*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Банкрутство підприємств, основні його причини

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 261

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА ОЗНАКИ БАНКРУТСТВА
1.1. Поняття банкрутства підприємств
1.2. Причини та ознаки банкрутства
РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Визначення виробничої програми підприємства
2.2. Розрахунки необхідних трудових ресурсів і ефективності їх використання
2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і ефективності їх
використання
2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення ії структури
2.5. Визначення цін на продукцію, оформлення і розподіл прибутку підприємства
2.6. Виконання підприємством обов’язків перед бюджетом і соціальними
фондами
2.7. Соціальна діяльність підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення ії структури
Для здійснення заходів щодо зниження собівартості необхідно визначити її структуру, тобто розрахувати внесок кожного елементу в загальну повну собівартість.
Матеріальні витрати можуть бути розраховані, виходячи з їх частки в собівартості одиниці продукції кожного виду; тоді загальні матеріальні витрати- це сума добутків матеріальних витрат на одиницю продукції на її кількість у натуральному вигляді.
Показники А В С
Повна собівартість одиниці продукції, г.о. 273 181 254
Частка матеріальних витрат у собівартості 0,34 0,31 0,38
Матеріальні витрати одиниці продукції, г.о. 92,82 56,11 96,52
Кількість одиниць продукції, тис.шт. 75 92 43
Загальні матеріальні витрати, тис.г.о. 6962 5162 4150
Другий елемент собівартості – оплата праці – містить основну і додаткому заробітну плату всього промислово-виробничого персоналу. Для його розрахунку визначиємо:
1) основну заробітну плату, необхідну для виготовлення одиниці продукції
і-го найменування, виходячи з годинної тарифної ставки розряду, за яким тарифікована робота, і її трудомісткості;
2) заробітну плату на одиницю продукції з урахуванням додаткової;
3) заробітну плату робітників-відрядників, що безпосередньо виготовляють усю продукцію за номенклатурою;
4) заробітну плату всього персоналу, враховуючи коефіцієнт заробітної плати.
Показники А В С
Розряд, за яким тарифікується робота 5 4 3
Годинна тарифна ставка, г.о./ год 2,34 2,07 1,83
Трудомісткість, нормо-години 18,5 20 13,5
ОЗП одиниці продукції, г.о. 43,29 41,4 24,71
Додаткова заробітна плата від ОЗП 23% 23% 23%
ОЗП на одиницю продукції з урахуванням додаткової, г.о. 53,25 50,92 30,39
Чисельність робітників-відрядників, чол. 767 1017 321
Заробітна плата робітників-відрядників, тис. г.о. 489,6 621,6 116,4
Коефіцієнт заробітної плати 0,46 0,46 0,46
Заробітна плата іншого персоналу, тис. г.о. 225,2 285,9 53,5
Заробітна плата всього...
Отже, банкрутство – це об'єктивне економічне явище, яке набуло поширення в Україні з набуттям нею незалежності. Банкрутство є наслідком розвитку та поглиблення економічної кризи на підприємстві. Воно обумовлюється певними кризовими факторами які необхідно враховувати при побудові системи виходу підприємства з кризи. На українські підприємства в більшій мірі впливають зовнішні кризові фактори, це пов'язано з нестабільною економічною ситуацією в країні. Наслідки визнання підприємства банкрутом є негативними для всіх суб'єктів ринкових відносин.
Основним нормативним актом, який регламентує банкрутство в Україні є Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, який повинен виконувати наступні функції:
- Служити механізмом запобігання непродуктивного використання активів підприємства.
- Бути законодавчим інструментом виведення підприємств з кризового стану, якщо вони мають значні резерви для продовження успішної фінансово-господарської діяльності в майбутньому.
- Сприяти найповнішому задоволення претензій кредиторів.
За цим законом з позовом до господарського суду можуть звертатися: кредитори, боржник.
Діагностика банкрутства – це система цільового фінансового аналізу, направленого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства.
Розроблено безліч методів діагностики банкрутства, але не існує єдиного універсального, кожна методика розглядає певний аспект фінансово-господарської діяльності, тому найкращим варіантом є застосування кількох методик визначення загрози банкрутства, які взаємодоповнюють одна одну.
Забезпечення фінансового оздоровлення підприємства потребує пошуку та використання внутрішніх резервів забезпечення позитивності та зростання чистого грошового потоку підприємства (різниця між вхідним та вихідним грошовими потоками), що генерується в процесі фінансово господарської діяльності підприємства.
Використанням внутрішніх...
Фінансові результати діяльності підприємства відображають мету підприємства взагалі, її доходність і є вирішальними для підприємства.
Окрім керівництва підприємства і колективу організації фінансові результати діяльності цікавлять інвесторів, кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі.
Фінансова діяльність охоплює процеси формування, пересування та забезпечення сохранності майна підприємства, контролю за його використанням. Фінансове становище є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства і тому визначається сукупністю виробничо-господарчих факторів.
Від фінансових результатів діяльності підприємства складається його фінансове становище, яке може бути стійким, нестійким та кризовим.
Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчать про його відмінний фінансовий стан.
Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства.
Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є його доход чи обсяг реалізованої продукції.
Реалізована продукція, тис. г.о. 64 780 60 358 54 081,8
Валова продукція, тис. г.о. 25 110 20 688 14 411,8
Ріст доходу створює базу для самостійного фінансування, розширення виробництва, рішення проблем соціальних та трудових конфліктів. За рахунок доходу виконується також частина обов’язків підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями.
Фв – фондовіддача, тис.г.о./тис.г.о. 0,74 0,61 0,42
Фє – фондомісткість, тис.г.о./тис.г.о. 1,35 1,64 2,39
ПВП – чисельність промислово-виробничого персоналу, чол. 1278 1695 535
Фо – фондоозброєність, тис.г.о./чол 25,9 19,5 61,9

В умовах зростаючої конкуренції кожне підприємство повинно приділяти значну увагу управлінню витратами з метою економії матеріальних, фінансових та трудових ресурсів. На ринку виживають ті суб'єкти господарювання, які...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу