*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Державне фінансування видатків на культуру і мистецтво України

рефераты, Финансы

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 248

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Порядок фінансування витрат на культуру та мистецтво
2. Стан фінансування видатків на культуру та мистецтво в Україні
3. Проблеми у бюджетному фінансуванні культури та мистецтва і шляхи їх подолання
Висновки
Список використаної літератури
Додаток
1. Порядок фінансування витрат на культуру та мистецтво
В Україні заклади культури і мистецтва виконують велику роботу з культурного обслуговування населення, сприяють розвитку народної творчості.
Фінансування культури здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та додаткових джерел фінансування.
З метою фінансової підтримки і захисту закладів, підприємств і організацій культури в умовах ринкової економіки, цільового використання коштів, що відраховуються на потреби культури, можуть створюватися республіканський та місцеві фонди розвитку культури.
Надання платних послуг закладами культури і мистецтв повинно забезпечувати максимально ефективні умови їх отримання, сприяти скороченню втрат робочого часу, більш повному задоволенню культурних потреб населення, створювати сприятливе середовище для максимального залучення позабюджетних джерел фінансування їх діяльності. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування установ культури не зменшуються.
Доходи, одержані від надання платних послуг, спрямовуються насамперед на відшкодування витрат, пов'язаних із наданням цих послуг, сплату податків, обов'язкових згідно чинного законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів. У першу чергу, доходи від надання платних послуг мають спрямовуватися на покриття потреби в коштах на заробітну плату працівників і нарахувань на неї, оплату витрат, пов'язаних із господарським утриманням закладу, інші невідкладні витрати закладу в цілому. Прибуток, який залишається після виплат вищезазначених сум, може спрямовуватися на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень, матеріальне заохочення працівників.
Розмір витрат на утримання закладів культури визначається на підставі затвердженого кошторису доходів і видатків [3].
Згідно бюджетної класифікації, до закладів культури і мистецтва належать:
- мистецтво: творчі спілки, театри, філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи;
- культура: бібліотеки,...
В Україні заклади культури і мистецтва виконують велику роботу з культурного обслуговування населення, сприяють розвитку народної творчості.
Сприяння національно-культурному розвитку країни – невід’ємна складова політики уряду та держави в цілому. Тому державна фінансова підтримка сфер, що сприяють такому розвиткові, повинна щорічно посилюватися.
Культура як самостійна галузь соціально-культурного будівництва включає до себе широке коло державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій, закладів культури. До цієї галузі належать: театральне, музичне, хореографічне, образотворче, декоративно-прикладне, естрадне і циркове мистецтво, концертні організації, музеї, бібліотеки, будинки культури та ін., кінематографія, телебачення і радіомовлення, видавнича справа, поліграфія і торгівля книгами. Усі ці напрями потребують значних обсягів фінансових ресурсів для подальшого розвитку, однак в Україні такі умови поки що не забезпечені.
Тому дана тема є актуальною на сьогоднішній день і потребує більш детального дослідження протягом останніх п’яти років.
Необхідність виділення коштів з державного та місцевих бюджетів на фінансування соціально-культурних заходів є закономірним і виправданим з позицій розвитку держави. Саме цей напрям кошторисно-бюджетного фінансування є одним із найважливіших порівняно з іншими бюджетними витратами.
Однак в Україні виділяється недостатньо коштів для достатнього розвитку культури та мистецтва, підтримки закладів і фінансування заходів цієї сфери. Велика частка витрат передається місцевим бюджетам, які через брак коштів не здатні ефективно і в повній мірі їх здійснювати.
Таким чином, соціально-культурна сфера в Україні зіткнулася з певними проблемами, вирішення яких полягає у вдосконаленні нормативно-правової бази та розширенні джерел фінансування.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу