*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Контрольная по белорусскому .языку

контрольные работы, Разное

Объем работы: 4 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 321

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
1. Складзіцесловазлучэнні, падабраўшыпрыметнікі, дапасаваныя да назоўнікаў. Перакладзіцегэтыясловазлучэнні на рускуюмову.
Фальш, цень, верф, каніфоль, мазоль, жаль, россып.
2. У наступныхсказахвыпраўцепамылкіпрыўтварэнні і ўжыванніступеняўпараўнанняпрыметнікаў і прыслоўяў.
1. Самалётхутчэй, чымцягнік. 2. Па тэрыторыі Беларусь большБалгарыі. 3. Пахваламаці была для мянесамайнайвышэйшайузнагародай. 4. Суніцыбылібольшсаладзейшыя, чым мёд. 5. Уначыстрэлыздавалісягучней. 6. Ціхіакіяннайглыбейшы за Атлантычны. 7. Здароўедаражэйбагацця. 8. У гэтымгодзеягады буйней звычайнага. 9. МеншусяголюбіўКосцікхімію.
3. Выпраўцепамылкіпрыўжыванніабонапісаннідзепрыметнікаў.
1. Прыехаўшыгосць з-за мяжыпадзяліўсяўражанняміпра нашу краіну. 2. Iдучыялюдзі з захапленнемглядзелі на святочныпраспект. 3. Здалёк была відацьпадсохшаяся трава, шторасла па берагахвозера. 4. Дзяўчынапавярнула да хлопцапачырванеўшы ад разгубленасцітвар. 5. Выдаваўшыйся да вайнычасопісаднавіўсваёіснаванне. 6. Выступаючы на сходзедэпутатпакрытыкаваўкіраўніцтвамясцовага завода. 7. Так прыгожамалюючыхлопчык не маеяшчэшасцігадоў. 8. Склаўшыесяабставіныпрымусілікіраўнікадзяржавывярнуцца з замежнайкамандзіроўкі.
4. Спалучыцелічэбнікі з назоўнікамі і запішыцеіх (лічэбнікі – словамі).
2 (год, форма, дзіця); 5 (вядро, стол, лыжы); паўтара, паўтары (норма, метр, стагоддзе, тысяча); 3/4 (плошча, аб’ём); ваўзросце 21 (год, года).
5. Да іншамоўныхслоўпадбярыцебеларускамоўныясінонімы (словыцісловазлучэнні).
Мемуары, асістэнт, парытэт, інтэграцыя, вернісаж, вердыкт, стацыянарны, інкрустацыя, абарыген, сімуляцыя.
6. Утварыце ад прыведзеныхспалучэнняўскладаныятэрміны.
Якіналежыцьзаходнім славянам; прадзеннешэрсці; сховішча зерня; устойлівы да агню; доўгітэрмін; поўны метраж; добры быт; розны пол; той, якілюбіцьцяпло; шэсцьвуглоў.
7. Размясціце сказы ў патрэбнымпарадку, кабатрымаўсятэкст.
1. Боўсе мы на гэтайзямлісуседзі: рэчка і бусел, дрэва і травінка, кветка і пчала, рыба і водарасці, мураш і...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу