*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Міжнародний життєвий цикл продукту

рефераты, международные отношения

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 449

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
1. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ
2. МІЖНАРОДНИЙ ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ТНК
3. ТОВАРНА ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНИХ ФІРМ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ

На сучасному етапі розвитку одним із важливих факторів впливу на науково-технічний прогрес все більше впливає на міжнародну торгівлю. У розвинених країнах світу при розподілі ВВП зростає частка тих, хто розробляє все складніші нововведення, та тих, хто має достатню кваліфікацію, щоб практично реалізовувати їх у виробництві. Слід зазначити, що такі тенденції мають значний вплив на міжнародну торгівлю. Дослідження того, як науково-технічний прогрес стає одним із основних факторів у міжнародній торгівлі, розширює межі, але водночас і ставить під сумнів спрощений варіант теорії співвідношення факторів виробництва.
Однак варто сказати, що науково-технічний прогрес можна розглядати як зміни в забезпеченні факторами виробництва. Нова технологія, яка здешевлює виробництво, еквівалентна збільшенню виробничого потенціалу. Науково-технічний прогрес означає зростання потенціалу знань, тобто фактора виробництва, вигода від якого виявляється у доходах від продажу патентів, ліцензій, ноу-хау, інших форм експертних документів. Тією мірою, якою нові методи виробництва або управління підвищують продуктивність праці, капіталу, землі, їх можна розглядати як відповідне розширення пропозиції цих факторів [1].
У рамках такого підходу доцільно згадати теорію Хекшера-Оліна, яка визначає технологію як фактор виробництва, який приносить факторний дохід. Дана теорія розглядає забезпеченість факторами виробництва і різницю в інтенсивності їх використання як основні моменти, що визначають структуру міжнародної торгівлі. Однак слід відмітити, що врахування НТП дає можливість виявити головні закономірності зміни структури міжнародної торгівлі, що не може зробити статична модель Хекшера-Оліна.
Варто згадати, що в 1961 р. англійський економіст М. Познер запропонував теорію технічного розриву, яка є частковим випадком теорії Хекшера-Оліна з додатково введеним технологічним фактором. Основне положення теорії Познера: міжнародна торгівля...
Дослідження зміни обсягів і тривалості виробництва товарів дозволило виявити, що ці показники змінюються в часі циклічно, закономірними інтервалами. Подібні періодичні коливання обсягів, зміна тривалості виробництва і збуту продукту називаються в економічній науці життєвим циклом товару.
Прийнято вважати, що кожен товар протягом свого життєвого циклу проходить зазвичай кілька фаз, кількість яких за різними підходами може змінюватися від чотирьох до шести. Ці тенденції проявляються найбільш яскраво саме на міжнародних ринках. Основною причиною цього є те, що асортимент товарів, представлених на світовому ринку, складається, як правило, із найбільш якісної та необхідної продукції.
Тому однією з найбільш цікавих теорій міжнародної торгівлі є теорія міжнародного життєвого циклу товару (продуктового циклу), яка розглядає закономірності взаємозв’язку між життєвим циклом продукту та міжнародної торгівлі.
Актуальність досліджень етапів життєвого циклу товарів на міжнародному ринку посилює також значний вплив науково-технічного прогресу на міжнародну торгівлю. У розвинутих країнах при розподілі національного продукту постійно підвищується питома вага тих, хто розробляє технологічно складні інновації, а також тих, хто має достатню кваліфікацію, щоб реалізовувати їх на практиці, тобто у виробництві.
Отже, дослідження питань, пов’язаних з різними етапами міжнародного життєвого циклу товару є надзвичайно актуальними на сучасному етапі розвитку економічної науки.
Таким чином, у сучасних умовах постійного зростання ролі науково-технічного прогресу в економіці, актуальною стає теорія міжнародного життєвого циклу продукту, сформульована в 1966 році Раймондом Верноном.
Згідно із зазначеною теорією, багато нових виробів спочатку виробляються в країнах, де вони були вивчені та розроблені. Протягом життєвого циклу товару, який складається із чотирьох етапів (впровадження, зростання, зрілість та занепад), виробництво прямує до більшої капіталомісткості та переміщається до інших країн.
Однак доцільно зазначити, що дана теорія не поширюється на деякі групи товарів, тому до її використання слід підходити обережно.
Крім того, теорія міжнародного життєвого циклу продукту лише стверджує, що в тому випадку, коли наукові розробки перестають бути вирішальним фактором конкурентної переваги, виробництво переміщується до тих країн, які мають перевагу в інших елементах затрат, наприклад, дешевій некваліфікованій праці.
У той же час у сучасному світі дана теорія активно використовується транснаціональними корпораціями при формуванні та реалізації маркетингових стратегій.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу