*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Міжнародне співробітництво Рахункової палати України

рефераты, государственные финансы

Объем работы: 15 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 432

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Сутність державного контролю за дотриманням бюджетного законодавства
2. Основні аспекти співробітництва Рахункової палати України з вищими органами фінансового контролю зарубіжних держав
3. Співпраця Рахункової палати України з міжнародними організаціями
Висновки
Список використаної літератури
1. Сутність державного контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Міжнародне співробітництво у сфері фінансового контролю – дуже важлива складова діяльності органів державної влади. Особливе місце серед них займає Рахункова палата України.
Відповідно до п. 12 ст.6 Закону України "Про Рахункову палату" та керуючись у своїй діяльності Лімською Декларацією керівних принципів аудиту державних фінансів (1977) та Мексиканською Декларацією незалежності ВОФК (2007), Рахункова палата України здійснює зв'язки з вищими органами фінансового контролю (ВОФК) та відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про співробітництво.
Основними завданнями міжнародного співробітництва Рахункової палати є забезпечення удосконалення методологічної бази контрольної діяльності, підвищення кваліфікації кадрів та інституційний розвиток установи на основі вивчення існуючого міжнародного досвіду.
Забезпечення виконання цих завдань Рахункова палата здійснює шляхом участі у роботі міжнародних організацій вищих органів фінансового контролю, двостороннього і багатостороннього співробітництва з іноземними ВОФК.
Рахункова палата є членом Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) з 1998 року та Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI) з 1999 року.
Це дозволяє активно інтегруватись у світову аудиторську спільноту, бути в курсі справ щодо останніх напрацювань та досягнень ВОФК іноземних держав, вивчати, аналізувати і запроваджувати у практику діяльності Рахункової палати України іноземний досвід, а також підвищувати імідж й обізнаність про діяльність ВОФК України за кордоном [1].
В рамках діяльності міжнародних організацій EUROSAI та INTOSAI Рахункова палата бере участь у роботі комітетів і підкомітетів INTOSAI з аудиту відповідності, стандартів внутрішнього контролю, фінансового аудиту, аудиту державного боргу, а також робочих груп EUROSAI з аудиту навколишнього середовища та інформаційних технологій.
За ініціативи...
Рахункова палата – постійно діючий вищий орган державного фінансового контролю в Україні, а також повноправний член міжнародної та європейської організацій вищих органів фінансового контролю.
Особливою складовою діяльності цього органу є міжнародне співробітництво у сфері фінансового контролю з іншими країнами та міжнародними фінансовими організаціями.
Виділяють такі основні напрями міжнародного співробітництва Рахункової палати України:
1) встановлення і поглиблення двостороннього співробітництва з вищими органами фінансового контролю інших держав;
2) участь у роботі INTOSAI та EUROSAI;
3) участь у Раді керівників вищих органів фінансового контролю держав-учасниць СНД;
4) співробітництво з міжнародними органами за проектами технічної допомоги.
В умовах глобалізації питання міжнародного співробітництва набуває особливої актуальності, тому, на нашу думку, варто розглянути ці напрямки більш глибоко в контексті конкретних дій та угод Рахункової палати України.
Таким чином, Рахункова палата України досить тісно співпрацює не лише державними органами влади, але і з органами інших держав та міжнародних організацій.
Початок цій співпраці поклало укладення угод з вищими органами фінансового контролю Російської Федерації та Польщі. Крім того, Рахункова палата є повноправним членом основних міжнародних організацій у цій сфері – INTOSAI та EUROSAI.
Результатом плідної діяльності в системі державного фінансово-економічного контролю стало визнання Рахункової палати органом незалежного зовнішнього контролю не лише в Україні, а й далеко за її межами. Цей орган поставили в один ряд із такими розвинутими країнами, як Німеччина, Франція, Ісландія тощо.
Отже, Рахункова палата зайняла чільне місце серед інших ВОФК і активно проводить консультації, міжнародні конференції і семінари з питань державного аудиту в різних сферах економіки, здійснює обмін досвідом з методології і стандартів аудиторської діяльності, процедур та методів проведення аудиту, удосконалення контрольної діяльності, системи підзвітності і прозорості в сфері формування й реалізації державної політики, професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу