*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз фінансових результатів і рентабельності підприємства

курсовые работы, Финансовый менеджмент

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 379

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1 Теоретичні засади аналізу прибутку та рентабельності 5
1.1 Формування доходів, витрат і прибутків підприємства 5
1.2 Аналіз прибутку від реалізації продукції 9
1.3 Аналіз доходів від цінних паперів 10
1.4 Аналіз резервів збільшення прибутку 13
1.5 Аналіз рентабельності продукції 18
2 Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства 21
2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ „Міжнародне ділове співробітництво” 21
2.2 Горизонтальний та вертикальний
аналіз прибутку 24
2.3 Аналіз валового прибутку 27
2.4 Розрахунок обсягу реалізації (критичний обсяг продаж), який забезпечить сталий прибуток 28
2.5 Аналіз рівня рентабельності виробництва 29
3 Висновки та пропозиції 31
Література 32
Додаток. Фінансова звітність 33
2.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз прибутку

На першому етапі фінансового аналізу проводиться вертикальний та горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати (Додаток), та робляться висновки за результатами розрахунків.
Ціль горизонтального та вертикального аналізу фінансової звітності полягає в тому, щоб наочно представити зміни, що відбулися в основних статтях звіту про прибуток, і допомогти менеджерам компанії прийняти рішення у відношенні того, яким образом продовжувати свою діяльність.
Горизонтальний аналіз полягає в зіставленні фінансових даних підприємства за два минулі періоди (року) у відносному й абсолютному виді для того, щоб зробити лаконічні висновки.
Технологія аналізу досить проста: послідовно в другому і третьому стовпчиках поміщають дані по основних статтях балансу на початок і кінець року. У західних представленнях часто дані кінця року поміщають першими. Потім у четвертому стовпчику обчислюється абсолютна відмінність значення кожної статті балансу. В останньому стовпчику визначається відносна зміна у відсотках кожної статті.
Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати представлений в таблиці 2.1.
Вертикальний аналіз дозволяє зробити висновок про структуру звіту про фінансові результати у поточному стані, а також проаналізувати динаміку цієї структури. Технологія вертикального аналізу полягає в тому, що загальну суму виторгу (при аналізі звіту про прибуток) приймають за сто відсотків, і кожну статтю фінансового звіту представляють у виді процентної частки від прийнятого базового значення.
Вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства є ефективним засобом для дослідження стану підприємства й ефективності його діяльності. Рекомендації, зроблені на основі цього аналізу, носять конструктивний характер і можуть істотно поліпшити стан підприємства, якщо удасться їх втілити в життя.
За сучасних умов переходу економіки України до ринкових відносин особливо важливим і практично значущим для забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та запобігання їх банкрутству є систематичний та якісний аналіз фінансової діяльності, зокрема аналіз фінансових звітів.
Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток — це грошовий дохід, утворений в результаті виробничо-господарської діяльнос¬ті. Прибуток виконує такі основні функції:
— оцінки підсумків діяльності підприємства;
— розподілу (розподілу доходу між підприємством і держа¬вою, підприємством і його робітниками, між сферою виробницт¬ва і невиробничою сферою);
— джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.
Отже, у зростанні прибутку заінтересовані як підприємство, так і держава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшенню трудового внеску колективу підприєм¬ства, а й за рахунок багатьох інших факторів. Саме тому на кож¬ному підприємстві необхідно систематично проводити аналіз фо¬рмування, розподілу та використання прибутку. Цей аналіз має надзвичайно важливе значення і для зовнішніх суб'єктів (місце¬вих бюджетів, фінансових і податкових органів, банків).
Головними завданнями аналізу фінансових результатів під¬приємства є:
— систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;
— виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу;
— вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;
— виявлення резервів збільшення прибутку;
— розробка заходів для використання виявлених резервів.
Джерелами аналітичної інформації є плани економічного та соціального розвитку, фінансовий план (розрахунковий баланс доходів і витрат), бізнес-план форми бухгалтерської звітності № 1 «Баланс підприємства», № 2 «Звіт про фінансові результати», декларація про прибуток підприємства, матеріали ма¬ркетингових досліджень.
Курсова робота присвячена аналізу фінансових...
Відповідно до минулого року підприємство значно покращило свою діяльність. Так, якщо торік діяльність підприємства була збитковою, то у звітному році воно отримало чистого прибутку на суму 201347 тис. грн. Рентабельність виробництва звітного року становить 28,57% проти нульової (-33,67%) в минулому році.
Збільшенню чистого прибутку сприяло відповідно збільшення валового прибутку. Приріст валового прибутку становив 388208,08 тис. грн. На зростання валового прибутку вплинули наступні фактори:
1) збільшення обсягу виробництва;
2) збільшення ціни реалізації продукції;
3) зменшення собівартості продукції.
Рівень виробництва звітного року перевищує критичний обсяг виробництва на 485903,78 тис. грн. Отже, запас фінансової стійкості становить 0,73, що цілком відповідає нормативу.
Таким чином, робимо висновок про ефективну роботу підприємства в звітному році. Надалі керівництву підприємства треба придержуватися обраної стратегії.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу