*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Праблематыка и жанрава-стылёвыя асабливасци раманау К.Чорнага ;Пошуки будучыни и Млечны шлях

курсовые работы, литература

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1071

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Уводзіны 3
Глава 1. Беларуская раманістыка: дасягненні і перспектывы 4
1.1. Беларускі раман: ад вытокаў да сучаснасці 4
1.2. К. Чорны – раманіст 10
Глава 2. Адметнасці раманаў К. Чорнага 16
2.1. “Пошукі будучыні” 16
2.2. “Млечны шлях” 22
2.3. Асаблівасці светабачання К. Чорнага ў раманах “Пошукі будучыні” і “Млечны шлях” 27
Заключэнне 30
Спіс выкарыстанай літаратуры 33
Праходзяць гады, і ўсё выразней мы разумеем значэнне асобы Кузьмы Чорнага (Мікалая Карлавіча Раманоўскага) і яго творчасці ў гісторыі нашай літаратуры. Сваімі творамі пісьменнік закладваў традыцыі чалавеказнаўства,паэтызацыі роднай зямлі, глыбокага філасафізму. Сёння ён бачыцца творцам сапраўды еўрапейскага ўзроўню. ХХ стагодде ў беларускай нацыянальнай прозе было, можна сказаць, эпохай Чорнага-празаіка – асобы магутнай і велічнай.
Раманы К. Чорнага і сёння гучаць надзённа, абуджаюць нянавісць да фашыстаў, чые злачынствы часта непакояць чалавецтва. Сваім пафасам творы пісьменніка скіраваны супраць пропаведзі імперыялістычнай ідэалогіі чалавеканенавісніцтва і разбою, што з’яўляецца актуальным і ў наш час.
Асобныя аспекты творчасці К. Чорнага адлюстраваліся ў працах вядомых літаратуразнаўцаў, навукоўцаў (А. Бельскі, Т. Мушынская і інш.). Так, у часопісах “Роднае слова” час ад часу друкуюцца разнастайныя артыкулы пра асобу аўтара, яго жыццёвы і творчы шлях. Даследаваннем займаліся Я. Казека, М. Мішчанчук, Л. Пяткевіч, М. Абабурка, В. Азарка, У. Дзянісаў і інш.
Аб’ект даследавання курсавой работы – творчасць К. Чорнага.
Прадмет даследавання – асаблівасці раманаў К. Чорнага “Пошукі будучыні” і “Млечны шлях”.
Мэта курсавой работы – акрэсліць праблематыку і жанрава-стылёвыя асаблівасці раманаў К. Чорнага “Пошукі будучыні” і “Млечны шлях”.
Дадзеная мэта была рэалізавана дзякуючы пастаўленым задачам:
• азнаёміцца з літаратурай на зададзеную тэматыку;
• прасачыць развіццё беларускага рамана ад вытокаў да сучаснасці;
• засяродзіць увагу на раманах К. Чорнага, іх адметнасцях, асаблівасцях светабачання пісьменніка;
• вызначыць праблематыку раманаў “Пошукі будучыні” і “Млечны шлях”, іх жанрава-стылёвыя асаблівасці.
У дадзенай курсавой рабоце было разгледжана развіццё беларускай раманістыкі, вызначана роля К. Чорнага ў гэтым складаным працэсе; асаблівая ўвага звернута на праблематыку і жанрава-стылёвыя асаблівасці раманаў “Пошукі будучыні” і “Млечны шлях”, вызначаны асаблівасці светабачання пісьменніка ў вышэйназваных творах.
Варта сказаць, што К. Чорны – выдатны раманіст, у яго творах сапраўды адлюстравана сама гісторыя абнаўлення жыцця нацыі, супярэчлівыя працэсы, якія адбываліся ў свядомасці і псіхалогіі беларусаў. Фактычна ў кожным творы адкрываецца новы пласт нацыянальнага быцця, па-мастацку дасканала выяўляюцца нацыянальныя характары.
Праз фарміраванне поглядаў сваіх герояў, эвалюцыю мыслення, праз іерархію іх жыццёвых каштоўнасцей Кузьма Чорны прадэманстраваў абставіны лёсу цэлых пакаленняў, па вялікім рахунку — змены эпахальнага маштабу ў жыцці беларускага народа.
Аўтар пазбег у сваіх творах прыземленага бытавізму і эмпірычнага апісальніцтва. Ён па-мастацку аналітычна і па-філасофску ўзважана паставіўся да гістарычных праблем, з вялікай маральнай адказнасцю падышоў да фактаў.
Апавядальнае майстэрства пісьменніка, увага да жывога гутарковага маўлення беларусаў, з яго адмысловай фразеалогіяй, каларытнай метафорыкай і яркай экспрэсіяй, неаднаразова адзначаліся даследчыкамі творчасці мастака.
Вайна да канца раскрыла галоўнае ў людзях, у іх узаемаадносінах. К. Чорны бачыў, што чалавечыя якасці, маральныя асновы жыцця людзей працы, якія ён натхнёна паэтызаваў у даваенных творах, у вайну выявілі сваю сілу і ўстойлівасць.
Больш за ўсё пісьменніка цікавяць праблема будучыні, перспектывы развіцця чалавецтва ў варунках трывожнага XX стагоддзя.
Адна з цэнтральных праблем рамана — праблема бацькоў і дзяцей, узаемаадносінаў пакаленняў. Раскрываецца яна ў маштабна-філасофскім плане. Кузьму Чорнага ў меншай ступені цікавяць побытавыя ўзаемаадносіны ў сям'і, а ў большай — канчатковы вынік гэтых узаемаадносінаў.
Стылёвая адзнака сацыяльна-філасофскага рамана “Пошукі...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу