну класифікацію сухопутних транспортних мереж. Виявив головні просторові закономірності еволюції сухопутних транспортних мереж країн, регіонів і міст, стадії ускладнення та спрощення їх просторової структури. Було виділено типи еволюції транспортних мереж. Ідентифіковано етапи транспортного освоєння територій різного типу.
Разом із Семіною І. А. у статті «Географія транспорту як галузева географічна наука» Тархов Сергій Анатолійович розглядав географію транспорту як галузь соціально – економічної географії, яка досліджує закономірності просторової організації транспорту на земній поверхні, була показана структура географії транспорту, охарактеризовані основні ідеї і наукові результати провідних транспортно-географічних шкіл світу.
В книзі Ушакова С.С., Василевського Л.І. «Транспортна система світу» містяться основні дані про розвиток і стан світового транспорту і окремих йоговидів у суспільних системах, по великих географічних регіонах і найважливіших країнах. Зокрема, розглядається розвиток мережі шляхів сполучення і обслуговування нею основних груп країн, регіонів і окремих країн; розвиток вантажних і пасажирських перевезень у зіставленні із зростанням населення і обсягом виробництва, роль окремих видів транспорту у виконанні вантажних перевезень, типи транспортних систем, тенденції розвитку транспорту і перевезень (у цілому і за...
Однією з найважливіших складових економіки будь-якої країни є інфраструктура, в якій особливу роль відіграє транспортний комплекс.
Транспорт являє собою не просто одну з частин господарської системи, а й одну з найбільш істотних умов успішного функціонування всієї економіки. Він надає активний вплив на формування територіальних пропорцій соціально-економічного розвитку, виступає важливим індикатором рівня ринкової активності.
Зростання населення, збільшення споживання матеріальних ресурсів, урбанізація, науково-технічна революція, а також природно-географічні, економічні, політичні, соціальні та інші фундаментальні фактори призвели до того, що транспорт світу отримав небачений розвиток як в масштабному (кількісному), так і в якісному відношенні. Сучасне життя характеризується бурхливим розвитком науки і техніки, що зумовлює більш швидку зміну техніки і технології в усіх галузях господарства, включаючи транспорт.
Подальший прогрес транспорту потребує останніх, які постійно оновлюються, результатів науки і передової техніки і технології. Необхідність освоєння зростаючих вантажних і пасажирських потоків, ускладнення умов для спорудження транспортних ліній в необжитих, важких по топографії, районах і великих містах, прагнення підвищити швидкість повідомлень і частоту відправлення транспортних одиниць, необхідність поліпшення комфорту та зниження собівартості перевезень все це потребує вдосконалення існуючих транспортних засобів.
Більшість так званих видів безперервного транспорту були розроблені багато років тому, але не отримали в минулому значного поширення і нині повторно відроджуються на сучасній технічній основі.
Вивченню засобів безперервного транспортування приділяли увагу такі вчені, як Дьячков В. К., Ромакін М. Є., Черненко В. Д., Барамідзе К. М., та ін.Але вони більшою мірою розглядали даний вид транспорту в якості промислового. Аналіз наукових праць з досліджуваної проблематики показує відсутність глибоких великомасштабних робіт географічної...
1. Аналіз наукової літератури з теми нашого дослідження показав, що на сьогоднішній день існує багато праць вчених – дослідників, які присвячені розгляду засобів безперервного транспортування, визначенню їх техніко-експлуатаційних можливостей, переваг та недоліків, перспектив розвитку.
Вивченню засобів безперервного транспортування приділяли увагу такі вчені, як Дьячков В. К., Ромакін М. Є., Черненко В. Д., Барамідзе К. М., та ін.Але вони більшою мірою розглядали даний вид транспорту в якості промислового. Аналіз наукових праць з досліджуваної теми показує відсутність глибоких великомасштабних робіт географічної спрямованості, які характеризують безперервні засоби транспорту з урахуванням їх економічних і технологічних особливостей. Розглядаються лише окремі аспекти в цій галузі транспорту. Засобам безперервного транспортування зовсім не приділяється увага, це дає нам підстави для проведення дослідження в цьому напрямі.
2. В процесі дослідження було виявлено, що основними видами безперервного транспортування є: конвеєри, канатно-підвісні й монорейкові дороги,пневмо- і гідротранспорт та трубопроводи. Вони виконують ряд функцій, основна з яких це безперервне транспортування вантажів та пасажирів. Як і кожний вид транспорту, засоби безперервного транспортування мають свої переваги та недоліки.
Переваги безперервного транспорту порівняно з іншими видами безсумнівні: більш високий рівень механізації та автоматизації транспортного процесу; більш висока продуктивність транспортних установок; немає необхідності застосування в транспортних установках дизельного палива, що важливо для екології; не потрібна присутність людини у транспортному процесі, а виключення "людського фактора" підвищує безпеку всього процесу.
Головним недоліком, який ускладнює використання безперервного транспорту є низька поінформованість людей у питаннях, пов'язаних зі сферами застосування даного виду транспорту.
Нами були розроблені класифікації засобів безперервного транспортування, оскільки...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу